Opålitlighet i Nykterhetshänseende

opålitlighet i nykterhetshänseende

Opålitlighet i nykterhetshänseende – Rättspraxis

Domstolarnas bedömning av opålitlighet i nykterhetshänseende Opålitlighet i nykterhetshänseende – Vad som anförts under påverkan kan inte hållas för sant. X ertappades med att bruka cannabispreparat varpå han, i efterföljande polisförhör, uppgav att han rökte cannabis 2-3 gånger i veckan. Han uppgav även att han även, vid vissa tillfällen, tog […]

Read More