Taxiförarlegitimation

indraget taxikorkort

Tvångsgifte och ofredande – skäl för indraget taxikörkort?

Att utöva äktenskapstvång, samt ofredande har av Kammarrätten ansetts vara tillräckliga skäl för att få sitt taxikörkort indraget. Men, rätten var inte enig. Detta är en artikel om ett rättsfall. Vi har mer utförlig information om taxilegitimation eller taxitrafiktillstånd, eller börja på vår startsida för översikt. Den som har ett […]

Read More
taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimation – Tillrättavisande av passagerare medförde yrkesförbud

Taxiförarlegitimation – Tillrättavisande av stökig passagerare medförde 3 års yrkesförbud Kammarrätten fattade nyligen beslut om återkallande av taxiförarlegitimation i fall där taxiföraren tillrättavisade passagerare (ungdomar som skulle transporteras från sin skola). Tillrättavisandet medförde att X slutligt dömdes för misshandel av normalgraden, i och med att X hade fattat ett hårt […]

Read More
återkallelse av taxiförarlegitimation

Återkallelse av taxiförarlegitimation

ÅTERKALLELSE AV TAXIFÖRARLEGITIMATION​ Ibland kan det vara väl värt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Se bara på detta rättsfall som handlade om återkallelse av taxiförarlegitimation. I ett tämligen nytt och uppmärksammat rättsfall, fick en person omvandlat 3 års återkallelse till en varning. Målet handlade om en person som begått narkotikabrott. Transportstyrelsen […]

Read More