Trafikmedicin

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg är ett rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa Trafiksäkerheten. Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. För att kunna upprätthålla trafiksäkerheten genomför Transportstyrelsen bland annat ingripanden av körkort. Bland annat kan ingripanden ske mot de körkortshavare som begår trafikbrott eller […]

Read More
nya medicinska krav för körkortsinnehav

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält?

Nya EU-anpassade medicinska krav gällande diabetes och synfältskrav för körkortsinnehav kan vara på ingående. Den 1 september 2010 antog Transportstyrelsen sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Reglerna som tidigare var aktuella ersatte Vägverkets sedan tidigare föreskrifter med benämningen (VVFS 2008:158). De […]

Read More
esterman syntest körkort

Esterman syntest för körkort vs Transportstyrelsen

Esterman syntest för körkort vs Transportstyrelsen, en artikel av Indraget Körkort. Transportstyrelsens tolkning kan ha fört till att körkortsinnehavare felaktigt fått indraget körkort på grund av medicinska hinder. En grundläggande förutsättning för körkortsinnehav är att man uppfyller de medicinska krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska […]

Read More
medicinskt hinder

Återkallat körkort på grund av medicinskt hinder

Medicinskt hinder – alkoholmissbruk Detta är en kort artikel om ett rättsfall gällande medicinskt hinder för körkortsinnehav. För fullständig information gå till vår sida om ämnet eller börja på vår startsida. Om Transportstyrelsen misstänker att hinder mot körkortsinnehav på grund av medicinskt hinder föreligger, så kan de förelägga enskilda personer […]

Read More
synfältsundersökning körkort

Synfältsundersökning för körkort

Felaktig körkortsåterkallelse – Synfältsundersökning för körkort Transportstyrelsens valde, med stöd av sin avdelning för trafikmedicin, att ännu en gång felaktigt återkalla ett körkort på grund av resultatet av en synfältsundersökning. Det är ostridigt att X vid en synfältsundersökning med Esterman-program i det perifera synfältet inte har sett tre intilliggande testpunkter, […]

Read More