ej anpassat avstånd

Att inte anpassa sitt avstånd till framförvarande bil är en trafikförseelse som, ur en trafiksäkerhetssynpunkt, anses vara allvarlig.

Den normala återkallelsetiden, eller i vart fall utgångsläget vare sig du stött samman med det framförvarande fordonet eller ej, ligger på 2 månaders spärrtid.

Det finns emellertid rättsfall där man meddelats varning eller fått spärrtiden sänkt, vilket gör ett ärende av denna typ värt att överklaga.

I denna handbok får du, förutom råd om hur du utformar din överklagan och vad som kan anses av vikt för Förvaltningsrättens bedömning, en mall för överklagan, exempel på en överklagandeskrift och flera rättsfall att använda dig av.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top