Hastighetsöverträdelse

hastighetsöverträdelse

Handboken för hastighetsöverträdelse är på totalt 30 sidor och innehåller specifika tips och råd inför ditt överklagande av Transportstyrelsens beslut. Handboken fokuserar enbart på fortkörning och tillvägagångssättet för att överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Ur innehållet kan nämnas: exempel på överklagandeskrift; mall för överklagandeskrift; olika rättspraxis; specifika tips och råd som haft avgörande betydelse i tidigare rättsfall och mycket mer.

Observera!

Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan är framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av Handboken “Inledande skrivelse till Transportstyrelsen”. För ärenden gällande andra orsaker än hastighetsöverträdelse hänvisas till övriga handböcker.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll to Top