Handboken för yttrande till Transportstyrelsen är på totalt 37 sidor och innehåller specifika tips och råd inför saker som är viktigt att ta med (respektive inte ta med) i ditt yttrande. Handboken har även en kortfattad beskrivning av hur ditt ärende kommer handläggas hos Transportstyrelsen; kortfattat om olika återkallelsegrunder; skillnader mellan att ha erkänt eller nekat t.ex.en hastighetsöverträdelse; domstolspraxis och mycket mer.

OBS! Handboken ska inte användas vid överklagan av redan fattat beslut, för detta finns andra handböcker i vår webbshop.