information yttrande överklaga

Steg för steg hur du får hjälp med yttrande/att överklaga

 1. Initial kontakt

  Du kontaktar oss via telefon, e-post eller genom webbsidans Gratis Rådgivning och beskriver i detalj ditt ärende.

 2. Kostnadsfri bedömning/rådgivning

  Genom de uppgifter som du angett gör vi en kostnadsfri preliminär bedömning i ditt fall. Vi ger dig även uppgift om vilket pris vi kommer debitera om du önskar vår hjälp med yttrande/att överklaga. Vi ger även råd om andra tjänster vi har (om tillämpligt).

 3. Betänketid

  Du får därefter själv avgöra hur du vill gå vidare med fallet och om du önskar vår hjälp med yttrande/att överklaga. Du behöver naturligtvis inte bestämma dig direkt, vi rekommenderar alltid att man ska fundera igenom hur man vill gå vidare. Det är här viktigt att påpeka att du inte behöver känna dig stressad, även om det handlar om snäva tidsramar från Transportstyrelsen eller domstolen. Bara ärendet inte har passerat någon tidsfrist, så räcker det med att vi får besked någon dag innan tidsfristen utlöper. Du kan även själv begära en förlängning av dessa frister hos myndigheten eller domstolen. Detta förklarar vi närmare under vårt inledande samtal.

 4. Uppdragsåtagande

  Om du önskar vårt biträde så tillställer vi dig en fullmakt via e-post som du: undertecknar och sänder tillbaka till oss digitalt. När fullmakten inkommer till oss undertecknad, skickas en länk för online-betalning med kort (förskott).

 5. Ärendet påbörjas

  Härefter påbörjas uppdraget med insamlande av bevisning och information från dig. Det kan också bli aktuellt att begära anstånd, vilket innebär en förlängning av tiden för att yttra sig/överklaga. Detta varierar från fall till fall och typen av ärende. I normala fall behövs ingen förlängning (t.ex. vid fortkörning och körning mot rött), medan det i andra ärenden kan vara mer aktuellt på grund av behov av att samla in handlingar (t.ex. medicinskt hinder). När vi ber om förlängning brukar det handla om 2 veckor extra tid. Yttrandet/överklagan påbörjas, oftast med kompletterande e-postkontakt eller samtal med dig.

 6. Arbetets gång

  Du skriver ingenting själv när du anlitar oss för hjälp; vi skriver ditt yttrande eller skrivelse till domstolen för att överklaga. Du får en arbetskopia när skriften börjar bli färdigställd. Vi har ytterligare kontakt kring skrivelsen via e-post eller telefon. Eventuella korrigeringar, tillägg, etc. görs tills du är nöjd och godkänner arbetet. Vi skickar alltså ingenting utan att du läst och godkänt skrivelsen!

 7. Godkänd skrivelse

  Vi tillställer Transportstyrelsen eller domstolen skrivelsen, tillsammans med bevisning.

 8. Dom eller beslut

  Transportstyrelsen skickar sitt beslut per ordinarie post till dig. Det ska även komma till oss som ombud, men det händer tyvärr sällan. Det är därför viktigt att du kontaktar oss när beslut kommer. Domstolarna skickar däremot domar och handlingar direkt till oss, normalt via e-post. Vi vidarebefordrar dessa till dig med analys och normalt sett efterföljande kontakt.

 9. Tidsåtgång

  Normal tidsåtgång per ärende ligger mellan 4-6 timmar (effektiv arbetstid). Vi fördelar normalt denna tid över flera dagar eftersom arbetet ofta kräver komplettering av bevisning och information. Det kan även vara omständigheter i ditt fall som gör att t.ex. ett intyg dröjer.

 10. KVALITET!

  Det ligger i vårt intresse att vinna de mål vi är ombud i. Därför åtar vi oss endast fall där vi anser att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång. Anser vi att det inte finns möjligheter i ett ärende så meddelar vi dig detta redan inledningsvis, vid första kontakten. Detta gäller oavsett om du själv vill anlita oss för hjälp med yttrande eller att överklaga.

  Vi har förståelse för att man helst vill ha sitt ärende utfört omgående, men vi arbetar utifrån att leverera kvalitet och en skrivelse som ger dig en möjlighet att vinna framgång. Det innebär att vi inte kommer “stressa igenom”  vårt arbete, utan tiden för vårt uppdrag kan variera. En normal tidsåtgång i ett uppdrag ligger på några dagar till 1-2 veckor. Men, vi tar givetvis hänsyn till aktuella tidsfrister och begär, vid behov, mer tid av Transportstyrelsen eller domstolen om det behövs.

  Vad som kan påverka tidsåtgången är vilken bevisning vi anser att det kan behövas i det enskilda fallet. Därutöver kan andra pågående ärenden påverka hur vi prioriterar våra uppdrag. Sedan vi började med trafikjuridiska ärenden (2014) har vi emellertid aldrig missat en deadline och vi kommer inte heller göra det i ditt ärende.

indraget körkort

FAQ indraget körkort – Hjälp med yttrande/att överklaga

trafikjuristerna

Trafikjurist.se och indraget-korkort.se – i samarbete med ECLAW.

Scroll to Top