Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://indraget-korkort.se 

Personuppgifter vi hanterar

Klienter

Av arkiveringsskäl och för våra klienters säkerhet lagras nödvändiga personuppgifter, som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer i upp till 10 år.

Media

Filer du översänder till oss eller laddar upp via vår webbplats raderas utifrån anledningen till uppladdningen. Vid klientförhållande kan filer komma att lagras upp till 10 år. Vid kontakter som inte utmynnar i ett uppdragsåtagande raderas filer senast en vecka efter kontakten avslutats.

Kontaktformulär

De personuppgifter du anger genom våra olika formulär sparas med grund i avtal. Uppgifterna sparas olika länge beroende på avsikten med formuläret. Vid klientförhållande kan uppgifterna komma att sparas i upp till 10 år.  Vid utnyttjande av tjänsten Gratis rådgivning/Case Review sparas inga personuppgifter av oss.

Webbshop

Vid köp av produkter i vår webbshop sparas dina angivna personuppgifter i upp till 5 år. Grund för lagringen är avtal samt lagstadgat krav på ekonomisk redovisning.

Vilka vi delar dina data med

De data du själv anger vid betalning av våra tjänster eller produkter kan lagras av tredje part, såsom PayPal och Stripe. Grunden till denna lagring är det avtal om behandling av betalning du ingår med aktören i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt för att uppfylla de krav som ställs på oss i lag gällande bl.a. arkivering och redovisning. Undantaget är kontakter som inte utmynnar i ett uppdragsåtagande, vilka raderas hos oss så snart kontakten är avslutad.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du begära ett utdrag innehållande de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top