Webbutik - Handböcker och mallar

Nedan hittar du handböcker för olika situationer

Handböckerna för överklagan av beslut är för enkelhetens skull uppdelade i de vanligast förekommande återkallelsegrunderna. Fler handböcker finns, men är under omarbetande och kommer att publiceras inom kort.

Valt material är tillgängligt för nedladdning efter säker betalning via PayPal, länk för nedladdning finns även i den e-post du får efter köpet.

Vår enkla gratismall för överklagan av Transportstyrelsens beslut hittar du här till höger. Bläddra med pilarna. Den kan förstoras eller laddas ned som pdf med hjälp av knapparna under dokumentet.

GRATIS MALL FÖR ÖVERKLAGAN 

Fortkörning

30 sidor inkl. mall och exempel

Handboken för fortkörning innehåller specifika tips och råd inför ditt överklagande av Transportstyrelsens beslut. Handboken fokuserar enbart på Hastighetsöverträdelser och tillvägagångssättet för att överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Ur innehållet kan nämnas:

 • exempel på överklagandeskrift
 • mall för överklagandeskrift
 • olika rättspraxis
 • specifika tips och råd som haft avgörande betydelse i tidigare rättsfall
 • och mycket mer.

Observera! Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan är framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av handboken som är framtagen för detta ändamål. För ärenden gällande andra orsaker än fortkörning hänvisas till övriga handböcker.

Inledande Yttrande

37 sidor inkl. mall och exempel

Handboken för yttrande till Transportstyrelsen innehåller specifika tips och råd om saker som är viktigt att ta med (respektive inte ta med) i ditt yttrande. Handboken har även en kortfattad beskrivning av hur ditt ärende kommer handläggas hos Transportstyrelsen

Från innehållet:

 • kortfattat om olika återkallelsegrunder
 • skillnader mellan att ha erkänt eller nekat t.ex.en hastighetsöverträdelse
 • mall med exempel
 • domstolspraxis
 • och mycket mer.

Handboken lämpar sig inte för själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Vid ett sådant scenario rekommenderar jag dig att använda dig av den handbok som berör din specifika återkallelsegrund.

Handboken lämpar sig inte heller för yttrande som gäller återkallelse vid medicinska hinder. För denna återkallelsegrund kommer, inom kort, en egen handbok som kommer omfatta såväl inledande skrivelse som överklagande. Tills dess den handboken är upprättad hänvisar jag dig till den Case Review som finns på webbsidan eller att ringa direkt.

Intyg från arbetsgivare, m.fl.

Tre olika mallar/exempel

 • Arbetsgivarintyg
 • Intyg baserat på vandel
 • Föreningslivsintyg.

Dessa intyg kan vara av avgörande betydelse för hur Transportstyrelsen och domstolen ser på ditt körkortsbehov och därmed vilken spärrtid du får.

Här har du tre olika förslag på utformanden av intyg som kan användas för att tillstyrka ditt körkortsbehov och/eller bedömning av dig som person.

Ej anpassat avstånd

45 sidor inkl. mall och exempel

Handboken innehåller:

 • råd om hur du utformar din överklagan
 • tips om vad som kan anses av vikt för Förvaltningsrättens bedömning
 • en mall för överklagan
 • exempel på överklagandeskrift
 • flera rättsfall att använda sig av
 • och mycket mer

Den normala spärrtiden i dessa fall ligger på 2 månader. Det finns emellertid rättsfall där personer, med hjälp av rätt argument, meddelats varning eller fått spärrtiden sänkt. Detta gör ett ärende av denna typ värt att överklaga.

Se till så även du har rätt verktyg och argument för att få de bästa förutsättningarna att nå framgång.

Observera! Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan är framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av handboken som är speciellt framtagen för detta. För ärenden gällande annat än att ej ha anpassat avstånd till framförvarande fordon hänvisas till övriga handböcker.

Fartkamera - neka

Handbok och mall för att bestrida böter och att ej uppge förare.

 • Har du fått ett bötesföreläggande på grund av fortkörning vid fartkamera?
 • Äger du en bil som varit inblandad i en fortkörning förbi hastighetskamera och är osäker på om du måste ange föraren?

Här får du svar på de vanligaste frågorna. Handboken ger även exempel på hur domstolar bedömt olika nekanden, samt mallar för att förneka brott och att hantera en situation där du inte önskar uppge föraren på din bil.

Om du redan betalat böter som du fått på grund av en fortkörning förbi hastighetskamera så anses du ha erkänt brottet.

Denna handbok är då inte tillämplig. Vidare gäller denna handbok endast för överträdelser i Sverige, vid fortkörning i utlandet gäller det aktuella landets regler.

Gäller ditt ärende körkortsåterkallelse p.g.a. fortkörning förbi fartkamera?
– Titta istället på våra handböcker för yttrande och överklagan.

Rödljuskörning

40 sidor inkl. mall och exempel

Med denna handbok för överklagan av ett beslut om återkallat körkort på grund av körning mot rött ljus, får du hjälp att själv utforma din överklagan.

Boken innehåller:

 • rättsfall som belyser tidigare avgöranden
 • tips kring vad som kan ge sänkning av spärrtid
 • mallar för överklagan och anståndsbegäran
 • m.m.

Gör som många andra; ta hjälp av vår handbok och få hjälp med att utforma din överklagan. Allt för att ge dig de bästa förutsättningarna till att få en sänkning av spärrtiden, eller kanske till och med en varning.

Observera! Handboken är främst framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av Handboken “Inledande Yttrande”. För ärenden gällande annat än rödljuskörning hänvisas till övriga handböcker.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top