- Hjälp Till Självhjälp

Här under hittar du handböcker för olika situationer

Handböckerna för överklagan av beslut är för enkelhetens skull uppdelade i de vanligast förekommande återkallelsegrunderna. Fler handböcker finns, men är under omarbetande och kommer att publiceras inom kort.

Obs. Köpt handbok görs tillgänglig för nedladdning efter säker betalning via PayPal, länk för nedladdning finns även i den e-post du får efter köpet.

Gratis mall för överklagan

- Handböcker

Hastighetsöverträdelse - överklaga

250,00 kr (momsen beräknas av PayPal innan betalning)

Handboken för hastighetsöverträdelser är på totalt 30 sidor och innehåller specifika tips och råd inför ditt överklagande av Transportstyrelsens beslut. Handboken fokuserar enbart på Hastighetsöverträdelser och tillvägagångssättet för att överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Ur innehållet kan nämnas: exempel på överklagandeskrift; mall för överklagandeskrift; olika rättspraxis; specifika tips och råd som haft avgörande betydelse i tidigare rättsfall och mycket mer.

Observera! Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan är framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av Handboken “Inledande skrivelse till Transportstyrelsen”. För ärenden gällande andra orsaker än hastighetsöverträdelse hänvisas till övriga handböcker.

Inledande skrivelse - Yttrande

250,00 kr (momsen beräknas av PayPal innan betalning)

Handboken för yttrande till Transportstyrelsen är på totalt 37 sidor och innehåller specifika tips och råd om saker som är viktigt att ta med (respektive inte ta med) i ditt yttrande. Handboken har även en kortfattad beskrivning av hur ditt ärende kommer handläggas hos Transportstyrelsen; kortfattat om olika återkallelsegrunder; skillnader mellan att ha erkänt eller nekat t.ex.en hastighetsöverträdelse; domstolspraxis och mycket mer.

Handboken lämpar sig inte för själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Vid ett sådant scenario rekommenderar jag dig att vända dig till den handbok som berör din specifika återkallelsegrund. Handboken lämpar sig inte heller för yttrande som gäller återkallelse vid medicinska hinder. För denna återkallelsegrund kommer, inom kort, en egen handbok som kommer omfatta såväl inledande skrivelse som överklagande. Tills dess den handboken är upprättad hänvisar jag dig till den Case Review som finns på webbsidan eller att ringa mig direkt.

Intyg från arbetsgivare, m.fl.

100,00 kr (momsen beräknas av PayPal innan betalning)

Arbetsgivarintyg, intyg baserat på vandel samt föreningslivsintyg. Dessa intyg kan vara av avgörande betydelse för hur Transportstyrelsen och domstolen ser på ditt körkotsbehov och därmed vilken spärrtid du får. Här har du tre olika förslag på utformanden av intyg som kan användas för att tillstyrka ditt körkortsbehov och/eller bedömning av dig som person.

Ej anpassat avstånd
- överklaga

250,00 kr (momsen beräknas av PayPal innan betalning)

Handboken är på totalt 45 sidor och innehåller, förutom råd om hur du utformar din överklagan och vad som kan anses av vikt för Förvaltningsrättens bedömning, en mall för överklagan, exempel på en överklagandeskrift och flera rättsfall att använda dig av.

Att inte anpassa sitt avstånd till framförvarande bil är en trafikförseelse som, ur en trafiksäkerhetssynpunkt, anses vara allvarlig.

Den normala återkallelsetiden, eller i vart fall utgångsläget vare sig du stött samman med det framförvarande fordonet eller ej, ligger på 2 månaders spärrtid.

Det finns emellertid rättsfall där man meddelats varning eller fått spärrtiden sänkt, vilket gör ett ärende av denna typ värt att överklaga.

Observera! Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan är framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av Handboken “Inledande skrivelse till Transportstyrelsen”. För ärenden gällande annat än ej att ha anpassat avstånd till framförvarande fordon hänvisas till övriga handböcker.

KONTAKTA MIG IDAG!

Genom att kontakta mig för en gratis översiktlig genomgång så är du bättre rustad mot Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, även om du väljer att själv skriva ditt yttrande eller din överklagan.

Sidvisningar: 13 652
Scroll Up