- Hjälp Till Självhjälp

Här under hittar du handböcker för olika situationer

Handböckerna för överklagan av beslut är för enkelhetens skull uppdelade i de vanligast förekommande återkallelsegrunderna. Fler handböcker finns, men är under omarbetande och kommer att publiceras inom kort.

Obs. Köpt handbok görs tillgänglig för nedladdning efter säker betalning via PayPal, länk för nedladdning finns även i den e-post du får efter köpet.

Gratis mall för överklagan

- Handböcker

Hastighetsöverträdelse - överklaga

250,00 kr

Handboken för hastighetsöverträdelser är på totalt 30 sidor och innehåller specifika tips och råd inför ditt överklagande av Transportstyrelsens beslut. Handboken fokuserar enbart på Hastighetsöverträdelser och tillvägagångssättet för att överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Ur innehållet kan nämnas: exempel på överklagandeskrift; mall för överklagandeskrift; olika rättspraxis; specifika tips och råd som haft avgörande betydelse i tidigare rättsfall och mycket mer.

Observera! Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan är framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av Handboken “Inledande skrivelse till Transportstyrelsen”. För ärenden gällande andra orsaker än hastighetsöverträdelse hänvisas till övriga handböcker.

Inledande skrivelse - Yttrande

250,00 kr

Handboken för yttrande till Transportstyrelsen är på totalt 37 sidor och innehåller specifika tips och råd om saker som är viktigt att ta med (respektive inte ta med) i ditt yttrande. Handboken har även en kortfattad beskrivning av hur ditt ärende kommer handläggas hos Transportstyrelsen; kortfattat om olika återkallelsegrunder; skillnader mellan att ha erkänt eller nekat t.ex.en hastighetsöverträdelse; domstolspraxis och mycket mer.

Handboken lämpar sig inte för själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Vid ett sådant scenario rekommenderar jag dig att använda dig av den handbok som berör din specifika återkallelsegrund. Handboken lämpar sig inte heller för yttrande som gäller återkallelse vid medicinska hinder. För denna återkallelsegrund kommer, inom kort, en egen handbok som kommer omfatta såväl inledande skrivelse som överklagande. Tills dess den handboken är upprättad hänvisar jag dig till den Case Review som finns på webbsidan eller att ringa direkt.

Intyg från arbetsgivare, m.fl.

100,00 kr

Arbetsgivarintyg, intyg baserat på vandel samt föreningslivsintyg. Dessa intyg kan vara av avgörande betydelse för hur Transportstyrelsen och domstolen ser på ditt körkotsbehov och därmed vilken spärrtid du får. Här har du tre olika förslag på utformanden av intyg som kan användas för att tillstyrka ditt körkortsbehov och/eller bedömning av dig som person.

Ej anpassat avstånd
- överklaga

250,00 kr 

Handboken är på totalt 45 sidor och innehåller, förutom råd om hur du utformar din överklagan och vad som kan anses av vikt för Förvaltningsrättens bedömning, en mall för överklagan, exempel på en överklagandeskrift och flera rättsfall att använda dig av.

Att inte anpassa sitt avstånd till framförvarande bil är en trafikförseelse som, ur en trafiksäkerhetssynpunkt, anses vara allvarlig.

Den normala återkallelsetiden, eller i vart fall utgångsläget vare sig du stött samman med det framförvarande fordonet eller ej, ligger på 2 månaders spärrtid.

Det finns emellertid rättsfall där man meddelats varning eller fått spärrtiden sänkt, vilket gör ett ärende av denna typ värt att överklaga.

Observera! Handboken lämpar sig inte för det inledande yttrandet till Transportstyrelsen utan är framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av Handboken “Inledande skrivelse till Transportstyrelsen”. För ärenden gällande annat än att ej ha anpassat avstånd till framförvarande fordon hänvisas till övriga handböcker.

Fartkamera - en handbok

100,00 kr

Har du fått ett bötesföreläggande på grund av hastighetsöverträdelse vid fartkamera? Äger du en bil som varit inblandad i en fortkörning förbi hastighetskamera och är osäker på om du måste ange föraren? Här får du svar på de vanligaste frågorna. Handboken ger även exempel på hur domstolar bedömt olika nekanden och mallar för att förneka brott och att hantera en situation där du inte önskar uppge föraren på din bil.

Har du redan betalat böter som du fått på grund av en fortkörning förbi hastighetskamera så anses du ha erkänt brottet. Denna handbok är då inte tillämplig. Vidare gäller denna handbok endast för överträdelser i Sverige, vid hastighetsöverträdelser i utlandet gäller det aktuella landets regler. Gäller ditt ärende körkortsåterkallelse p.g.a. fortkörning förbi fartkamera – titta istället på våra handböcker för yttrande och överklagan.

Rödljuskörning -överklaga

250,00 kr

Med denna handbok för överklagan av ett beslut om återkallat körkort på grund av körning mot rött ljus, får du hjälp att själv utforma din överklagan. Boken innehåller rättsfall som belyser tidigare avgöranden, tips kring vad som kan ge sänkning av spärrtid, mallar för överklagan och anståndsbegäran, m.m.
Boken är på 40 sidor inkl. bilagor

Observera! Handboken är främst framtagen för att ge råd i själva överklagningsprocessen i Förvaltningsrätten. Inför ett yttrande till Transportstyrelsen rekommenderar jag dig i stället att använda dig av Handboken “Inledande skrivelse till Transportstyrelsen”. För ärenden gällande annat än rödljuskörning hänvisas till övriga handböcker.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll to Top