Robotjuristen - ditt professionella dokument

Här kan du själv, tillsammans med vår automatiserade tjänst, skapa ditt eget professionellt utformade dokument för att skicka till Transportstyrelsen i mål gällande fortkörning.

Det färdiga dokumentet kommer innehålla dels de uppgifter du anger, men även rättsfall, hänvisning till förarbeten till lagtext, rättsliga principer och rekvisithänvisningar, som sammanfaller med ditt ärende.

OBS! Att vi alltid rekommenderar att du tar vår “snabbkoll” först för att se hur dina chanser ser ut. 

Dokumentet kostar 1 500 Sek och betalas via PayPal i slutet av formuläret. Ditt dokument mailas till dig som pdf.

—–

Scroll Up