Post Tagged with: "körkortsingripande"

körkort återkallat på grund av annan brottslighet än trafikbrott

Återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott

I fråga om brott och körkortsingripanden så är det inte enbart Trafikbrott som kan medföra körkortsingripande. En körkortshavare kan alltså få återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott. Ett körkortsingripande kan även bli aktuellt om du gjort dig skyldig till brottslighet som inte är trafikrelaterad. Detta framgår i […]

Read More
Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg är ett rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa Trafiksäkerheten. Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. För att kunna upprätthålla trafiksäkerheten genomför Transportstyrelsen bland annat ingripanden av körkort. Bland annat kan ingripanden ske mot de körkortshavare som begår trafikbrott eller […]

Read More
rattfylleri rattfylla körkort

Rattfylleri – Transportstyrelsen, Körkortet och Spärrtiden

Det här inlägget är en uppföljning till tidigare inlägg med namnet Rattfylleri – Brott, straff och påföljd. Inlägget utgör en del av en serie med totalt tre inlägg som fokuserar på alkoholrelaterat rattfylleri. Detta inlägg fokuserar på de körkortsmässiga konsekvenserna som uppstår till följd av rattfylleri och handlar om Transportstyrelsen, […]

Read More
coronavirus körkort spärrtid omprövning

Spärrtid på körkort och coronavirus – omprövning av beslut pga särskilt utsatt person

Det har troligtvis inte lyckats passera någon obemärkt förbi att lejonparten av världen fallit offer för en pandemi. I dess allvarliga spår är det äldre och/eller sedan tidigare sjuka personer, som tillhör den största riskgruppen. Vilka omfattas av en ökad risk för allvarligare symtom vid smitta? Eftersom viruset är så […]

Read More