Post Tagged with: "medicinskt hinder"

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg är ett rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa Trafiksäkerheten. Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. För att kunna upprätthålla trafiksäkerheten genomför Transportstyrelsen bland annat ingripanden av körkort. Bland annat kan ingripanden ske mot de körkortshavare som begår trafikbrott eller […]

Read More
esterman syntest körkort

Esterman syntest för körkort vs Transportstyrelsen

Esterman syntest för körkort vs Transportstyrelsen, en artikel av Indraget Körkort. Transportstyrelsens tolkning kan ha fört till att körkortsinnehavare felaktigt fått indraget körkort på grund av medicinska hinder. En grundläggande förutsättning för körkortsinnehav är att man uppfyller de medicinska krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska […]

Read More
medicinskt hinder

Återkallat körkort på grund av medicinskt hinder

Medicinskt hinder – alkoholmissbruk Detta är en kort artikel om ett rättsfall gällande medicinskt hinder för körkortsinnehav. För fullständig information gå till vår sida om ämnet eller börja på vår startsida. Om Transportstyrelsen misstänker att hinder mot körkortsinnehav på grund av medicinskt hinder föreligger, så kan de förelägga enskilda personer […]

Read More