Post Tagged with: "rättspraxis"

körkort återkallat på grund av annan brottslighet än trafikbrott

Återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott

I fråga om brott och körkortsingripanden så är det inte enbart Trafikbrott som kan medföra körkortsingripande. En körkortshavare kan alltså få återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott. Ett körkortsingripande kan även bli aktuellt om du gjort dig skyldig till brottslighet som inte är trafikrelaterad. Detta framgår i […]

Read More
indraget taxikorkort

Tvångsgifte och ofredande – skäl för indraget taxikörkort?

Att utöva äktenskapstvång, samt ofredande har av Kammarrätten ansetts vara tillräckliga skäl för att få sitt taxikörkort indraget. Men, rätten var inte enig. Detta är en artikel om ett rättsfall. Vi har mer utförlig information om taxilegitimation eller taxitrafiktillstånd, eller börja på vår startsida för översikt. Den som har ett […]

Read More