indraget körkort

FAQ – Svar på de vanligaste frågorna

Vad är viktigast fokusera på när man ska yttra sig/överklaga?

Det är oerhört viktigt att du i din skrivelse lägger fokus på de omständigheter som är väsentliga i ditt fall. Det kan även vara av avgörande betydelse vilka dokument du skickar till Transportstyrelsen/Domstolen och att du tagit del av all information som du har rätt till.

Vad som är väsentligt att skriva vid en fortkörning är helt andra saker än vad som är viktigt vid medicinskt hinder, t.ex. Det går alltså inte att säga en specifik detalj som kommer avgöra, utan bedömningen gör man utifrån dina enskilda förutsättningar. Vi läser ofta “förståsigpåare” som skriver att “bara man behöver körkort i arbetet så får man sänkning/varning” – om det bara vore så enkelt!

I mallarna som du kan hitta i vår webbutik får du konkreta råd om vad som är mer och mindre viktigt att fokusera på. Mallarna kan användas såväl för yttrande som för överklagan. Dessa rekommenderas starkt ifall du vill överklaga eller skriva ditt yttrande själv.

Jag fick ingen sänkning, trots körkortsbehov!

VAD och HUR du skriver och vad du bevisar av det du skriver i ditt yttrande Till Transportstyrelsen är direkt avgörande för vilken spärrtid du får.

I vissa ärenden spelar ditt körkortsbehov ingen roll alls, t.ex vid rattfylleri eller medicinskt hinder. Medan det kan vara helt avgörande i andra fall.

Men tänk på att det inte är någon konversation du för med myndigheten – de fattar beslut på det du skickar in! De kommer alltså inte begära komplettering eller ringa någon du ber dem ringa; det är upp till dig att anföra och styrka dina omständigheter – och du har bara EN chans.

Hur du beskrivit omständigheterna kan också ha lett till att du inte fått en sänkning, även om du har ett stort körkortsbehov i arbetet – särskilt om din berättelse framstått som ett medvetet risktagande. Så återigen, vad och hur du skriver är direkt avgörande.

Men, det går alltid att överklaga ett myndighetsbeslut om spärrtid, så är du inte nöjd med beslutet ska du absolut överklaga det!

Men är det ens någon idé att överklaga?

Det enkla svaret är: JA!

Ett myndighetsbeslut kan aldrig ändras till att bli värre, så du kan inte få ett sämre beslut än vad Transportstyrelsen redan fattat. Vidare hanterar domstolen körkortsmål med förtur, alltså en snabbare hantering än vanligt (beroende på ärendetyp och meddelad spärrtid). I tillägg så är processen skriftlig, så du behöver inte in i en domstol.

Det är också bättre att överklaga och få en juridisk fråga utredd av jurister vid domstolen. För varför nöja sig med vad en handläggare vid Transportstyrelsen anser?

Körkort och Spärrtid

Kan jag få körkortet tillbaka efter återkallelse?

Det beror på flera faktorer. Låt oss förklara:

Prövotid, dömd/misstänkt för brott (t.ex. fortkörning eller rattfylleri) som hände under prövotiden: Du kommer behöva ta om körkortet om du får en spärrtid, oavsett längden på spärrtiden. Det gäller hela körkortet, med riskutbildning och kör-/teoriprov. Det innebär även en ny prövotid på två år.

Prövotid, dömd/misstänkt för brott (t.ex. fortkörning eller rattfylleri) som hände innan prövotiden: Du får körkortet tillbaka efter spärrtid, så länge som du inte får en spärrtid på mer än 12 månader.

Ingen prövotid, dömd/misstänkt för brott (t.ex. fortkörning eller rattfylleri): Du får normalt körkortet tillbaka om du får en spärrtid på max 12 månader. Varför vi skriver “normalt” är för att det kan finnas omständigheter som gör att Transportstyrelsen även beslutar att inte nytt körkort får utfärdas vid spärrtidens slut, samt att man måste söka körkortstillstånd. I de fallen kan du riskera att Transportstyrelsen avslår din ansökan om körkortstillstånd efter spärrtiden är slut, vilket innebär att du kommer få ta om hela körkortet på nytt.

Återkallat på grund av medicinskt hinder: Du får körkortet tillbaka när du uppfyller de medicinska kraven på att ha körkort. Det gäller oavsett om du hade prövotid eller inte vid återkallelsen.

Får jag prövotid på alla behörigheter jag tar

Nej, prövotid får du bara på din första ordinarie behörighet (från A1 till DE). Om du tog A1 som 16-åring, så hade du prövotid i två år. Om nästa behörighet var B vid 18 års ålder och det gått två år sedan du tog A1, så har du inte prövotid på körkortet längre.

AM-kort, är det prövotid på det?

Nej, det är ingen prövotid på AM-körkort. Får du en spärrtid på AM-kortet så får du det normalt tillbaka efter en spärrtid.

Jag är på väg att ta B-kort, ska jag vänta om jag begått brott innan?

Vi skulle säga att det i de flesta fall är en fördel att ta B-körkortet, även om man räknar med ett ingripande från Transportstyrelsen. Varför vi skriver de flesta fall är för att om man räknar med en spärrtid på mer än 12 månader, så kan det finnas anledning att vänta, främst för att man då kan behöva ta om körkortet. Men även då kan det finnas anledning att ändå ta B-körkortet, särskilt om man har möjlighet till alkolås. För en specifik bedömning i ditt fall rekommenderar vi att du använder vår gratis rådgivning.

Frågan får vi oftast från ungdomar som begått en olovlig körning genom att ha kört bil, eller omändrad A-traktor, innan de haft behörighet för det. I dessa fall är det ovanligt att Transportstyrelsen ingriper direkt, eftersom polisen sällan omhändertar AM-kort eller körkortstillstånd. Transportstyrelsen brukar även avvakta med ingripande om de ser att personen har körkortstillstånd och är nära åldern för att ta B-körkort.

Ingripandet kommer därför inte sällan efter du tagit B-körkortet. Många avvaktar då, för att de tror att man måste ta om körkortet p.g.a. prövotid. Men så är inte fallet. Man måste ta om körkortet om brottet begåtts under prövotiden. I tillägg så kan det faktum att du, innan ingripandet, tagit körkort för det fordon du kört olovligt, vara ett skäl för att få en kortare spärrtid. Du har genom teori- och körprov visat att du nu behärskar det fordon du tidigare körde olovligen.

Får Transportstyrelsen återkalla ett utländskt körkort?

Nej, MEN de kan förklara körkortet ogiltigt i Sverige. Det innebär att du inte får köra på ditt utländska körkort i Sverige, men det kommer fortfarande gå att köra på i andra länder där körkortet är giltigt. En sådan ogiltighetstid är normalt lika lång som en spärrtid på ett svenskt körkort.

Behöver man lämna landet så kan man be Transportstyrelsen skicka över körkortet innan avresan, eftersom de bara kan behålla ett utländskt körkort så länge som innehavaren befinner sig i Sverige.

Anledningen till att Transportstyrelsen inte kan återkalla ett utländskt körkort är för att en återkallelse bara kan göras av den som utfärdat körkortet (den utländska myndigheten). I vissa fall beslutar dock Transportstyrelsen att byta det utländska körkortet till ett svenskt, i samband med att de beslutar om spärrtid. Det är normalt vid rattfylleri t.ex. eftersom man inte kan ha alkolås på ett utländskt körkort. Om ditt körkort omvandlas till ett svensk så kan du inte köra i något land, eftersom körkortsinnehavet då är helt återkallat av utfärdare (Transportstyrelsen).

Är ett körkort från annat EU-land giltigt i Sverige?

Det beror på. I utgångspunkten är det giltigt så länge som det tillkommit på rätt sätt. Alltså, om du varit skriven i det EU-landet i 6 månader medan du samtidigt INTE varit skriven i Sverige och det utländska körkortet är utfärdat och registrerat hos den utländska körkortsmyndigheten (se upp för bedragare!).

MEN, om du har eller hade spärrtid i Sverige när du tog ditt utländska körkort, så kommer troligen polisen stanna dig och omhänderta ditt körkort om du kör på det i Sverige. Vid en sån händelse kommer Transportstyrelsen meddela den utländska myndigheten om omständigheterna och den utländska myndigheten kommer då troligen återkalla körkortet, eftersom det tillkommit i strid med EU-förordningen. EU-förordningen säger nämligen att EU-länder dels ska fråga om körkortsstatus hos myndigheter i andra länder man bott i, dels att de ska respektera beslut om körkortsåterkallelse från annat EU-land. Vidare får man bara ha körkort i ETT EU-land och även när man har spärrtid på körkortet (beroende på spärrtid, m.m.), eller fått det återkallat på grund av medicinska skäl, så “har” man så att säga ett körkort

I tillägg kommer du begå brottet “olovlig körning” troligen även bedömt som grovt då det är ett “trotsbrott” att köra när körkortet är återkallat. Det i sin tur innebär att du kan riskera att inte återfå körkortet efter en spärrtid och därmed även vara tvungen att ta om det.

Polisen tog inte mitt plastkort för det låg hemma, vad gäller?

Om du fått ett papper där det står “beslut om omhändertagande av körkort” så är ditt körkort omhändertaget och du får inte köra. Det är samma papper som man får för att köra ytterligare 48 timmar (om polisen medgivit det). Ditt plastkort är nämligen inte körkortet – körkortet är en notering i körkortsregistret om att man har behörighet att framföra vissa fordon.

Även om du inte fått papperet så gäller vad polisen sagt om omhändertagande av körkortet. Så har de sagt att körkortet är omhändertaget, men du inte fick någon kopia på beslutet, så bör du ställa frågan till polisen och Transportstyrelsen om ditt körkort faktiskt är omhändertaget.

OBS! Efter en spärrtid måste ett nytt körkort utfärdas, även om du skulle ha kvar det gamla. Det gamla blev nämligen helt ogiltigt och måste ersättas med nytt, i och med en spärrtiden.

Vad händer om jag kör under en spärrtid?

Om du kör körkortspliktigt fordon under en spärrtid så begår du brottet olovlig körning. I de flesta fall även betraktat som grovt brott då det handlar om att trotsa ett förbud man meddelats.

Spärrtiden för detta brott ligger på 6-10 månader och du kan räkna med att brevet från Transportstyrelsen kommer efter du fått körkortet tillbaka. Om hade en lång spärrtid när du begick den olovliga körningen, eller har körkortet återkallat på grund av medicinskt hinder, så kommer en olovlig körning under spärrtiden innebära att du kommer nekas körkortstillstånd och därmed bli tvungen att ta om körkortet från början (riskutbildning, teori- och körprov).

De olovliga körningarna har ökat radikalt efter polisen fick de nya bilarna med modern teknik som är kopplad till såväl ägarregister som körkortsregister. Polisbilarna scannar automatiskt av flera hundra registreringsskyltar per minut och uppgifterna samkörs med körkortsregistret. Om en bil vars ägare saknar körkort scannas, så kommer polisen obönhörligen stanna den bilen. Det handler alltså inte längre om tur eller otur om du blir stannad när du kör utan körkort – utan om modern teknik.

Brott, Straff och Tingsrätt

Godkänt ordningsbot eller strafföreläggande

Om du godkänt en ordningsbot eller ett strafföreläggande så har du erkänt och det är avgjort att du är skyldig – oavsett vad du anser. Godkänd ordningsbot/strafföreläggande är det samma som en dom som vunnit laga kraft (kan ej överklagas).

Transportstyrelsen varken kan eller får göra en straffrättslig bedömning, utan får bara utgå från det brott som föreligger när de ska bedöma spärrtiden.

Bedömningen om skuld och genomgång av bevisning kan bara göras i Tingsrätt.

Polisen hotade med Tingsrätt om jag inte erkände!

Tingsrätten är inget hot, det är ett löfte. Tingsrätten är den enda som på ett opartiskt sätt kan bedöma skuldfrågan och väga bevisningen. Det är en i lag skyddad rättighet att få frågan om skuld för brott prövad i domstol. Den enda som kan medge att du inte ska få skuldfrågan prövad är du själv, genom att erkänna och godkänna ordningsbot/strafföreläggande.

Så, om du anser dig oskyldig till brott – neka och låt Tingsrätten avgöra saken. Vad polisen säger och “hotar” med är irrelevant. För övrigt får inte polisen villkora t.ex. omhändertagande av körkort eller 48 timmars extra körning med erkännande, så skulle de göra det så spela in det och anmäl polisen (man får spela in samtal som man själv deltar i, utan att berätta att man spelar in).

Åklagaren har avgjort att jag är skyldig och gett mig böter

Nej, åklagaren har erbjudit dig att erkänna. Åklagaren får inte bedöma om någon är skyldig eller inte, eller för den delen väga bevisningen – det får bara Tingsrätten. Så åklagaren har i ditt fall bedömt att han kommer gå till åtal och anser sig ha nog bevisning för att få dig fälld – varför han erbjudit dig att erkänna genom strafföreläggande.

Vill du ha frågan om du är skyldig eller inte prövad? Vill du att någon ska titta på bevisningen eller höra vittnen? Då måste du neka och låta Tingsrätten avgöra saken.

Jag vill överklaga en ordningsbot/ett strafföreläggande

En ordningsbot (eller godkänt strafföreläggande) kan inte överklagas. Man kan däremot begära undanröjande, vilket inte är en ny prövning av skuldfrågan, utan en prövning om ordningsboten är korrekt. Läs mer här om det.

Får polisen sänka hastigheten på en väg för kontroller?

Ja, det får de. Om de bedömer att de måste sänka hastigheten tillfälligt på en väg, för trafiksäkerheten under en kontroll, så har de rätt att göra det enligt Trafikförordningen 10 kap, § 14. På samma sätt som de får sätta ned hastighetsbegränsningen tillfälligt på grund av olycka.

Ombud, Pris, m.m.

Hur kontrollerar jag om ett ombud är bra?

Eftersom jurister och advokater arbetar under sekretess så kan referenser aldrig lämnas. Däremot kan man kontrollera sitt ombuds kunskap genom att ta reda på om denne har erfarenhet i den typ av ärende saken gäller. I körkortsmål handlar det om att kunna referera till tidigare rättsfall och domstolar som kan verifiera uppdraget.

På vår om oss-sida kan du ta det av de många hundra rättsfall där vi varit ombud i körkortsmål.

Vi har sedan 2014, när vi startade med körkortsmål, sett flera bedragare komma och gå, så var noga med att ditt ombud presenterar målnummer som kan kontrolleras i Förvaltningsdomstolar – detta är din garanti!

Men alla jurister kan väl lagen, måste jag ha en expert?

Ärenden om körkort skiljer sig på många viktiga punkter från tvistemål och brottmål, vilket de flesta jurister och advokater arbetar med. Utan kunskap om processen, bevisbördan, körkortslagen, tidigare rättsfall, osv så är det mycket svårt att fokusera på rätt omständigheter och vinna framgång med en skrivelse.

Genom att vi hela tiden håller oss á jour inom området, så behöver vi minimal tid för att sätta oss in i relevanta lagar och rättsfall. Sådan inläsningstid får du betala mycket för om du anlitar någon som inte har lika stor kunskap eller erfarenhet i just körkortsfrågor. På vår om oss-sida kan du ta det av de många hundra rättsfall där vi varit ombud i körkortsmål.

Jag vill ha hjälp, men är det inte väldigt dyrt att anlita jurist?

Vi erbjuder inledande gratis juridisk rådgivning i körkortsärenden. Det kostar dig alltså inget att kontakta oss inledningsvis. Våra uppdrag som ombud (om du anlitar oss) görs alltid mot ett fast pris som är överenskommet innan ärendet påbörjats. Du kommer således alltid får tydlig information innan vi påbörjar ett arbete som kommer påföra dig kostnader. Här beskriver vi hur vi arbetar.

Genom lång erfarenhet och stor kunskap i området så kan vi hålla mycket konkurrenskraftiga priser för våra uppdrag. Vi har ett äkta fast pris – allt arbete ingår, utan begränsning! Läs mer om oss och vår kompetens.

Jag har sett andra ha lägre/högre priser, hur kommer det sig?

Självklart råder fri prissättning och alla har sin modell. Vi har en modell som fungerat för oss och våra klienter i många år och som bygger på trygghet för våra klienter. Hos oss ska man vara säker på att en fast kostnad alltid är en fast kostnad!

Genom ett fast pris som inte är begränsat till en viss omfattning på skrivelser, genomgång av dokument eller begränsning i nedlagd tid, kan vi ge våra klienter en trygghet i att allt som är relevant kommer att finnas med i det färdiga arbetet.

Andra arbetar genom en extrem begränsning på omfattningen av skrivelsen och vilken tid som läggs ned, även inom ett fast pris. Sedan faktureras per timme för varje mail eller samtal därutöver. Detta är en modell vi inte anser lämplig då det påverkar kvaliteten på det färdiga arbetet och ger en stor osäkerhet i vilken kostnad klienten slutligen kommer ha.

Kan det bli mer arbete än bara yttrandet/överklagan?

Vad man sällan tänker på är att det finns en motpart (Transportstyrelsen) och denne kan skicka in flera sidor långa svar på en överklagan. Det kan vara kontakter från myndigheten i anledning av ett yttrande eller från domstolen vid en överklagan. Det kan handla om tillkommande bevisning eller tilläggsskrivelser pga. ändrade situationer. Detta är tilläggsarbete man inte själv har kontroll över. Om man ska betala per påbörjad timme så kan slutnotan bli mycket hög.

Bara att som klient kunna ringa och maila när helst man önskar, utan att behöva oroa sig för att klockan tickar, är något våra klienter uppskattar enormt. Varför vårt fasta pris innefattar allt extra arbete och alla kontakter. Vi lägger minst 4-6 effektiva arbetstimmar på ett ärende, men det fördelas på flera dagar och arbetsmoment.

Men ni befinner er inte där jag är?

Som ditt juridiska ombud i körkortsmål tar vi hand om hela din överklagningsprocess, oavsett vilken förvaltningsrättslig domstol som berörs. Ärendena är uteslutande skriftliga och vi har haft ett stort antal uppdrag i Förvaltningsdomstolar över hela Sverige. Våra kunder är allt från domare, advokater och poliser, till hantverkare, yrkesförare och studenter.

Finns det inget annat sätt att få hjälp än att ringa?

Jo, du kan även med fördel använda dig av formuläret för Gratis Rådgivning. Du kan också testa vår tjänst Snabbkollen (fortkörning) för att få en idé om hur dina chanser ser ut. Du kan även kolla in vår webbshop för mallar eller vår betaltjänst för kostnadseffektiv hjälp att själv utforma ditt yttrande/din överklagan.

Kan man få Rättshjälp eller använda försäkringen?

Nej, samtliga försäkringsbolag undantar tyvärr alla typer av ärenden som hör till Förvaltningsrätt från sina villkor. I tillägg kräver de flesta försäkringbolag att “värdet” ska handla om minst ett halvt prisbasbelopp (= 24 150 kr för 2022).

Vad gäller rättshjälp så är det flera anledningar till varför det inte är tillämpligt:
1. Det är extremt få som får rättshjälp beviljad i Förvaltningsrättsliga mål.
2. Du måste visa att du har betalat för första rådgivningstimmen (drygt 1.800 kr/h) innan ansökan kan ske. Det innebär att vi inte kan ge gratis inledande rådgivning för att sådan ansökan ska kunna göras.
3. Tiden det tar att upprätta en ansökan, ingår inte i vårt fasta arvode.
4. Det kan ta tid för dig att ta fram alla underlag som krävs för ansökan och sedan för domstolen att avgöra om ansökan beviljas. Under denna tid kan en frist för att överklaga gå ut.
5. Ansökan kan endast göras vid en överklagan, inte inför ett yttrande.

trafikjuristerna

Trafikjurist.se och indraget-korkort.se – i samarbete med ECLAW.

Rulla till toppen