Vårdslöshet i Trafik – Körkort och spärrtid

Om du är intresserad av:

Vårdslöshet i trafik

Trafikbrottet vårdslöshet i trafik kan, med brist för ett bättre passande ord, klassas som ”normalt” eller så kan brottet klassificeras som grovt. Skillnaden mellan dem är extremt stor – både i förhållande till straffrättslig påföljd och i fråga om körkortsingripande och spärrtid. Från böter till fängelse i brottet och från varning till 30 månaders spärrtid för körkortet. Dessutom kan det påverka en ansökan om körkortstillstånd.

– Flest körkortsmål i Sverige!

Brottet och körkortsfrågan

Dumt

Vårdslöshet i trafik är ett trafikbrott som ofta medför många frågor. Till exempel vad krävs för att bli dömd, hur mycket böter riskerar man att få och inte minst vad som kommer hända med körkort och körkortstillstånd.

Skillnad på brott och körkortsingripande

Gratismall
Besök vår webbutik – Mallar, intyg m.m.

Om du begår ett brott, så medför det en straffrättslig konsekvens som kan handla om allt från böter och fängelse till villkorlig dom eller skyddstillsyn m.m. Det är polis och åklagare som har hand om brott och ett brottmål avgörs genom att du betalar böter eller blir dömd i domstol.
Detta har, i sig, inget med ditt körkort att göra.

För brottet vårdslöshet i trafik är den normala straffrättsliga påföljden böter. Medan det vid grovt brott kan handla om fängelse i två år. Lagrummet finner du här: Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Vid misstanke om brott – anlita en brottmålsadvokat!

Advokat

Du har alltid rätt att bli företrädd av ett juridiskt ombud när du är misstänkt för brott. Det är däremot inte säkert att kostnaden för ombudet stannar på staten. Vid grovt brott, så bör du meddelas ett ombud (offentlig försvarare) eftersom det finns fängelse med på straffskalan. Denne är alltid en brottmålsadvokat. Observera att en brottmålsadvokat, inte behöver ha någon kunskap i körkortslagstiftningen.

Brottmålet handlar inte om ditt körkort – utan om brottet!

Brottmålet handlar inte om ditt körkort. Om du inte tilldelas en offentlig försvarare så får du själv stå för kostnaden. Du bör då gå in på advokatsamfundet och söka efter en brottmålsadvokat i din närhet. Som tips kan särskilt nämnas att du bör ta en advokat som är inriktad på brottmål (inte trafikjuridik, affärsjuridik, familjerätt eller skattejuridik m.m.).

Skillnaden mellan vårdslöshet i trafik – “normalt” eller grovt brott.

indraget körkort böter och dubbelbestraffning

Innan det finns ett straffrättsligt avgörande, kan körkortspåföljden för vårdslöshet i trafik och grov vårdslöshet i trafik vara svår att bedöma. Både när det gäller om det är ett vårdslöshetsbrott eller ej, eller om brottet är grovt .

Ingripandet av körkort – inget ”straff”

Trafikjurister

Transportstyrelsen kan, på grund av att du begått eller är misstänkt för ett brott, gripa in mot ditt körkort och meddela dig en spärrtid eller en olämplighetstid. Det senare är aktuellt om du ansöker om körkortstillstånd. För enkelhetens skull använder vi begreppet ”spärrtid” fortsättningsvis.

Spärrtiden kan variera i dessa fall och sträcka sig från varning till 30 månader, beroende på om brottet kan bli bedömt som som grovt eller inte. Att få en spärrtid är inte ansett som dubbelbestraffning – ingripandet är en konsekvens av att du begått ett brott, som en myndighet meddelar på grund av trafiksäkerheten.

Här kan du läsa mer om dubbelbestraffning och körkortsingripande.

Vårdslöshet i trafik, kriterierna

Det är trafikbeteendet i sig, inte konsekvensen av beteendet, som är trafikfarligt. Ett riskbeteende kan vara allvarligare än normalt. T.ex. kan en fortkörning vara vårdslöshet istället, om man kör med igen-immade rutor trots att man vet att det är 30 km/tim på grund av dagis i närheten. Eller om man hållit på att somna flera gånger innan man till slut gör det igen och kör av vägen.

Grov vårdslöshet i trafik, kriterierna

Grov vårdslöshet i trafik är ett mycket allvarligt trafikbrott; dessa fall handlar om att du varit grov oaktsam eller uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Fall som dessa är till exempel om du framför bilen i fel färdriktning.

Vid grov vårdslöshet i trafik har lagförarbetena uttalat följande:

Justitia Trafikjurist

”När det gäller de grövre trafikbrotten bör relativt långa spärrtider tillämpas. Nuvarande spärrtider om två år eller mera kan dock i flertalet fall knappast vara motiverade från trafiksäkerhetssynpunkt. Skillnad får givetvis göras mellan olika fall. Rekvisiten för att grov vårdslöshet i trafik skall anses föreligga är så stränga att man här ställs inför de verkligt kvalificerade fallen av hänsynslöshet i trafiken. En tvåårig spärrtid i enlighet med dagens praxis torde därför ofta te sig befogad i dessa fall.”

Spärrtiderna vid vårdslöshet i trafik respektive grov vårdslöshet i trafik.

Det är en avsevärd skillnad på spannet av spärrtider beroende på om det är fråga om grovt brott eller inte. Allt från varning till 30 månader kan vara aktuellt.

Spärrtid vid vårdslöshet i trafik

tid

Vårdslöshet i trafik har en spärrtid som sträcker sig från 2 – 10 månader. Men Transportstyrelsens normala spärrtid ligger på 6 månader.

Längre spärrtider än normaltid kan i vissa fall vara motiverade, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Spärrtid vid grov vårdslöshet i trafik

Grov vårdslöshet i trafik har en spärrtid som sträcker sig från 12 – 30 månader. Normal spärrtid är 24 månader.

Vad kan påverka spärrtiden vid vårdslöshet i Trafik?

Prag, kongress

I dessa fall är det först och främst omständigheterna vid överträdelsetillfället som kommer vara avgörande. Därutöver behov av körkort och personliga omständigheter.

Omständigheterna vid överträdelsetillfället

arbete körkortsjurist

Omständigheterna är alltid A och O i dessa fall. För detta fall är utredning (förundersökning, polisrapport m.m.) mycket bra att ha tillgång till. Det som framgår i dessa handlingar har Transportstyrelsen alltid tillgång till och därför bör även du (och ett ombud i körkortsmålet) ha tillgång till dem.

Behov av körkort

Ditt behov av körkort i arbetet. Utlåtande från arbetsgivare, registreringsbevis om du är egenföretagare m.m.

Tidigare skötsamhet

Detta kan, i viss utsträckning, ha en inverkande betydelse.

Personligt behov i övrigt

Medicinskt behov? Var observant på att inte skicka in underlag som kan bli tolkat till din nackdel. Detta är extremt viktigt! Här kan du läsa mer om ingripande på grund av medicinska hinder.

Tidsutdräkt – grovt brott

timglas

Transportstyrelsens bedömningar om det har tagit lång tid från brottet till Transportstyrelsens ingripande:

  • 18 månader till 2 år – normalt max 12 mån spärrtid
  • 2-3 år – synnerliga skäl att underlåta återkallelse och att låta ingripandet stanna vid en varning kan föreligga.
  • 3 år eller mer – normalt synnerliga skäl för att underlåta körkortsingripande.

Tidsutdräkt – om inte det är fråga om ett grovt brott

Transportstyrelsens bedömningar om det har tagit lång tid från brottet till Transportstyrelsens ingripande:

  • Har det tagit lång mer än 12 månader från brottet till Transportstyrelsens ingripande – varning kan vara möjligt beroende på omständigheterna. Sänkning av spärrtid är dock mer vanligt.
  • Har det tagit mer än 2 år – normalt ingen åtgärd

Vad kan vi hjälpa dig med?

Trafikjuristerna Ombud Transportstyrelsen
Trafikjuristerna Henrik och Britta

Observera att det är en extremt stor skillnad på brottet och körkortsingripandet. Vi är experter på körkortsfrågan och arbetar uteslutande med dessa typer av frågor. Därför ska du alltid välja rätt person till rätt syfte. För ett brottmål bör du ha en brottmålsadvokat – för körkortsfrågan bör du ha en person som kan dessa frågor.

I brottmålet ligger fokus mycket på ånger och berättelser om hur man “ändrat livsstil” eller “sökt hjälp”. Men detta är absolut inte sådant som man ska fokusera på i ett körkortsärende, varför det är extremt viktigt att anlita en specialist på det problem du har. För inte går du till en öronläkare om du har problem med knäet?

Rulla till toppen