mall_intyg_transportstyrelsen_korkort_taxi
Förlora inte din frihet att köra – investera i din framtid idag!
Ta hjälp av Trafikjuristernas skräddarsydda mallar och experttips och få de bästa verktygen och de mest effektiva strategierna för att skydda ditt körkort eller taxikort.

Osäker på om du kommer lyckas övertyga Transportstyrelsen?
– Kontakta oss!

Klicka på aktuell kategori nedan, eller scrolla längre ned och se en lista med alla dokument.

BildNamnSammanfattningPrisDetaljerhf:categories
Opålitlighet i Nykterhet - Mall för Yttrande till Transportstyrelsen om körkort

Råd och information inför yttrande till Transportstyrelsen vid opålitlighet i nykterhetshänseende. Med hjälp av manualen ska du själv kunna utforma ett yttrande, genom att fokusera på vad som är viktigt i just ditt fall. Dokumentet kan även användas vid en överklagan av ett beslut.

100,00 krVisa detaljermallar
Undanröjande av ordningsbot - Mall för klagan av ordningsbot

Denna mall beskriver hur processen för ett undanröjande av en ordningsbot går till.

Förklaringsbeskrivningarna har sin utgångspunkt utifrån en trafikförseelse och ordningsbotens förhållande till ditt körkortsinnehav. Men, en ansökan om undanröjande av en ordningsbot fungerar på samma sätt oavsett vad ordningsboten handlar om.

100,00 krVisa detaljermallar
Intyg för Körkortsbehov, Opålitlig Nykterhet

Mallen innehåller förslag på hur man bör utforma ett intyg till styrkande av karaktär tillsammans med körkortsbehov i arbetet, för fall gällande opålitlighet i nykterhetshänseende. Dokumentet är i form av en pdf-fil som du laddar ned till din enhet direkt efter köpet.

Som extramaterial skickar vi även med mall för intyg om privat körkortsbehov på grund av engagemang i förening.

100,00 krVisa detaljerintyg-korkort
Intyg från Kollega/Uppdragsgivare

Mallen innehåller förslag på hur man som företagare kan styrka sitt behov av körkort i arbetet, genom intyg från kollega eller uppdragsgivare. Dokumentet är i form av en pdf-fil som du laddar ned till din enhet direkt efter köpet.

Som extramaterial skickar vi även med mall för intyg om privat körkortsbehov på grund av engagemang i förening.

100,00 krVisa detaljerintyg-korkort
Employer's statement regarding taxi licence

Employer’s statement regarding taxi licence

A certificate from the employer can often be the key to getting a warning on one taxi driver license. For a taxi driver, the minimum waiting period is three years if the Swedish Transport Agency revokes the license, so doing everything right from the start is crucial.

100,00 krVisa detaljerintyg-korkort
Gratismall för Överklagan om Körkort

Denna gratismall för överklagan av Transportstyrelsens beslut innehåller de mest grundläggande principerna för en överklagan. Dokumentet är i form av en pdf-fil som du laddar ned till din enhet.

0,00 krVisa detaljermallar gratismaterial
Gratismall för Prövningstillstånd i Kammarrätt

För att överklaga Förvaltningsrättens dom krävs att man söker prövningstillstånd i Kammarrätten. Denna gratismall ger grundläggande information och råd om hur du söker prövningstillstånd. Dokumentet är i form av en pdf-fil som du laddar ned till din enhet.

0,00 krVisa detaljermallar gratismaterial
Begäran om mer tid - Anstånd

Det kan finnas olika anledningar till att man behöver mer tid för att yttra sig till Transportstyrelsen eller överklaga till Förvaltningsdomstolarna. När man behöver mer tid så ska man rikta frågan till den instans som ska avgöra ärendet. Detta dokument ger tips för en sådan begäran och exempeltext att använda.

0,00 krVisa detaljermallar gratismaterial
Fullmakt för ombud

Detta dokument kan användas för att ge någon annan fullmakt att företräda dig i ett ärende gällande trafikbrott eller körkorts-/tillståndsärende hos Transportstyrelsen.

0,00 krVisa detaljermallar gratismaterial
Omprövning av Transportstyrelsens beslut

Det kan finnas olika anledningar till att man vill få en fråga omprövad av Transportstyrelsen. För att framställa en sådan begäran skickar du en skrivelse till Transportstyrelsen som därefter prövar frågan på nytt. Det krävs inte att nya omständigheter har tillkommit som kan motivera ett nytt ställningstagande.

0,00 krVisa detaljermallar gratismaterial
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation

Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation.

Använd denna blankett när du ansöker om undantag från medicinska krav för körkortsinnehav.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Ladda ner Körkortslagen 1998:488

Här kan du ladda ner Körkortslagen och ta del av vad som gäller enligt Svensk lagstiftning gällande körkort och återkallelse.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Transportstyrelsens föreskrifter medicin m.m. TSFS 2010:125

Gratis nedladdning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel avseende lämpligheten att inneha körkort m.m.

Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel avseende lämpligheten att inneha körkort m.m.

Detta intyg är vad som läkare vanligtvis använder sig av om du lämnar prover prover för att visa varaktig nykterhet.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsbot

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsbot.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 1 och 20 §§ andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199) och beslutar följande allmänna råd.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik TSFS 2012:140 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237) och 8 kap. 3 § taxitrafikförordningen (2012:238)

Kraven för yrkeskunnande för att bedriva taxitrafik

0,00 krVisa detaljergratismaterial
(THC) Cannabis i Blod och Urin

Rättsmedicinalverkets informationsblad ger dig det korrekta svaret på hur länge THC kan påvisas i urin och blod och är avgörande för om du kan bli dömd för ringa narkotikabrott och framför allt drograttfylleri.

Informationsbladet beskriver även hur länge THC kan ses i blod och urin genom passiv rökning.

 

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Kokain och Bensoylekgonin i urin och blod

Hur länge kan kokain ses i blodet? Hur länge kan restprodukten bensoylekgonin synas i blodet?

Gissa inte, ladda ner Rättsmedicinalverkets info-blad så kan du kanske rädda körkortet.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Opiater i blod

Informationsblad från Rättsmedicinalverket med uppgifter om hur länge efter intag olika opiater och opioider kan påvisas i blodet. Denna information är vad myndigheter och domstolar utgår ifrån vid bedömning.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Concerta och Ritalin vs Amfetamin

Information från Rättsmedicinalverket om Concerta och Ritalin och varför dess verksamma substans inte kan förväxlas med Amfetamin vid testanalys av blod och urin. Denna information är vad myndigheter och domstolar utgår ifrån vid bedömning.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Eftersupning - Rattfylleri

Är det en fråga om eftersupning eller rattfylleri? Här kan du ta del av Rättsmedicinalverkets informationsblad för hur bedömningar görs i dessa fall.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Lastsäkring och kontroll av last

Ladda ner Transportstyrelsens föreskrifter om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon, TSFS 2017:25

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter om bestämmelser gällande lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Rättsfallssamling gällande Provtagning Alkohol (CDT, PEth)

I denna zip-fil har vi packat in 16 domar från Förvaltningsrätterna som gäller provtagning för alkohol (CDT och PEth). Här kan man läsa hur domstolarna bedömt i flera fall gällande körkort med villkor, ansökan om körkortstillstånd och återkallelse vid förhöjda värden.

Filen är en zip-fil (öppnas i dator) som är tillgänglig som nedladdning direkt efter köpet.

100,00 krVisa detaljerrattsfall
Rättsfallssamling gällande Fortkörning

I denna zip-fil har vi packat in 20 domar från Förvaltningsrätterna och 10 från de allmänna domstolarna som gäller fortkörning. Här kan man läsa hur domstolarna bedömt olika fall av fortkörning i såväl skuldfrågan i brottmålet (allmänna domstolar) som i delar som gäller körkort (Förvaltningsdomstolar).

Filen är en zip-fil (öppnas bäst i dator) som är tillgänglig som nedladdning direkt efter köpet.

100,00 krVisa detaljerrattsfall
Rättsfallssamling gällande Opålitlighet, Nykterhet

I denna zip-fil har vi packat in 18 domar från Förvaltningsrätterna som gäller opålitlighet i nykterhetshänseende. Här kan man läsa hur domstolarna bedömt i flera fall gällande opålitlighet i nykterhetshänseende avseende såväl alkohol som droger.

Filen är en zip-fil (öppna i dator) som är tillgänglig som nedladdning direkt efter köpet.

100,00 krVisa detaljerrattsfall
Rättsfallssamling gällande Medicinskt hinder, syn

I denna zip-fil har vi packat in 14 domar från Förvaltningsdomstolarna som gäller medicinskt hinder för körkortsinnehav på grund av synfel. Här kan man läsa hur domstolarna bedömt i flera fall gällande medicinska hinder efter syntester (Esteman och Humphrey).

Filen är en zip-fil (öppna i dator) som är tillgänglig som nedladdning direkt efter köpet.

100,00 krVisa detaljerrattsfall
Rulla till toppen