Har du fått beslut från Transportstyrelsen om indraget körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende? Läs vidare för råd om vad du ska tänka på och hur du kan agera för att överklaga ett beslut eller en dom.

De flesta frågor vi får handlar om hur lång spärrtid man riskerar. Men också hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla körkortet om man inte kört bil påverkad. Vi reder ut detta nedan under LOB och stycket om droger. Längre ned belyser vi även betydelsen av utredning hos socialtjänsten vid opålitlighet i nykterhetshänseende. Därefter tipsar vi om de tjänster vi kan erbjuda, från gratis rådgivning till personligt ombud.

LOB

LOB – Uttrycket kommer från namnet på lagen som ger polisen befogenhet att tillfälligt omhänderta överförfriskade personer; Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Det kan tyckas märkligt att några tillfällen med lite för blött festande kan leda till återkallat körkort, speciellt när man inte ens varit i närheten av en bil i påverkat tillstånd. Man kanske till och med tagit extra förhållningsregler för att eliminera risken för att köra bil påverkad. Men, så hamnar man i situationer som leder till LOB; ibland kanske utan att polisen ens har fog för omhändertagandet.

Efter två LOB inom loppet av två år, så kommer Transportstyrelsen överväga ett körkortsingripande. Anledningen till detta är att man vill fånga upp ett potentiellt missbruk på ett tidigt stadie och på så sätt undvika framtida trafikfarliga situationer som normalt följer av att en person med missbruk innehar körkort. Upprepade LOB anses med andra ord vara en stark indikation på ett pågående eller begynnande problem med alkoholkonsumtionen.

Transportstyrelsen gör alltså en bedömning av hur pålitlig och ansvarstagande man är rent generellt. Detta sätter de sedan i relation till hur viktiga dessa egenskaper är för att få framföra fordon bland andra trafikanter. Anledningen till körkortsingripandet är således trafiksäkerheten, även om man inte framfört ett fordon vid tillfället.

Droger

opålitlighet nykterhetshänseende körkort

Även när det gäller användning av droger så kan detta leda till ett körkortsingripande, trots att man inte kört bil vid brukandet. I likhet med bedömningen vid LOB, så fokuserar Transportstyrelsen på personens lämplighet och pålitlighet som körkortshavare.

I tillägg till droger som sådana (hash, kokain, amfetamin, osv) så innefattas också användning av narkotikaklassade mediciner, om de ej förskrivits av läkare. Även användning av mediciner som i innehåll liknar en medicin du har utskriven, kan leda till indraget körkort pga opålitlighet i nykterhetshänseende. Detta eftersom brukandet i sig kan bedömas som ringa narkotikabrott. Vilket i sin tur blir rapporterat till Transportstyrelsen som gör en bedömning av lämpligheten att ha körkort.

När det gäller receptbelagd medicin så ska man alltid vara väldigt försiktig då till och med vanlig hostmedicin som Mollipect kan ge utslag på narkotikatest (innehåller efedrin som kan ge utslag på amfetamin och metamfetamin). Andra exempel är Voltaren och Cocillana-Etyfin, som kan ge utslag på bensodiazepin respektive opiater.

Här finns en länk till en lista med mediciner som kan ge utslag på drogtest.

Utredning hos socialtjänsten

Transportstyrelsen ska begära en utredning hos socialtjänsten gällande personen som riskerar återkallat körkort på denna grund. En sådan utredning tar fasta på livsföring, personliga förhållanden och livssituation. Om Transportstyrelsen har missat att begära en utredning, så kan det i vissa fall leda till att en domstol upphäver beslutet. Läs mer om det i rättsfallet vi länkar till nedan.

Vad du säger i ett sådant möte kan alltså få stor betydelse för om du får behålla körkortet eller inte. Du bör därför ta dig tid att inhämta råd och tips innan detta möte äger rum.

Beslut och överklagan vid indraget körkort pga opålitlighet i nykterhetshänseende

I de här fallen är återkallelsetiden normalt 12 mån från senaste nykterhetsanmärkningen. Detta innebär att de tolv månaderna ska räknas från senaste LOB, eller konstaterade missbruk. Det kan alltså redan ha gått några månader från händelsen som återkallelsen baseras på när Transportstyrelsen fattar sitt beslut, vilket betyder att tiden inte alltid blir fullt ut 12 månader.

Återkallelsen kan emellertid undanröjas eller ändras till en varning genom en överklagan till Förvaltningsrätten. Hur möjligheterna till framgång vid en överklagan ser ut beror dock på omständigheter i de enskilda fallen och är baserade på individuella förutsättningar. Men vi kan alltid se över dina möjligheter vid en kostnadsfri inledande rådgivning.

När spärrtiden gått ut måste du söka om nytt körkortstillstånd för att få körkortet tillbaka; du kan inte automatiskt börja köra när tiden gått ut. Det kan också hända att Transportstyrelsen begär en ny utredning och/eller att du måste lämna prover för att det ska kunna fastställas att du är lämplig som körkortshavare.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan?

Länkar av intresse

Läs mer om opålitlighet i nykterhetshänseende i vårt blogginlägg med statistik och generell information om körkortsövervägande efter LOB.

Opålitlighet i nykterhetshänseende – ett rättsfall gällande narkotikabruk och betydelsen av att det görs en utredning av socialtjänsten för att återkallelse av körkort ska bli aktuellt.

Indraget Körkort
Opålitlighet i nykterhetshänseende
Titel
Opålitlighet i nykterhetshänseende
Beskrivning
Har du fått beslut från Transportstyrelsen om indraget körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende?
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo