Indraget Körkort Böter och Dubbelbestraffning

Indraget Körkort, Böter och Dubbelbestraffning

Det är vanligt förekommande att den som har meddelas böter och sedan fått indraget körkort av samma anledning anser sig blivit föremål för dubbelbestraffning. Reglerna om dubbelbestraffning har sin utgångspunkt i den juridiska principen “Ne bis in idem” – inte samma sak två gånger. Detta är en princip som innebär att en fråga som redan avgjorts …

Indraget Körkort, Böter och Dubbelbestraffning Läs Mer »

Taxiförarleg indraget

Taxiförarlegitimation – Tidpunkt för brott, avgörande för lämplighetsbedömning

Taxiförarlegitimation – Tidpunkten för när brott inträffade är avgörande för lämplighetsbedömningen. I nyligt avgjort mål i Kammarrätten hade en Taxiförare hade begått 3 allvarliga våldsbrott. Transportstyrelsen meddelade initialt en olämplighetstid på 4 år och beräknade tiden för brottet då Taxiföraren blev dömd. Förvaltningsdomstolarna kom fram till en annan slutsats. När det gäller taxiförarlegitimation ser man …

Taxiförarlegitimation – Tidpunkt för brott, avgörande för lämplighetsbedömning Läs Mer »

Roliga Rättsfall

Vårdslöshet i Trafik – Fri lejd till kyrkan med hänvisning till Birger Jarls Lag (Roliga rättsfall)

Roliga rättsfall Från Ronneby Tingsrätten, 1991-09-05 mål: 77/91 ”DOMSKÄL Christer F har bestritt ansvar för brott. Närmare hörd över åtalet har han uppgett bl.a. Han hade förvärvat en lastbil och ett hus och avsåg att av dessa tillverka en husbil. Huset var emellertid för stort för att passa på lastbilen, varför han kapade det till …

Vårdslöshet i Trafik – Fri lejd till kyrkan med hänvisning till Birger Jarls Lag (Roliga rättsfall) Läs Mer »

coronavirus körkort spärrtid omprövning

Spärrtid på körkort och coronavirus – omprövning av beslut pga särskilt utsatt person

OBS att datum för denna artikel är början av 2020, varför den i vissa delar kan vara inaktuell. Det har troligtvis inte lyckats passera någon obemärkt förbi att lejonparten av världen fallit offer för en pandemi. I dess allvarliga spår är det äldre och/eller sedan tidigare sjuka personer, som tillhör den största riskgruppen. Spärrtid på …

Spärrtid på körkort och coronavirus – omprövning av beslut pga särskilt utsatt person Läs Mer »

rattfylleri rattfylla körkort

Rättsfall om Rattfylleri

Det finns en avsevärd mängd Rättsfall om Rattfylleri. Rattfylleri är ett av de allvarligaste trafikbrott man kan begå i förhållande till trafiksäkerhet. Av den anledningen resulterar denna typ av överträdelse inte bara höga böter, utan även indraget körkort under lång tid. Det finns emellertid ett fåtal omständigheter som medfört att domstolarna meddelat lägre spärrtider än …

Rättsfall om Rattfylleri Läs Mer »

Rulla till toppen