Taxiförarleg indraget

Taxiförarlegitimation – Tidpunkt för brott, avgörande för lämplighetsbedömning

Taxiförarlegitimation – Tidpunkten för när brott inträffade är avgörande för lämplighetsbedömningen. I nyligt avgjort mål i Kammarrätten hade en Taxiförare hade begått 3 allvarliga våldsbrott. Transportstyrelsen meddelade initialt en olämplighetstid på 4 år och beräknade tiden för brottet då Taxiföraren blev dömd. Förvaltningsdomstolarna kom fram till en annan slutsats. När det gäller taxiförarlegitimation ser man …

Taxiförarlegitimation – Tidpunkt för brott, avgörande för lämplighetsbedömning Läs Mer »

rattfylleri rattfylla körkort

Rättsfall om Rattfylleri

Det finns en avsevärd mängd Rättsfall om Rattfylleri. Rattfylleri är ett av de allvarligaste trafikbrott man kan begå i förhållande till trafiksäkerhet. Av den anledningen resulterar denna typ av överträdelse inte bara höga böter, utan även indraget körkort under lång tid. Det finns emellertid ett fåtal omständigheter som medfört att domstolarna meddelat lägre spärrtider än …

Rättsfall om Rattfylleri Läs Mer »

indraget taxikorkort

Tvångsgifte och ofredande – skäl för indraget taxikörkort?

Att utöva äktenskapstvång, samt ofredande har av Kammarrätten ansetts vara tillräckliga skäl för att få sitt taxikörkort indraget. Men, rätten var inte enig. Detta är en artikel om ett rättsfall som rör återkallelse av taxiförarlegitimation. Söker du utförlig information kring frågor som har med taxiförarlegitimation eller Taxitrafiktillstånd? Gå in på någon av nedanstående länkar så …

Tvångsgifte och ofredande – skäl för indraget taxikörkort? Läs Mer »

medicinskt hinder

Återkallat körkort på grund av medicinskt hinder – Rättsfall

Medicinskt hinder – alkoholmissbruk Observera att nyare rättspraxis har utkommit och att den alkoholspecifika markören PEth numera används i stor utsträckning. Ändringen gällande PEth kom i och med Kammarrättsavgörandet 8914-19 som meddelades genom rättsfallet 8914-19, den 6:e mars 2020 av Kammarrätten i Stockholm. Genom ny praxis så är inte längre nedanstående referat aktuellt. Om Transportstyrelsen …

Återkallat körkort på grund av medicinskt hinder – Rättsfall Läs Mer »

synfältsundersökning körkort

Synfältsundersökning för körkort – Rättsfall

Felaktig körkortsåterkallelse – Synfältsundersökning för körkort Transportstyrelsens valde, med stöd av sin avdelning för trafikmedicin, att ännu en gång felaktigt återkalla ett körkort på grund av resultatet av en synfältsundersökning. Det är ostridigt att X vid en synfältsundersökning med Esterman-program i det perifera synfältet inte har sett tre intilliggande testpunkter, varav två ligger innanför 20 …

Synfältsundersökning för körkort – Rättsfall Läs Mer »

Scroll to Top