Idag implementeras strängare regler för körning av A-traktor. Dessa förändringar är riktade mot att öka säkerheten för förare av A-traktorer, deras passagerare och övriga trafikanter.

Från och med den 31 augusti genomför regeringen följande skärpningar av A-traktorreglerna. Dessa ändringar implementeras i trafikförordningen och omfattar:

Polis ordningsbot
  • Krav på att alla som färdas i en A-traktor måste använda bilbälte.
  • Maximalt tillåten passagerarantal begränsas till en person per plats.
  • Den högsta tillåtna hastigheten sätts vid 30 kilometer i timmen.

Dessa åtgärder syftar till att säkerställa att A-traktorkörning sker på ett ansvarsfullt sätt och med ökad omsorg om trafikens integritet.

Utvecklingen av olycksfall har väckt oroväckande signaler.

Antalet registrerade A-traktorer har mer än fördubblats sedan 2019 och uppgår nu till över 50 000 enheter. Samtidigt med denna ökning har också antalet rapporterade olyckor stigit. År 2021 noterades en kraftig ökning till 369 olyckor med 547 skadade personer. Året efter, 2022, observerades en viss minskning till 348 olyckor med 491 skadade personer. Det är viktigt att notera att en betydande majoritet av de skadade individerna var under 18 år.

4 dödsfall under 2022

Under 2022 inträffade även fyra dödsfall i samband med A-traktorsolyckor. Det är det högsta antalet fatala utfall i A-traktorsolyckor under ett enskilt år sedan början av sammanställningarna 2016. Denna utveckling är en påminnelse om vikten av att fortsätta arbeta för att förbättra säkerheten på vägarna och minska riskerna för alla trafikanter, särskilt för de yngre.

Kommande förändringar för A-traktorer

Ett nytt krav för vinterdäck är på horisonten. Det tekniska kravet presenterades för EU i maj 2023, med avsikten att regeringen ska kunna besluta innan vintern. Planen är att denna föreskrift ska vara verksam från den 1 december 2023.

För att försvåra manipulation vid A-traktorer är en föreskrift på gång som väntas börja gälla vid slutet av 2024.

Vidare planeras en ny förarutbildning som möjliggör utbildning för fyrhjuliga mopeder. Denna förändring innefattar fastställande av utbildningslängd samt en mer riskbaserad utbildning. Denna föreskrift beräknas träda i kraft mot slutet av 2024.

Besök Transportstyrelsen för vidare information

Rulla till toppen