Ditt juridiska ombud mot Transportstyrelsen

Denna tjänst tillhandahålls av Trafikjuristerna, ECLAW.
– Tjänsten är kostnadsfri och fungerar helt enkelt så här:

 1. Tryck på nedanstående knapp med texten Gratis Rådgivning
 2. Fyll i dina kontaktuppgifter
 3. Välj typ av ärende (Hastighetsöverträdelse, rattfylleri, taxitrafiktillstånd m.m.)
 4. Skriv ner din/dina frågeställningar
 5. Fyll i väsentlig information (exempelvis om ditt körkort blivit omhändertaget m.m.)
 6. Tryck på Skicka!

– Din frågeställning kommer nu att besvaras så snabbt som möjligt!

– Psssst. Du kan ju se om din fråga är besvarad i vår “FAQ” (Svar på vanliga frågor).

skriv ner vad som gäller för dig

OBSERVERA!
När du använder denna kostnadsfria tjänst så kommer vi att besvara dig skriftligen och via e-post.
– Om du inte framställer din/dina frågor skriftligen, utan endast lämnar ett telefonnummer eller liknande så kommer vi att radera din frågeställning.
För muntlig rådgivning måste boka en telefontid genom vår bokningskalender. Samtalet är, liksom vid denna tjänst, kostnadsfri.

avslag
Rätta val

Vi är specialiserade på processer som handlar om ingripanden mot körkort, taxiförarlegitimation eller taxitrafiktillstånd.
Om du är misstänkt för brott, eller behöver hjälp inför polisförhör eller förhandling i Tingsrätten, Hovrätten eller Högsta Domstolen, så ska du vända dig till en brottmålsadvokat – inte till oss.
– Samma sak gäller frågor som har med försäkringsbolag efter olyckor och/eller skadeståndsfrågor. För dessa ändamål ska du vända dig till en expert inom det särskilda området.

All information du tillhandahåller oss med hanteras professionellt och med sekretess!
Läs gärna information om formuläret, personuppgiftshantering, villkor, m.m. nedan, innan du går vidare.

Viktig information!

Vår avsikt är att ge dig dom bästa råd som du kan få och dessutom så snabbt och effektivt som möjligt. Det är därför viktigt att du tydligt beskriver vad som inträffat och besvarar de frågor som formuläret framställer.

Gratis juridisk rådgivning Körkort

Om du inte har en specifik frågeställning, så kommer vårt svar enbart kunna vara allmänt hållen.

I vissa fall kan din frågeställning bli för svår att besvara om vi inte har mer information. Ibland kan det därför vara nödvändigt besvara din fråga genom ett telefonsamtal. I frågor som handlar om medicinska hinder är det vanligt förekommande. Samtalet är givetvis gratis!

Vid dessa tillfällen kommer vi först att kontakta dig via e-post för att få godkännande att vi kontaktar dig och för en lämplig tid.  

Sekretess och Integritet

Säkerhet sekretess dataskydd

Samtlig information som du skriftligen skickar till oss blir behandlad med sekretess och dina personuppgifter kommer bli raderat från vår server efter din fråga blivit besvarad. Vid samtal med oss så upprättar vi inga anteckningar från samtalet. Sekretessbehandlingen av dina uppgifter sker i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Vid utnyttjande av tjänsten Gratis rådgivning så sparar vi:
1. Din frågeställning och vårt svar. Dessa kan, efter en fullständig redigering avidentifiering gjorts, komma att publiceras i syfte att hjälpa andra personer som har samma fråga.
2. din e-postadress och förnamn i syfte att skicka en kundundersökning efter frågan blivit besvarad. Uppgifterna raderas efter detta helt och fler kontakter kommer inte tas från vår sida.

Svarstid – Gratis Rådgivning – Indraget körkort

VI försöker alltid att besvara frågor inom 48 timmar (vardagar). Vid särskilda tillfällen som exempel: om vi har en rådande hög arbetsbelastning, storhelger m.m. kan svar dröja längre.

Om ett svar uteblivit efter 72 timmar kan du antingen skicka ett e-postmeddelande till oss på: korkort(a)trafikjurist.se eller ringa till oss direkt på telefonnummer 010 10 10 020.

Vårt svar är inget uppdragsåtagande eller slutligt ställningstagande

Genom att kontakt oss genom formuläret: Gratis Rådgivning – Indraget körkort förbinder du dig inte på något sätt till oss. Tjänsten är kostnadsfri och vad du väljer att göra med det svar som vi tillhandahållit dig är helt upp till dig.

Tjänsten är endast en översiktlig genomgång och är inte att anse som ett ställningstagande eller uppdragsåtagande i sak. Inte heller är svar på frågor ställda via denna tjänst att anse som juridisk rådgivning utifrån ett klientperspektiv. I anledning därav är vi inte heller förhindrade att företräda en eventuell motpart om denne skulle kontakta oss och önska vårt biträde i någon annan typ av juridisk angelägenhet.

information yttrande överklaga

Det svar och bedömningar som vi ger dig utgör en översiktlig genomgång och är baserat på den information som du lämnar i formuläret. Om du har utelämnat väsentlig information kan därför vårt svar vara baserat på felaktiga uppgifter.  

Det är därför viktigt att du endast ser vårt svar som en översiktlig bedömning som kan ge svar på om det finns några förutsättningar för dig att vinna framgång och hur du lämpligast bör gå vidare.

Tiden vi ägnar åt din fråga begränsas till max 30 minuter per ärende.

Under genomgången kommer vi inte, i anledning av din fråga:

 • Kontakta tredjeman.
 • Granska eller korrigera yttranden eller andra skrivelser du upprättat.
 • Träffa dig för ett personligt möte.
 • Behålla eller returnera dokument. All dokumentation ska tillställas oss digitalt.
 • Inleda ett uppdragsåtagande.
 • Gå igenom mer än 2 A4 sidor dokumentation (exempelvis medicinskt underlag).

Trafikjuristerna (ECLAW) frånsäger sig allt ansvar för åtgärder som du vidtar eller inte vidtar baserat på information/råd som lämnats till dig genom vår gratis rådgivning. Ansvarsåtagande från oss lämnas enbart när ett faktiskt uppdragsåtagande har inträffat, (vilket kräver såväl fullmakt som förskottsbetalning)

Tjänsten – Gratis Rådgivning – Indraget körkort

Facebook Like

Din feedback är ovärderlig för oss!
Vi skulle därför uppskatta om du tog dig tid att besök vår Facebook sida och ge oss en “like”.

Här nedanför kan du ta del av ytterligare gratismaterial som vi tillhandahåller och som finns i vår webbutik.

Rulla till toppen