Vi gör saker så enkelt som möjligt för våra klienter – därför erbjuder vi Alltid Fast Pris, för hela uppdraget.
Vi tillämpar inte någon begränsning när det gäller kvalité, tid eller omfattning i våra uppdragsutföranden.

TRAFIKJURISTERNA

Ring 010 10 10 020 för professionell körkortsrådgivning.

6 000:-

Priset utgör en fast kostnad och inkluderar allt arbete hos Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, utan begränsning i tid eller innehåll.

Se mer under varje rad nedan.

Vi gör alltid en kostnadsfri genomgång av ärendet för bedömning av vilka möjligheter och förutsättningar som finns, innan vi kommer överens om ett uppdragsåtagande. Detta inkluderar även viss genomgång av handlingar.

Genomgången görs via telefon och, om nödvändigt, genom att gå igenom handlingar du skickar via e-post.

Känn dig trygg med vetskapen om att ditt ärende hanteras av Sveriges mest erfarna trafikjurister.

Med dokumenterad specialistkompetens, lång erfarenhet och djupgående kunskap inom det trafikjuridiska området, så kan du vara försäkrad om att ditt ärende hanteras därefter.

Som ditt juridiska ombud överlåter du tryggt alla kontakter med Transportstyrelsen och domstolen till oss.

Våra skrivelser uppgår till minst 5 – 6 sidor varav en avsevärd del består av juridisk argumentation. Vi gör kompletta skrivelser där allt som är till din fördel tas med – ett bra arbete som ger möjlighet till vinst kan inte begränsas i tid eller omfattning!

Här kan du ta del av några exempel på våra skrivelser.

Vi använder oss uteslutande av en digital ärendehantering vilket innebär att det inte spelar någon roll var i Sverige du bor (eller var i världen). Ärenden hos Transportstyrelsen och Förvaltningsrätterna i dessa ärendetyper är uteslutande skriftliga.*

Vi har kontakter och svara på dina frågor under hela uppdraget. När en skrivelse är färdig så kommer du få ett utkast för kommentarer och godkännande. Det är du som är vår uppdragsgivare och du bestämmer när en skrivelse är färdig för att skicka in.

Allt från medicinska journaler och arbetsgivarintyg, till polis- och personutredningar.**

Vi går tydligt igenom dina förhållanden för att kunna framställa dig i det bästa ljuset för Transportstyrelsen och domstolen.

Om du anlitar oss för att skriva ditt yttrande till Transportstyrelsen, så ingår det i priset att vi överklagar ett eventuellt negativt beslut till Förvaltningsrätten.

Vi skriver därför yttrandet på samma sätt som en överklagandeskrift, som bara kräver smärre justeringar för att skickas som en överklagan. Anledningen till detta är att vi redan från första skrivelsen tar med allt – såväl personligt och arbetsrelaterat, som juridisk argumentation – som är av vikt i ditt fall. Vi använder oss därför aldrig av Transportstyrelsens egna blankett för yttrande i våra uppdrag. 

Vi upprättar ett utkast och översänder det till dig för genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar tills du är nöjd.

Vi upprättar ett utkast och översänder för bedömning och genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar tills du är nöjd.

Om vi sedan tidigare skrivit ditt yttrande, så görs tillägg och justeringar i den tidigare skrivelsen.

Vi är vana vid korta tidsfrister då körkortsärenden är det enda vi arbetar med. I de flesta fall kommer vi alltså kunna möta den deadline du har för yttrande eller överklagan.

Men om det skulle vara nödvändigt, t.ex. om några viktiga dokument eller intyg väntas, eller det av andra orsaker finns anledning att be myndigheten eller domstolen om mer tid (anstånd) så ingår självklart detta i det arbete vi gör.

Alla kompletteringar och kontakter mellan oss och med myndigheten/domstolen ingår i priset. Vi begränsar inte vårt arbete i tid eller omfattning då vi anser att en sådan begränsning inverkar negativt på dina möjligheter till framgång.

I vissa fall kan det bli aktuellt med en eller fler kompletterande skrivelser. I en del ärenden är det nämligen vanligt att Transportstyrelsen ber om kompletteringar eller domstolen förelägger dig att svara på Transportstyrelsens yttranden.

Vi besvarar alla eventuellt tillkommande skrivelser under en pågående process. Detta är främst förekommande i frågor om grövre trafikbrott, medicinska förfaranden eller inom yrkestrafik. 

Genomgång av Transportstyrelsens meddelade beslut och/eller domstolens meddelade dom. Vilka handlingsalternativ finns: Överklaga? Ansöka om prövningstillstånd? Besvara en överklagan från Transportstyrelsen? 

Vi går tillsammans igenom vad beslutet/domen betyder och de alternativ som finns.

Om Transportstyrelsen väljer att överklaga ett mål som du vunnit i Förvaltningsrätten, genom oss som ombud, så för vi din process i Kammarrätten utan kostnad.

Observera att vi däremot har en tilläggskostnad om du själv vill överklaga en dom till Kammarrätten. Läs mer om detta och varför under “Överklaga till Kammarrätten”.

6 000:-

Priset utgör en fast kostnad och inkluderar allt arbete hos Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, utan begränsning i tid eller innehåll.

Se mer under varje rad nedan.

Vi gör alltid en kostnadsfri genomgång av ärendet för bedömning av vilka möjligheter och förutsättningar som finns, innan vi kommer överens om ett uppdragsåtagande. Detta inkluderar även viss genomgång av handlingar.

Genomgången görs via telefon och, om nödvändigt, genom att gå igenom handlingar du skickar via e-post.

Känn dig trygg med vetskapen om att ditt ärende hanteras av Sveriges mest erfarna trafikjurister.

Med dokumenterad specialistkompetens, lång erfarenhet och djupgående kunskap inom det trafikjuridiska området, så kan du vara försäkrad om att ditt ärende hanteras därefter.

Som ditt juridiska ombud överlåter du tryggt alla kontakter med Transportstyrelsen och domstolen till oss.

Våra skrivelser uppgår till minst 5 – 6 sidor varav en avsevärd del består av juridisk argumentation. Vi gör kompletta skrivelser där allt som är till din fördel tas med – ett bra arbete som ger möjlighet till vinst kan inte begränsas i tid eller omfattning!

Här kan du ta del av några exempel på våra skrivelser.

Vi använder oss uteslutande av en digital ärendehantering vilket innebär att det inte spelar någon roll var i Sverige du bor (eller var i världen). Ärenden hos Transportstyrelsen och Förvaltningsrätterna i dessa ärendetyper är uteslutande skriftliga.*

Vi har kontakter och svara på dina frågor under hela uppdraget. När en skrivelse är färdig så kommer du få ett utkast för kommentarer och godkännande. Det är du som är vår uppdragsgivare och du bestämmer när en skrivelse är färdig för att skicka in.

Allt från medicinska journaler och arbetsgivarintyg, till polis- och personutredningar.**

Vi går tydligt igenom dina förhållanden för att kunna framställa dig i det bästa ljuset för Transportstyrelsen och domstolen.

Om du anlitar oss för att skriva ditt yttrande till Transportstyrelsen, så ingår det i priset att vi överklagar ett eventuellt negativt beslut till Förvaltningsrätten.

Vi skriver därför yttrandet på samma sätt som en överklagandeskrift, som bara kräver smärre justeringar för att skickas som en överklagan. Anledningen till detta är att vi redan från första skrivelsen tar med allt – såväl personligt och arbetsrelaterat, som juridisk argumentation – som är av vikt i ditt fall. Vi använder oss därför aldrig av Transportstyrelsens egna blankett för yttrande i våra uppdrag. 

Vi upprättar ett utkast och översänder det till dig för genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar tills du är nöjd.

Vi upprättar ett utkast och översänder för bedömning och genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar tills du är nöjd.

Om vi sedan tidigare skrivit ditt yttrande, så görs tillägg och justeringar i den tidigare skrivelsen.

Vi är vana vid korta tidsfrister då körkortsärenden är det enda vi arbetar med. I de flesta fall kommer vi alltså kunna möta den deadline du har för yttrande eller överklagan.

Men om det skulle vara nödvändigt, t.ex. om några viktiga dokument eller intyg väntas, eller det av andra orsaker finns anledning att be myndigheten eller domstolen om mer tid (anstånd) så ingår självklart detta i det arbete vi gör.

Alla kompletteringar och kontakter mellan oss och med myndigheten/domstolen ingår i priset. Vi begränsar inte vårt arbete i tid eller omfattning då vi anser att en sådan begränsning inverkar negativt på dina möjligheter till framgång.

I vissa fall kan det bli aktuellt med en eller fler kompletterande skrivelser. I en del ärenden är det nämligen vanligt att Transportstyrelsen ber om kompletteringar eller domstolen förelägger dig att svara på Transportstyrelsens yttranden.

Vi besvarar alla eventuellt tillkommande skrivelser under en pågående process. Detta är främst förekommande i frågor om grövre trafikbrott, medicinska förfaranden eller inom yrkestrafik. 

Genomgång av Transportstyrelsens meddelade beslut och/eller domstolens meddelade dom. Vilka handlingsalternativ finns: Överklaga? Ansöka om prövningstillstånd? Besvara en överklagan från Transportstyrelsen? 

Vi går tillsammans igenom vad beslutet/domen betyder och de alternativ som finns.

Om Transportstyrelsen väljer att överklaga ett mål som du vunnit i Förvaltningsrätten, genom oss som ombud, så för vi din process i Kammarrätten utan kostnad.

Observera att vi däremot har en tilläggskostnad om du själv vill överklaga en dom till Kammarrätten. Läs mer om detta och varför under “Överklaga till Kammarrätten”.

6 000:-

Observera! Fast pris i detta fall gäller taxibolag med: 

  • upp till 3 fordon eller, 
  • max 3 personer som ingår prövokretsen eller, 
  • max 5 anställda personer.

Endast vid särskilda skäl kan undantag göras om företaget överskrider max-kraven. Detta är helt beroende på ärendets bakomliggande orsak, dess omfattning och ärendets förväntade komplexitet. Bedömningen görs i dessa fall efter överenskommelse och initial genomgång.

Vårt uppdrag sträcker sig från du anlitar oss, fram till du meddelas en dom i Förvaltningsrätten. Eller tidigare om du får ett beslut från Transportstyrelsen som du är nöjd med.

Om uppdraget innefattar flera personer och det tillkommer ett separat uppdrag med annat ärendenummer (exempelvis ett övervägande eller beslut om återkallelse av taxiförarlegitimation eller körkort) så hanteras detta som ett separat ärende och utgör ett tilläggsuppdrag (se nedan). Prisuppgift för tilläggsuppdrag för ytterligare taxitrafiktillstånd ges utifrån omfattning. 

Vi gör alltid en kostnadsfri genomgång av ärendet för bedömning av vilka möjligheter och förutsättningar som finns, innan vi kommer överens om ett uppdragsåtagande. Detta inkluderar även viss genomgång av handlingar.**

Priset utgör en fast kostnad och inkluderar allt arbete hos Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, utan begränsning i tid eller innehåll.

Känn dig trygg med vetskapen om att ditt ärende hanteras av Sveriges mest erfarna trafikjurister.

Med dokumenterad specialistkompetens, lång erfarenhet och djupgående kunskap inom det trafikjuridiska området, så kan du vara försäkrad om att ditt ärende hanteras därefter.

Som ditt juridiska ombud överlåter du tryggt alla kontakter med Transportstyrelsen och domstolen till oss.

Uppdragets omfattning är, i dessa fall, mycket varierande då det är omfattningen av ärendet som avgör hur det måste besvaras.

Våra skrivelser uppgår normalt till minst 5 – 6 sidor varav en avsevärd del består av juridisk argumentation. Vi gör kompletta skrivelser där allt som är till din fördel tas med – ett bra arbete som ger möjlighet till vinst kan inte begränsas i tid eller omfattning!

Här kan du ta del av några exempel på våra skrivelser.

Vi använder oss uteslutande av en digital ärendehantering vilket innebär att det inte spelar någon roll var i Sverige du bor (eller var i världen). Ärenden hos Transportstyrelsen och Förvaltningsrätterna i dessa ärendetyper är uteslutande skriftliga.*

Vi har kontakter och svara på dina frågor under hela uppdraget. När en skrivelse är färdig så kommer du få ett utkast för kommentarer och godkännande. Det är du som är vår uppdragsgivare och du bestämmer när en skrivelse är färdig för att skicka in.

Allt från ekonomiskt underlag och revisorsyttrande, till avtal och löneavier.**

Vi går tydligt igenom dina förhållanden för att kunna framställa dig i det bästa ljuset för Transportstyrelsen och domstolen.

Vi är vana vid korta tidsfrister då körkortsärenden är det enda vi arbetar med. I de flesta fall kommer vi alltså kunna möta den deadline du har för yttrande eller överklagan.

Men om det skulle vara nödvändigt, t.ex. om några viktiga dokument eller intyg väntas, eller det av andra orsaker finns anledning att be myndigheten eller domstolen om mer tid (anstånd) så ingår självklart detta i det arbete vi gör.

Om du anlitar oss för att skriva ditt yttrande till Transportstyrelsen, så ingår det i priset att vi överklagar ett eventuellt negativt beslut till Förvaltningsrätten.

Vi upprättar ett utkast och översänder det till dig för genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar tills du är nöjd.

Kompletteringar brukar främst handla om att Transportstyrelsen efterfrågar ett specifikt underlag. Men, det förekommer även att Transportstyrelsen vill ha vissa förtydliganden, som vi besvarar efter kontakt med dig.**

Alla kompletteringar och kontakter mellan oss och med myndigheten ingår i priset. Vi begränsar inte vårt arbete i tid eller omfattning då vi anser att en sådan begränsning inverkar negativt på dina möjligheter till framgång.

Vi upprättar ett utkast och översänder för bedömning och genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar tills du är nöjd.

Om vi sedan tidigare skrivit ditt yttrande, så görs tillägg och justeringar i den tidigare skrivelsen.

Vi besvarar alla eventuellt tillkommande skrivelser under en pågående process. Det är mycket vanligt förekommande att skriftväxling sker i dessa typer av frågor. I vissa fall kan detta handla om mer än en kompletterande skrivelse som i de flesta fall handlar om att domstolen förelägger dig att svara på Transportstyrelsens yttranden.

Vi upprättar ett utkast och översänder för bedömning och genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar till du är nöjd.**

Genomgång av Transportstyrelsens meddelade beslut och/eller domstolens meddelade dom. Vilka handlingsalternativ finns: Överklaga? Ansöka om prövningstillstånd? Besvara en överklagan från Transportstyrelsen? 

Vi går tillsammans igenom vad beslutet/domen betyder och de alternativ som finns.

Om Transportstyrelsen väljer att överklaga ett mål som du vunnit i Förvaltningsrätten, genom oss som ombud, så för vi din process i Kammarrätten utan kostnad.

Observera att vi däremot har en tilläggskostnad om du själv vill överklaga en dom till Kammarrätten. Läs mer om detta och varför under “Överklaga till Kammarrätten”.

OFFERT

Tillsynsärenden kan i vissa fall, beroende på taxibolagets storlek, bli mycket omfattande och pågå under mycket lång tid. Därför kan inte pris lämnas på annat sätt än som offert till bolag som har: 

  • Fler än 3 fordon eller, 
  • Mer än 3 personer inom prövokretsen eller
  • Fler än 5 anställda. 

Vad som kommer påverka kostnadsförslaget i offerten är bland annat: Bolaget och verksamhetens omfattning, bakgrunden till tillsynen, var i processen du befinner dig, vad som gjorts i ärendet hittills, antalet personer i prövokretsen, antalet anställda i bolaget, antalet fordon, ärendets förväntade komplexitet och tidsåtgång m.m. ***

Om uppdraget innefattar flera personer och det tillkommer ett separat uppdrag med annat ärendenummer (exempelvis ett övervägande eller beslut om återkallelse av taxiförarlegitimation eller körkort) så hanteras detta som ett separat ärende och utgör ett tilläggsuppdrag, se pris nedan. Prisuppgift för tilläggsuppdrag för ytterligare taxitrafiktillstånd ges särskilt för varje enskilt fall där offert lämnats. 

Vi gör alltid en kostnadsfri genomgång av ärendet för bedömning av vilka möjligheter och förutsättningar som finns, innan vi kommer överens om ett uppdragsåtagande. Detta inkluderar även viss genomgång av handlingar.**

Priset utgör en fast kostnad och inkluderar allt arbete hos Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, utan begränsning i tid eller innehåll.

Känn dig trygg med vetskapen om att ditt ärende hanteras av Sveriges mest erfarna trafikjurister.

Med dokumenterad specialistkompetens, lång erfarenhet och djupgående kunskap inom det trafikjuridiska området, så kan du vara försäkrad om att ditt ärende hanteras därefter.

Som ditt juridiska ombud överlåter du tryggt alla kontakter med Transportstyrelsen och domstolen till oss.

Uppdragets omfattning är, i dessa fall, mycket varierande då det är omfattningen av ärendet som avgör hur det måste besvaras.

Våra skrivelser uppgår normalt till minst 5 – 6 sidor varav en avsevärd del består av juridisk argumentation. Vi gör kompletta skrivelser där allt som är till din fördel tas med – ett bra arbete som ger möjlighet till vinst kan inte begränsas i tid eller omfattning!

Här kan du ta del av några exempel på våra skrivelser.

Vi använder oss uteslutande av en digital ärendehantering vilket innebär att det inte spelar någon roll var i Sverige du bor (eller var i världen). Ärenden hos Transportstyrelsen och Förvaltningsrätterna i dessa ärendetyper är uteslutande skriftliga.*

Vi har kontakter och svara på dina frågor under hela uppdraget. När en skrivelse är färdig så kommer du få ett utkast för kommentarer och godkännande. Det är du som är vår uppdragsgivare och du bestämmer när en skrivelse är färdig för att skicka in.

Allt från ekonomiskt underlag och revisorsyttrande, till avtal och löneavier.**

Vi går tydligt igenom dina förhållanden för att kunna framställa dig i det bästa ljuset för Transportstyrelsen och domstolen.

Vi är vana vid korta tidsfrister då körkortsärenden är det enda vi arbetar med. I de flesta fall kommer vi alltså kunna möta den deadline du har för yttrande eller överklagan.

Men om det skulle vara nödvändigt, t.ex. om några viktiga dokument eller intyg väntas, eller det av andra orsaker finns anledning att be myndigheten eller domstolen om mer tid (anstånd) så ingår självklart detta i det arbete vi gör.

Om du anlitar oss för att skriva ditt yttrande till Transportstyrelsen, så ingår det i priset att vi överklagar ett eventuellt negativt beslut till Förvaltningsrätten.

Vi upprättar ett utkast och översänder det till dig för genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar tills du är nöjd.

Kompletteringar brukar främst handla om att Transportstyrelsen efterfrågar ett specifikt underlag. Men, det förekommer även att Transportstyrelsen vill ha vissa förtydliganden, som vi besvarar efter kontakt med dig.**

Alla kompletteringar och kontakter mellan oss och med myndigheten ingår i priset. Vi begränsar inte vårt arbete i tid eller omfattning då vi anser att en sådan begränsning inverkar negativt på dina möjligheter till framgång.

Vi upprättar ett utkast och översänder för bedömning och genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar tills du är nöjd.

Om vi sedan tidigare skrivit ditt yttrande, så görs tillägg och justeringar i den tidigare skrivelsen.

Vi besvarar alla eventuellt tillkommande skrivelser under en pågående process. Det är mycket vanligt förekommande att skriftväxling sker i dessa typer av frågor. I vissa fall kan detta handla om mer än en kompletterande skrivelse som i de flesta fall handlar om att domstolen förelägger dig att svara på Transportstyrelsens yttranden.

Vi upprättar ett utkast och översänder för bedömning och genomgång. Därefter kan det vara aktuellt med tillägg, korrigeringar eller justeringar till du är nöjd.**

Genomgång av Transportstyrelsens meddelade beslut och/eller domstolens meddelade dom. Vilka handlingsalternativ finns: Överklaga? Ansöka om prövningstillstånd? Besvara en överklagan från Transportstyrelsen? 

Vi går tillsammans igenom vad beslutet/domen betyder och de alternativ som finns.

Om Transportstyrelsen väljer att överklaga ett mål som du vunnit i Förvaltningsrätten, genom oss som ombud, så för vi din process i Kammarrätten utan kostnad.

Observera att vi däremot har en tilläggskostnad om du själv vill överklaga en dom till Kammarrätten. Läs mer om detta och varför under “Överklaga till Kammarrätten”.

4 000 :- / ÄRENDE

Med tillkommande uppdrag menas en ny underrättelse eller ett nytt beslut från Transportstyrelsen som handlar om en annan sak och har ett annat ärendenummer.

Förklaring: En fråga om ingripande mot körkortet kan medföra att Transportstyrelsen även bedömer att ett ingripande ska göras mot din taxiförarlegitimation och/eller ditt taxitrafiktillstånd. Detta innebär att Transportstyrelsen startar ett nytt ärende mot dig och om du önskar vår hjälp med med detta, så hanteras det som ett tilläggsuppdrag.

4 000 :-

Som vår klient sedan tidigare så vet du att vi tar ditt ärende på största allvar och du vet i övrigt hur arbetsgången fungerar.

Som vår tidigare klient har vi även viss kännedom om din situation och dina förhållanden, vilket gör att vårt arbete kan utföras ännu mer tidseffektivt än sist. 

För att se arbetsgången och omfattningen igen, se relevant juridiskt område.

2 000 :-

Vi upprättar en ansökan om prövningstillstånd och ser över eventuell komplettering m.m.

Prövningstillstånd krävs vid överklagan till Kammarrätten i ärenden om körkort/taxi. Detta innebär att man i en särskild skrivelse måste ange de särskilda skäl man har till att överklagan ska behandlas av Kammarrätten. Kammarrätten avgör sedan om de kommer pröva överklagan eller inte.

Då många av våra ärenden handlar om så pass korta spärrtider att det aldrig blir aktuellt med överklagan hit, så skrivs inte ansökan om prövningstillstånd redan från början. Detta görs endast i de fall det är aktuellt och på särskild begäran.

Observera att rubricerat pris, enbart gäller befintliga ärenden, där vi fört processen i Förvaltningsrätten.

6 000 :-

Om du önskar vårt biträde i ett ärende där du själv, eller något annat ombud, drivit processen i tidigare instanser, så innebär det i realiteten att vi, förutom att vi skriver själva ansökan om prövningstillstånd i Kammarrätten, även upprättar en helt ny överklagandeskrift.

Prövningstillstånd krävs vid överklagan till Kammarrätten i ärenden om körkort/taxi. Detta innebär att man i en särskild skrivelse måste ange de särskilda skäl man har till att överklagan ska behandlas av Kammarrätten. Kammarrätten avgör sedan om de kommer pröva överklagan eller inte.

OFFERT

För överklagan och ansökan om prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) – sista instans.

Högsta Förvaltningsdomstolen prövar ca. 1-3% av alla ärenden som skickas in för ansökan om prövningstillstånd. Sannolikheten att få din sak prövad i HFD är därför extremt låg. Det är således enbart i mycket speciella fall som det kan vara värt att försöka och denna skrivelse måste ha en stor juridisk tyngd och analysera rättsläget på djupet. Pris lämnas därför endast i offert i varje enskilt fall.

* Vi utför vårt arbete helt digitalt och samtliga kontakter sker via telefon eller e-post. Inga personliga möten är nödvändiga och ärendet kommer endast föras skriftligen hos myndigheten och domstolen. Vi medger inte några portokostnader, eller mottar försändelser med rek, personlig mottagning eller liknande. Vi återsänder inte heller dokument via reguljärpost, utan allt underlag som tillställs oss, överförs till digitala handlingar och destrueras därefter.

** Du måste själv inhämta visst material som vi bedömer vara nödvändigt, exempelvis: läkarintyg, journalanteckningar, arbetsgivarintyg, registreringsbevis, revisorsyttranden m.m. Vi kan föra diskussion med och ge råd till intygsskrivande parten vid behov. Vi kan dock inte upprätta några intyg. Om kostnader uppstår vid  införskaffande av intyget är det något som du själv får reglera med intygsskrivaren.

På grund av de korta ledtider som gäller i dessa ärenden, så vill vi ha alla typer av dokument digitalt. Redan nu kan vi tipsa om appen Adobe Scan, som finns till både Android och iPhone för att göra snygga scanningar med din telefon.

*** Om ärendet är för oöverskådligt kan det, i undantagsfall, bli lämpligare, eller vara nödvändigt att använda  timarvode i stället för fast prissättning. En sådan överenskommelse gör vi enbart genom ett särskilt avtal. Timarvode utgår i dessa fall enligt offert med tillhörande avtal.

Jämför oss gärna med andra juridiska ombud

Jämför vad du får

HOS OSS

ANDRA

Fast Pris


Inte utan begränsningar

Yttrande och överklagan ingår


Vi gör jobbet korrekt och komplett från början

Obegränsat i tid och omfattning

Alltid utan begränsning

Kunskap om din typ av ärende*


Sveriges främsta Trafikjurister

Inte alltid

Dokumenterad erfarenhet*

Hundratals ärenden som ombud i domstol

Endast ett fåtal har dokumenterade ärenden i domstol!

Kostnadsfri genomgång

Alltid en ärlig bedömning av förutsättningar

Får du en bedömning av dina förutsättningar?

Omfattande skrivelser*

Komplett med allt som kan påverka, minst 6-7 sidor


Oftast bara 1-3 sidor

Kompetteringar vid behov

Kontrollera om detta kostar extra!

Ansökan om anstånd

Kontrollera om detta kostar extra!

Obegränsade kontakter

Nödvändiga intyg

Presentation av ombud

Kontrollera om namn och presentation finns

* Finns referens till tidigare mål? Mål i domstol är offentliga handlingar. Vissa som påstår sig kunna dessa typer av mål saknar helt rättsfall i domstol, andra saknar vinster och har bara ett fåtal mål – vi har flera hundra per person.

– Är priset ett fast pris eller ett “paketpris”?
– Är utförandet värt namnet?
– Har du kontrollerat dina förutsättningar med andra?
– Kan ombudet styrka någon kunskap eller erfarenhet?
– Är de anmälda för något?
– Finns det någon presentation av personerna bakom (bild, beskrivning, osv)?

Nedan kan du ta del av ett av våra faktiska arbetsutföranden. Här kan du ta del av en stor mängd olika arbetsexempel.

Vad du bör veta när du anlitar ett ombud!

– Jurister och advokater har olika inriktningar. Skulle du anlita en finsnickare för att gjuta en husgrund? En öronläkare för ett hjärtfel?
– Det är en väsentlig skillnad mellan ett brottmål, tvistemål och ett ärende som handlar om körkort och/eller yrkestrafik.
– Det är något helt annat att argumentera juridiskt i ett körkortsärende, jämfört med ett brottmål.
– Vissa ombud har skapat mer skada än nytta och vissa har rent av lurat klienter. Kontrollera att den du avser anlita inte finns med i ARN.

Rulla till toppen