Överanalysering

När justitieråden överanalyserar

Överanalys: I fallet NJA 1974 s. 616 halkade en man på en isfläck när han klev ur sin bil. Frågan är om halkningsolyckan uppkommit i följd av trafik med bilen, ty i det fallet skulle mannens försäkring gälla. Majoriteten av HD konstaterade att olyckan istället berodde på att det varit halka på marken och nöjde …

När justitieråden överanalyserar Läs Mer »

Indraget Körkort Böter och Dubbelbestraffning

Indraget Körkort, Böter och Dubbelbestraffning

Det är vanligt förekommande att den som har meddelas böter och sedan fått indraget körkort av samma anledning anser sig blivit föremål för dubbelbestraffning. Reglerna om dubbelbestraffning har sin utgångspunkt i den juridiska principen “Ne bis in idem” – inte samma sak två gånger. Detta är en princip som innebär att en fråga som redan avgjorts …

Indraget Körkort, Böter och Dubbelbestraffning Läs Mer »

indraget körkort i belastningsregistret

Indraget körkort och belastningsregistret

Ofta får vi frågan om ett indraget körkort kan synas i belastningsregistret och om webbsidor som exempelvis MrKoll och Lexbase kommer publicera dessa uppgifter offentligt. Samma typ av fråga får vi även när det gäller överklagande av Transportstyrelsens beslut. Alltså om en kommande dom från Förvaltningsrätten blir offentlig. Här går vi igenom: Trafikbrott och belastningsregistret …

Indraget körkort och belastningsregistret Läs Mer »

Taxiförarleg indraget

Taxiförarlegitimation – Tidpunkt för brott, avgörande för lämplighetsbedömning

Taxiförarlegitimation – Tidpunkten för när brott inträffade är avgörande för lämplighetsbedömningen. I nyligt avgjort mål i Kammarrätten hade en Taxiförare hade begått 3 allvarliga våldsbrott. Transportstyrelsen meddelade initialt en olämplighetstid på 4 år och beräknade tiden för brottet då Taxiföraren blev dömd. Förvaltningsdomstolarna kom fram till en annan slutsats. När det gäller taxiförarlegitimation ser man …

Taxiförarlegitimation – Tidpunkt för brott, avgörande för lämplighetsbedömning Läs Mer »

körkort återkallat på grund av annan brottslighet än trafikbrott

Återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott

I fråga om brott och körkortsingripanden så är det inte enbart Trafikbrott som kan medföra körkortsingripande. Ett körkortsingripande kan även bli aktuellt om du gjort dig skyldig till brottslighet som inte är trafikrelaterad. Detta framgår i körkortslagens återkallelsegrunder inom lagens 5:e kapitel 3 § 6:e punkt. En körkortshavare kan alltså få återkallat körkort på grund …

Återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott Läs Mer »

Scroll to Top