körkort återkallat på grund av annan brottslighet än trafikbrott

Återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott

I fråga om brott och körkortsingripanden så är det inte enbart Trafikbrott som kan medföra körkortsingripande. En körkortshavare kan alltså få återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott. Ett körkortsingripande kan även bli aktuellt om du gjort dig skyldig till brottslighet som inte är trafikrelaterad. Detta framgår i […]

Read More
Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg är ett rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa Trafiksäkerheten. Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. För att kunna upprätthålla trafiksäkerheten genomför Transportstyrelsen bland annat ingripanden av körkort. Bland annat kan ingripanden ske mot de körkortshavare som begår trafikbrott eller […]

Read More
Rattfylleri alkolås återkallat körkort

Rattfylleri – Villkor om Alkolås istället för återkallat körkort

Det här inlägget är en uppföljning till två tidigare inlägg som varit inriktade mot brottet rattfylleri och Körkortsingripandet som uppstår till följd av brottet. Inläggen består av en serie om totalt tre inlägg som fokuserar på alkoholrelaterat rattfylleri. Det här inlägget handlar om villkor om alkolås istället för återkallat körkort […]

Read More
rattfylleri rattfylla körkort

Rattfylleri – Transportstyrelsen, Körkortet och Spärrtiden

Det här inlägget är en uppföljning till tidigare inlägg med namnet Rattfylleri – Brott, straff och påföljd. Inlägget utgör en del av en serie med totalt tre inlägg som fokuserar på alkoholrelaterat rattfylleri. Detta inlägg fokuserar på de körkortsmässiga konsekvenserna som uppstår till följd av rattfylleri och handlar om Transportstyrelsen, […]

Read More
nya medicinska krav för körkortsinnehav

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält?

Nya EU-anpassade medicinska krav gällande diabetes och synfältskrav för körkortsinnehav kan vara på ingående. Den 1 september 2010 antog Transportstyrelsen sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Reglerna som tidigare var aktuella ersatte Vägverkets sedan tidigare föreskrifter med benämningen (VVFS 2008:158). De […]

Read More