VARFÖR ANLITA TRAFIKJURISTEN?

Trafikjuristen

trafikjuristen

Vi som arbetar på Indraget Körkort/Trafikjurist.se är Henrik D.A Broberg och Britta M. Kjellin, båda är utbildade jurister, med expertkunskap i just körkortsfrågor.

Om du önskar vårt biträde så är du garanterad en jurist som driver din process mot Transportstyrelsen på ett kraftfullt och kostnadseffektivt sätt. Vi har många års erfarenhet av trafikjuridiska mål och har sedan 2014 varit ombud i flest trafikjuridiska ärenden i Sverige.

Konkurrenskraftiga priser

Vi har alltid fasta priser för våra uppdrag och ger alltid en kostnadsfri inledande rådgivning för att kunna ge ett förhandsbesked om vi över huvud taget anser att det finns några förutsättningar att vinna framgång i ärendet.

Hos oss kan du känna dig trygg med att det som bestämts innan ett uppdrag påbörjats är den enda kostnaden du kommer ha.

Trafikjuristen tar mål i hela Sverige

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige och kontakt med våra klienter sker huvudsakligen via telefon, e-post eller webbkonferens. Ta gärna del av hur arbetsprocessen går till i våra ärenden här.

Här kan du ta del av ett urval av våra ärenden:

Flest körkortsmål i Sverige

Domstolen

“Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver det överklagade beslutet. Handlingarna i målet överlämnas till Transportstyrelsen för vidare handläggning.” 

“Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och bestämmer att X ska meddelas en varning.”   

“Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Transportstyrelsens beslut. Domen gäller omedelbart.” 
Citat
från domar

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 7603-20

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 14070-20

Förvaltningsrätten i Falun mål nr 3087-20

Förvaltningsrätten i Umeå mål nr 1056-20

Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 3755-20

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 5922-20

Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 4844-20

Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr 2127-20

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 2655-20

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 6543-20

Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 2168-20

Förvaltningsrätten i Falun mål nr 1969-20

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 9958-20

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 6395-20

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 15057-20

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 8921-20

Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 5872-20

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 6112-20

Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 2967-20

Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 8259-19

Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr 4975-19

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 5320-19

Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr 3305-19

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 16772-19

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 21738-19 

Kammarrätten i Göteborg mål nr 3427-19

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 92-19

Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 1526-19

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 1509-19

Kammarrätten i Jönköping mål nr 1267-19

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 7170-19

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 792-19

Eksjö Tingsrätt mål nr B 744-19 (undanröjande av ordningsbot)

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 11047-18

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 6495-18

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 11960-18

Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 4802-18

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 22420-18

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 17140-18

Förvaltningsrätten i Falun mål nr 2294-18

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 9582-18

Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 6002-18

Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 5735-18

Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 9178-18

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 11960-18

Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr 5122-18

Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr 4787-18

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 18850-18

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 6495-18

Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 1269-18

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 505-18

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 13160-17

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 13920-17

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 16217-17

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 16217-17

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 13359-17

Kammarrätten i Stockholm mål nr 7090-17

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 12090-17

Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 4371-17

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 9518-17

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 17195-17

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 2803-17

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 1169-17

Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 2149-17

Kammarrätten i Stockholm mål nr 3131-17

Förvaltningsrätten i Luleå mål nr 1730-17

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 2062-17

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 191-17

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 1982-17

Förvaltningsrätten i Falun mål nr 1022-17

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 2507-17

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 1842-17

Förvaltningsrätten i Luleå mål nr 1974-16

Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr 1574-16

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 2857-16

Förvaltningsrätten i Luleå mål nr 1489-16

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 858-16

Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 1172-16

Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 473-16

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 10659-16

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 2629-16

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 12577-16

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr  12602-16

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 6612-16

Kammarrätten i Stockholm mål nr 4328-15

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 4618-15

Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 4038-15

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 3989-15

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 5061-15

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 6067-15

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 2484-15

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 11517-15

Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 2456-15

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 11960-15

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 6786-15

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 4429-15

Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 9085-15

Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 6174-15

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 8595-15

Förvaltningsrätten i Falun mål nr 2976-15

Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 5178-15

Förvaltningsrätten i Härnösand mål nr 3608-15

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 12871-15

Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr 3800-15

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top