Trafikjuristen – Jurister med kompetens, erfarenhet och expertkunskap. När det kommer till ärenden som handlar om körkortsingripanden är vi de ombud som haft flest körkortsmål av alla jurister och advokater i Sverige.

Med oss som ditt ombud kan du därför känna dig trygga med vetskapen om att din process mot Transportstyrelsen kommer drivas på ett kraftfullt och effektivt sätt.

Längst ner på denna sida kan du ta del av våra referensärenden.

Våra klienter kommer från alla tänkbara yrkeskategorier; juristdomare, advokater, jurister, poliser, egenföretagare, yrkesförare, arbetare, hantverkare, pensionärer, studenter med mera. – Det finns en anledning till varför vi är Sveriges mest anlitade jurister i körkortsmål!

Varför anlita oss som din Trafikjurist?

Vi utför alltid våra uppdrag med full transparens gentemot våra klienter, alltid mot ett förskottsbetalat fast arvode och i enlighet med våra allmänna villkor.

trafikjuristerna

Det ligger alltid i vårt intresse att vinna de mål som våra klienter anlitat oss för. Därför genomför vi alltid en ärendegranskning innan vi accepterar ett uppdragsåtagande. Denna granskning sker utan kostnad för dig. Vi gör detta i syftet av att kontrollera om det finns förutsättningar att vinna framgång i ditt ärende. Men, även för att ge dig möjligheten att kunna granska våra kunskaper inom trafikjuridik och känna att vi är rätt ombud för dig, – innan du betalar en krona.

Britta Kjellin

Som klient kan du därför känna dig trygg med att den enda kostnad som du blir påförd av oss är den förskottsbetalning du redan betalat vid uppdragets start.

Då körkortsärenden uteslutande är skriftligt så åtar vi oss uppdrag i hela Sverige. Kontakt med våra klienter sker huvudsakligen via telefon, e-post eller webbkonferens. Här kan du ta del om hur ett körkortsärende går till hos oss.

Omfattningen av våra skrivelser

De yttranden/överklagandeskrifter som vi utför till våra klienter är i regel omfattande och inte sällan handlar det om skrivelser på minst 5-6 sidor. Besök gärna våra allmänna villkor så får du en detaljerad beskrivning om uppdragets omfattning.

Vi kan trafikjuridik

Vi som arbetar på Indraget Körkort/Trafikjurist.se är Henrik D.A Broberg och Britta M. Kjellin, båda är utbildade jurister, med expertkunskap i frågor som handlar om indraget körkort. Längre ner på sidan kan du ta del av våra rättsfall i körkortsmål.

Sveriges främsta trafikjurister

Om du avser anlita ett juridiskt ombud är det viktigt att du är införstådd med att jurister och advokater har olika juridiska inriktningar. Det är viktigt att ditt ombud vet vad som förväntas och hur ditt körkortsärende ska drivas. Att vara juridiskt utbildad innebär inte att man, per automatik, har insikt i vad som är relevant i frågor som rör körkortsärenden. Inte mist då man som jurist/advokat ofta hanterar helt andra typer av frågor.

Vi arbetar däremot uteslutande med körkortsjuridik och är de enda juridiska ombud i Sverige som enbart arbetar med dessa ärenden. Våra ärenden och vår kunskap/erfarenhet inom detta område är även enkelt för dig att kontrollera. Längre ner på denna sida kan du ta del ett urval av våra ärenden och kontakta någon av domstolarna för bekräftelse.

Behöver du en Trafikjurist, Kontrollera ditt juridiska ombud

Ett ombud som inte kan ange referens till tidigare målnummer ska man vara mycket försiktig med att anlita. Gör även en kontroll med ARN (allmänna reklamationsnämnden) innan du anlitar ett ombud. Här kan du ta del av svarta listan på företag hos ARN och kontrollera att ditt juridiska ombud / Företag inte finns med.

Vi tål att bli granskade – såväl erfarenhetsmässigt som kompetensmässigt.

Här kan du ta del av ett urval av våra ärenden:

Sveriges mest anlitade jurister i körkortsmål!

Filmerna nedan innefattar samtliga mål som blivit registrerade i Sveriges största rättsfallsdatabas (Karnov/Juno) fram till slutet av maj 2021, med oss som ombud. Observera att vi uppdaterar våra referensärenden med nya videor drygt 2 gånger per år på vår youtube kanal. Det kan därför finnas nytillkomna rättsfall/filmer som vi ännu inte hunnit publicera på denna webbsida. Våra senaste videor innefattar rättsfall till och med oktober 2021.

Nya rättsfall tillkommer löpande med nya filmer. Besök därför gärna vår Youtube kanal och få tillgång till våra nya rättsfall.

Nya rättsfall tillkommer löpande med nya filmer. Besök därför gärna vår Youtube kanal och få tillgång till våra nya rättsfall.

Besök Henrik D.A. Brobergs Linkedin profil här

Besök Britta M. Kjellins Linkedin profil här

Trafikjurist.se och indraget-korkort.se drivs i samarbete med ECLAW.

Fortkörning Gratis RådgivningFAQKontaktIndraget Körkort

Indraget Körkort
Om Trafikjuristen
Titel
Om Trafikjuristen
Beskrivning
Här kan du läsa mer om Sveriges mest anlitade jurister i körkortsmål, Henrik D.A. Broberg och Britta M. Kjellin. Du kan med fördel besöka våra länkade Youtube videor och se de mål vi varit ombud i när det kommer till körkort, körkortstillstånd, taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd. Per dags dato är vi de ombud som haft flest körkortsmål i Sverige!
Författare
Publicerad av
Indraget körkort
Logo

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies och vår integritetspolicy. 

Scroll to Top