indraget körkort i belastningsregistret

Indraget körkort och belastningsregistret

Ofta får vi frågan om ett indraget körkort kan synas i belastningsregistret och om webbsidor som exempelvis MrKoll och Lexbase kommer publicera dessa uppgifter offentligt. Samma typ av fråga får vi även när det gäller överklagande av Transportstyrelsens beslut. Alltså om en kommande dom från Förvaltningsrätten blir offentlig. Indraget körkort, belastningsregistret, Lexbase och MrKoll Ett …

Indraget körkort och belastningsregistret Läs Mer »

nya medicinska krav för körkortsinnehav

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält?

Nya EU-anpassade medicinska krav gällande diabetes och synfältskrav för körkortsinnehav kan vara på ingående. Den 1 september 2010 antog Transportstyrelsen sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Reglerna som tidigare var aktuella ersatte Vägverkets sedan tidigare föreskrifter med benämningen (VVFS 2008:158). De ändringar som man införde i …

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält? Läs Mer »

covid19-körkort-särskilda skäl-coronavirus

Särskilda skäl pga Coronavirus-COVID19 – sänkning av spärrtid

Det kan finnas särskilda skäl för att få en kortare spärrtid än “normalfallet” vid t.ex. fortkörning. Dessa är normalt kopplade till körkortslängd, behov av körkort i arbetet samt omständigheter vid överträdelsen. Men med de utmaningar som kommer i kölvattnet av spridningen av COVID19 har det uppstått nya skäl. Samtliga fall är kopplade till risken att …

Särskilda skäl pga Coronavirus-COVID19 – sänkning av spärrtid Läs Mer »

coronavirus körkort spärrtid omprövning

Spärrtid på körkort och coronavirus – omprövning av beslut pga särskilt utsatt person

Det har troligtvis inte lyckats passera någon obemärkt förbi att lejonparten av världen fallit offer för en pandemi. I dess allvarliga spår är det äldre och/eller sedan tidigare sjuka personer, som tillhör den största riskgruppen. Spärrtid på körkort och coronavirus Vilka omfattas av en ökad risk för allvarligare symtom vid smitta? Eftersom viruset är så …

Spärrtid på körkort och coronavirus – omprövning av beslut pga särskilt utsatt person Läs Mer »

esterman syntest körkort

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort tar sin utgång från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. De medicinska kraven är, i förhållande till de flesta andra europeiska länder, mycket stränga. Nedan kan du ta del av den ändring som Transportstyrelsen blev tvungen att göra när Kammarrätten bedömde att de gjorde fel tolkning av lagen. Utfallet …

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort Läs Mer »

kört mot rött ljus stopplikt

Kört mot rött ljus, från då till nu

Denna artikel handlar om trafikljuset från då till nu och förklarar uppkomsten av brottet kört mot rött ljus. För mer information och råd hänvisar vi till vår sida om rödljuskörning, eller startsidan för bättre överblick över vad vi kan hjälpa till med. Trafikljuset från då till nu – En historisk tillbakablick Världens första trafikljus installerades, …

Kört mot rött ljus, från då till nu Läs Mer »

Scroll to Top