För att bedriva taxiverksamhet krävs taxitrafiktillstånd. När man ansöker om ett taxitrafiktillstånd hos Transportstyrelsen bör man vara väl förberedd – Nedan förklarar på vi hur och varför.

För att få taxitrafiktillstånd måste man vara personligt lämplig att driva taxiverksamhet och man måste ha tillräckliga ekonomiska resurser för att driva företaget framgångsrikt. Ett taxitrafiktillstånd kräver dessutom att du själv, eller någon medverkande i företaget, har en särskild utbildning som trafikansvarig. Det finns dock en del fallgropar som kan innebära att Transportstyrelsen, trots att du uppfyller nämnda krav, ändå ger dig avslag på din ansökan om taxitrafiktillstånd.

Hur ser mina möjligheter ut för att få taxitrafiktillstånd?

Eftersom du har besökt vår webbsida, kan det vara så att du befinner dig i en situation där saker inte har gått som du hoppats, eller att du känner dig osäker kring hur du ska gå tillväga för att få godkänt för ditt ansökan om taxitrafiktillstånd. Därför har vi samlat information för dig som antingen:
1) vill försäkra dig om att få ditt taxitrafiktillstånd beviljat,
2) har fått din ansökan om taxitrafiktillstånd nekad av Transportstyrelsen eller
3) riskerar att få ditt sedan tidigare beviljade taxitrafiktillstånd återkallat.

I de nedanstående artiklarna hittar du mer detaljerad information om olika delar av processerna som innefattar Taxitrafiktillstånd och Taxiförarlegitimation.

Fortsätt läsa nedanför bilderna för att få mer information i denna artikel, inklusive kraven för att ansöka.

Ett Taxitrafiktillstånd kräver att man som sökande är lämplig att bedriva taxitrafik

taxiföretag - taxitrafiktillstånd

Det är därför viktigt att du, inför ansökan en om taxitrafiktillstånd, planerar och förbereder dig på att ansökningsprocessen för att få taxitrafiktillstånd kan bli lång och utdragen. Du bör själv vara påläst om vilka krav som lagen (och därmed Transportstyrelsen) ställer på dig. Var även aktsam så du inte involverar en person i företaget som Transportstyrelsen sedan tidigare bedömt olämplig för att bedriva taxiverksamhet. Du bör även ha tillgång till en revisor eller en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med vägledning kring det ekonomiska underlaget och bedömningen om dina ekonomiska förutsättningar.

Om du får avslag på din ansökan riskerar du inte enbart att ha förlorat en avsevärd mängd pengar, i form av bolagsbildning, eventuell trafikansvarigutbildning, fordonsinköp, revisionskostnader, m.m. Om du meddelas ett avslag så kan Transportstyrelsen i tillägg meddela dig en olämplighetstid från 6 månader till 5 år. Detta innebär att alla investeringar du gjort för ditt taxitrafiktillstånd varit förgäves.

Starta taxibolag

När det kommer till den lämplighetsprövningen så baseras detta på en rad olika faktorer. Allt ifrån dig som person och vilka som, i övrigt, ingår i din taxiverksamhet. Allt ifrån tidigare trafikbrott och annan brottslighet till skulder och dina ekonomiska förutsättningar räknas in i bedömningen. Läs mer om detta i våra utförliga artiklar som vi länkat till ovan.

Ansökan om taxitrafiktillstånd

Vid en ansökan om taxitrafiktillstånd kan det många gånger vara lämpligt att vända sig till en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult som kan vara behjälplig med det ekonomiska och tillhandahålla råd om värderingar av exempelvis fordon mm.

På samma sätt är det av väsentlig betydelse att se till så att alla eventuella delägare i verksamheten inte är försatta i konkurs eller att de på annat sätt är olämpliga för verksamheten. Detta är särskilt viktigt eftersom en redan tidigare olämplighetsbedömd person kan inverka på ett så pass negativt sätt att hela verksamheten och övriga delägare samtliga kan bli bedömda som olämpliga. Att rådfråga en jurist kan vara lämpligt att göra redan innan man lämnar in en ansökan om taxitrafiktillstånd.

Ansökan om att starta taxiföretag

Om Transportstyrelsen överväger att avslå en ansökan eller om de redan har meddelat ett avslag, så får man möjlighet att såväl yttra sig inför beslutet som att senare överklaga beslutet om avslag. I det läget kan det vara av väsentlig betydelse att rådfråga en kunnig jurist om lämpligt tillvägagångssätt innan man går vidare. Utan korrekta råd kan man värsta fall göra situationen värre för sig själv, genom att skriva saker eller göra transaktioner som senare visar sig bli förödande.

Som expert inom körkortsmål, taxiförarlegitimation och frågor rörande taxitrafiktillstånd så kan vi ge dig råd och en översiktlig bedömning och prognos om potentiellt utfall. – Detta gör vi alltid utan kostnad via vår Gratis Rådgivning eller genom att du bokar en tid för telefonsamtal i vår bokningskalender.

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

Vid återkallelse av ett redan existerande tillstånd får tillståndshavaren möjlighet att överföra tillståndet till tredje man. Observera att ett sådant överförande kan medföra att Transportstyrelsen kan komma att ifrågasätta den nya tillståndshavaren. Detta är något som de i princip regelmässigt gör när det är fråga om nära släktskap. Transportstyrelsen kan bedöma att verksamheten kommer att bedrivas genom ett bulvanförhållande. Även försäljning av verksamheten till ett kraftigt underpris kommer medföra att Transportstyrelsen ifrågasätter förvärvet. Det innebär att de kan meddela en olämplighetstid eller varning. Olämplighetstiden som du riskerar varierar mellan 3 till 5 år, beroende på vad saken handlar om.

Taxiverksamhet

Ett tämligen talande exempel på ett misslyckat överförande är nedanstående exempel. Detta hade enkelt kunnat undvikas om tillståndshavaren hade rådfrågat en kunnig jurist. Målet kommer från Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 16048-20. I målet hade en person ”köpt” en taxiverksamhet värd över 200 000 sek, för en köpesumma om 5 000 kr.

Det är förvisso inte olagligt att göra korkade affärer i Sverige. Men sannolikheten att någon säljer över 200 000 Sek för 5 000 Sek är ganska osannolikt. Bulvanförfarandet var, i refererat praxis, därmed tämligen uppenbart.

Man behöver emellertid inte alltid överföra en verksamhet, utan man har alltid rätt att bemöta Transportstyrelsens övervägande om ingripande mot taxiförartillstånd liksom att överklaga ett beslut om ingripande.

Att överklaga ett beslut om avslag eller återkallelse

Sveriges främsta trafikjurister

När man överklagar ett beslut om ingripande – oavsett om det handlar om körkort, taxiförarlegitimation eller taxitrafiktillstånd – så är processen helt kostnadsfri. Man riskerar alltså inte några rättegångskostnader eller liknande om man förlorar målet. Den enda kostnad man kommer ha är ombudskostnad, om man anlitar ett ombud för att föra processen. Observera dock att det inte finns något advokatmonopol i Sverige, så man behöver inte ha ett ombud om man inte önskar det.

Av erfarenhet så skulle vi emellertid starkt rekommendera att rådfråga en juridiskt kunnig person innan man rusar åstad och försöker påverka processen själv. Det är svårare för en jurist att reparera skador som redan skett, än att förhindra skador på förhand.

Hjälp i ärende gällande Taxitrafiktillstånd

Är du osäker på hur dina förutsättningar ser ut, så är det bättre att anlita rätt personer för rådgivning redan vid ansökan. Istället för att vänta tills du står i en situation där du måste processa mot Transportstyrelsen. Det är garanterat väl värt varenda krona att du gör rätt från början.

Med det sagt, så har man således allt att vinna och inget att förlora på att processa om sitt taxitrafiktillstånd. Som expert på området kan vi tillhandahålla dig med en kostnadsfri översiktlig konsultation genom vårt formulär för Gratis Rådgivning, eller genom att du bokar in en telefontid i vår bokningskalender. Observera dock att konsultationen är övergripande och handlar om att ge dig en översiktlig bedömning för dina möjligheter till framgång. Som anlitade ombud har vi en fast kostnad för hela processen, enligt våra allmänna villkor.

Länkar av intresse

Här kan du läsa mer om avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.

Här kan du läsa mer om återkallelse av ett redan beviljat Taxitrafiktillstånd.

Vill du veta mer om återkallelse av Taxiförarlegitimation? Läs mer här.

Rulla till toppen