Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt taxitrafiktillstånd återkallat, eller din ansökan om taxitrafiktillstånd avslagen.

När det kommer till prövningen om myndigheten anser dig vara olämplig att antingen starta en taxiverksamhet – ansökan. Eller om du är olämplig för att fortsätta bedriva en taxiverksamhet – återkallelse av ett redan beviljat tillstånd – så baserar man detta på en rad olika faktorer. Allt ifrån dig som person och vilka som ingår i verksamheten, till dina ekonomiska förutsättningar.

Ansökan om taxitrafiktillstånd

Vid en ansökan om taxitrafiktillstånd kan det många gånger vara lämpligt att vända sig till en auktoriserad revisor som kan vara behjälplig med det ekonomiska och tillhandahålla råd om värderingar av exempelvis fordon mm. Liksom att det är av väsentlig betydelse att se till så att alla eventuella delägare i verksamheten inte är försatta i konkurs eller att de på annat sätt kan är olämpliga för verksamheten.

Detta är särskilt viktigt eftersom en redan tidigare olämplighetsbedömd person kan inverka på ett så pass negativt sätt att hela verksamheten och övriga delägare samtliga kan anses som olämpliga. Att rådfråga en jurist kan därför vara lämpligt att göra innan man lämnar in en ansökan om taxitrafiktillstånd.

Om Transportstyrelsen överväger att avslå en ansökan eller om de redan har meddelat ett avslag, så får man möjlighet att såväl yttra sig inför beslutet som att senare överklaga beslutet om avslag. Det kan, i det läget, vara väl värt att rådfråga en kunnig jurist om lämpligt tillvägagångssätt.

taxitrafiktillstånd

Som expert inom körkortsmål, taxiförarlegitimation och frågor rörande taxitrafiktillstånd så kan vi ge dig råd och en översiktlig bedömning och prognos om potentiellt utfall. – Detta gör vi alltid utan kostnad via vår Case Review eller genom att du bokar en tid för telefonsamtal i vår bokningskalender.

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

Vid återkallelse av ett redan existerande tillstånd får tillståndshavaren möjlighet att överföra tillståndet till tredje man. Observera att ett sådant överförande kan medföra att Transportstyrelsen kan komma att ifrågasätta den nya tillståndshavaren, vilket de i princip regelmässigt gör när det är fråga om nära släktskap. Transportstyrelsen kan bedöma att verksamheten kommer att bedrivas genom ett bulvanförhållande. Även försäljning av verksamheten till ett kraftigt underpris kommer medföra att Transportstyrelsen ifrågasätter förvärvet.

taxitrafiktillstånd

Ett tämligen talande exempel på ett misslyckat överförande, som man med enkelhet hade kunnat undvika om tillståndshavaren hade rådfrågat en kunnig jurist, är Förvaltningsrätten i Malmö meddelade dom i mål 16048-20. I målet hade en person ”köpt” en taxiverksamhet värd över 200 000 sek, för en köpesumma om 5 000 kr.

Det är förvisso inte olagligt att göra korkade affärer i Sverige. Men sannolikheten att någon säljer över 200 000Sek för 5 000 kr är ganska osannolikt. Bulvanförfarandet var, i refererat praxis, därmed tämligen uppenbart.

Man behöver emellertid inte alltid överföra verksamhet, utan man har alltid rätt att bemöta Transportstyrelsens övervägande om ingripande mot taxiförartillstånd liksom att överklaga ett beslut om ingripande.

Gällande olämplighetstider för att bedriva taxiverksamhet, finns det en stor skillnad mellan ansökan om tillstånd eller återkallande av tillstånd. Olämplighetstiderna som du riskerar varierar mellan varning och 5 år, till 6 månader och 5 år, beroende på vad saken handlar om.

Att överklaga ett beslut om avslag eller återkallelse

Att överklaga ett beslut om ingripande – oavsett det handlar om körkort, taxiförarlegitimation eller taxitrafiktillstånd – så är processen helt kostnadsfri. Man riskerar alltså inte några rättegångskostnader eller liknande om man förlorar målet. Den enda kostnad man kommer ha är ombudskostnad, om man avser anlita ett ombud för att föra processen. Observera dock att det inte finns något advokatmonopol i Sverige, så man behöver aldrig ha ett ombud om man inte önskar det.

taxitrafiktillstånd

Av erfarenhet så skulle vi emellertid starkt rekommendera att rådfråga en juridiskt kunnig person. Detta gör man lämpligen innan man rusar åstad och försöker påverka processen själv. Det är svårare för en jurist att reparera skador som redan skett, än att förhindra skador på förhand.

Med det sagt, så har man således allt att vinna och inget att förlora på att processa om sitt taxitrafiktillstånd. Som expert på området kan vi tillhandahålla dig med en sådan konsultation helt kostnadsfritt genom vår on-line Case Review. Eller genom att du bokar in en telefontid i vår bokningskalender. Observera dock att konsultationen är övergripande och handlar om att ge dig en översiktlig bedömning för dina möjligheter till framgång. Som anlitade ombud har vi en fast kostnad för hela processen, enligt våra allmänna villkor.

Länkar av intresse

Här kan du läsa mer om avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.

Här kan du läsa mer om återkallelse av ett redan beviljat Taxitrafiktillstånd.

Vill du veta mer om återkallelse av Taxiförarlegitimation? Läs mer här.

Indraget Körkort
Taxitrafiktillstånd
Titel
Taxitrafiktillstånd
Beskrivning
Har du problem med Transportstyrelsen på grund av ett ingripande mot eller avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd? Kontakta oss och få råd!
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo