Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. Föreläggande om läkarintyg är ett av de rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa trafiksäkerheten. Ingripande kan ske mot körkortshavare som begår trafikbrott eller som man på annat sätt bedömer vara olämpliga för körkortsinnehav. Som olämplig för körkortsinnehav räknas exempelvis sådana personer som …

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg Läs Mer »

nya medicinska krav för körkortsinnehav

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält?

Nya EU-anpassade medicinska krav gällande diabetes och synfältskrav för körkortsinnehav kan vara på ingående. Den 1 september 2010 antog Transportstyrelsen sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Reglerna som tidigare var aktuella ersatte Vägverkets sedan tidigare föreskrifter med benämningen (VVFS 2008:158). De ändringar som man införde i …

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält? Läs Mer »

esterman syntest körkort

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort tar sin utgång från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. De medicinska kraven är, i förhållande till de flesta andra europeiska länder, mycket stränga. Nedan kan du ta del av den ändring som Transportstyrelsen blev tvungen att göra när Kammarrätten bedömde att de gjorde fel tolkning av lagen. Utfallet …

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort Läs Mer »

medicinskt hinder

Återkallat körkort på grund av medicinskt hinder – Rättsfall

Medicinskt hinder – alkoholmissbruk Observera att nyare rättspraxis har utkommit och att den alkoholspecifika markören PEth numera används i stor utsträckning. Ändringen gällande PEth kom i och med Kammarrättsavgörandet 8914-19 som meddelades genom rättsfallet 8914-19, den 6:e mars 2020 av Kammarrätten i Stockholm. Genom ny praxis så är inte längre nedanstående referat aktuellt. Om Transportstyrelsen …

Återkallat körkort på grund av medicinskt hinder – Rättsfall Läs Mer »

synfältsundersökning körkort

Synfältsundersökning för körkort – Rättsfall

Felaktig körkortsåterkallelse – Synfältsundersökning för körkort Transportstyrelsens valde, med stöd av sin avdelning för trafikmedicin, att ännu en gång felaktigt återkalla ett körkort på grund av resultatet av en synfältsundersökning. Det är ostridigt att X vid en synfältsundersökning med Esterman-program i det perifera synfältet inte har sett tre intilliggande testpunkter, varav två ligger innanför 20 …

Synfältsundersökning för körkort – Rättsfall Läs Mer »

Scroll to Top