Doktor metodisk

I Oduglighetens Högborg

En felaktigt genomförd anmälan från läkare om körkort och en sjukvårdsregion som inte vet hur anmälningar ska gå till… Det kanske låter som en Kalle Anka strip, men verkligheten överträffar verkligen dikten när det kommer till Region Dalarna och deras läkares oduglighet, men JO visade var skåpet skulle stå. Till att börja med så kan […]

I Oduglighetens Högborg Läs Mer »

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Att föreläggas med att inlämna läkarintyg för att få behålla körkortet är något som ofta ifrågasätts. Här går vi igenom syftet med dessa förelägganden, transportstyrelens utredningsplikt, läkarens anmälningsplikt m.m. Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. Föreläggande om läkarintyg är ett av de rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg Läs Mer »

nya medicinska krav för körkortsinnehav

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält?

Nya EU-anpassade medicinska krav gällande diabetes och synfältskrav för körkortsinnehav kan vara på ingående. Den 1 september 2010 antog Transportstyrelsen sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Reglerna som tidigare var aktuella ersatte Vägverkets sedan tidigare föreskrifter med benämningen (VVFS 2008:158). De ändringar som man införde i

Nya medicinska krav för körkortsinnehav vid diabetes och synfält? Läs Mer »

esterman syntest körkort

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort. Här går vi igenom saken översiktligt De medicinska kraven är, i förhållande till de flesta andra europeiska länder, mycket stränga i Sverige. Nedan kan du ta del av den ändring som Transportstyrelsen blev tvungen att göra när Kammarrätten bedömde att de gjorde fel tolkning av lagen. Utfallet från

Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort Läs Mer »

medicinskt hinder

Återkallat körkort på grund av medicinskt hinder – Rättsfall

Medicinskt hinder – alkoholmissbruk Observera att nyare rättspraxis har utkommit och att den alkoholspecifika markören PEth numera används i stor utsträckning. Ändringen gällande PEth kom i och med Kammarrättsavgörandet 8914-19 som meddelades genom rättsfallet 8914-19, den 6:e mars 2020 av Kammarrätten i Stockholm. Genom ny praxis så är inte längre nedanstående referat aktuellt. Om Transportstyrelsen

Återkallat körkort på grund av medicinskt hinder – Rättsfall Läs Mer »

Rulla till toppen