4 avgörande omständigheter

Det finns enbart 4 omständigheter som eventuellt kan påverka spärrtid på körkort vid rattfylleri. 3 av dessa handlar om situationen vid rattonykterhetstillfället, där trafikrisken har en avgörande betydelse. Den 4:e handlar om tiden från brottet till ingripandet.

Dessa situationer är:

  1. Max 0,15 mg/l (=0,3 promille) – Möjlighet till varning finns om särskilda skäl föreligger och det inte handlar om upprepat rattfylleri inom 5 år. Vid högre alkoholmängder är utgångspunkten att återkallelse av körkort ska ske oavsett omständigheter.
  2. Kortare förflyttning – Några meters körning, t.ex en omparkering, där syftet handlar om att flytta bilen för att undvika andra trafikproblem.
  3. Annat fordon än bil/lastbil – Körning med exempelvis skoter och moped kan, i viss utsträckning, medföra sänkning av spärrtid.
  4. Lång tid passerat sedan brottet – Denna punkt skiljer sig från övriga omständigheter och handlar om att en lång tid (1,5 år eller mer) passerat från överträdelsen till Transportstyrelsens ingripande.

Men, även om din situation passar in i någon av ovanstående punkter, så är det ingen garanti för att du kan få spärrtiden sänkt eller att du får varning. Det kan däremot vara värt att se närmare på saken.

Rattfylleri bok
Ps. – Behöver du en mall för ditt yttrande eller överklagande? Besök vår webbutik!

Om punkterna inte är tillämpliga i ditt fall, så kommer din möjlighet att få en kortare spärrtid än normalt vara i det närmaste obefintlig. Vid rattfylleri så spelar det nämligen ingen roll hur stort behov av körkort du har om körningen medförde en trafikrisk. Vi råder därför alla i den situationen att ansöka om alkolås.

Nedan beskriver vi kort vilka promillegränser och spärrtider som är normalt. Vi har även tre fördjupade artiklar om de tre moment som vi får flest frågor kring; brott och straff, körkort och spärrtid samt alkolås. Klicka på bilderna för att läsa dessa artiklar, eller scrolla vidare för att läsa denna sammanfattande artikel.

Promillegränser och spärrtid

De flesta frågor vi får handlar om hur lång spärrtid man riskerar vid olika promillenivåer, detta kan du läsa mer om i tabellen nedan.

Spärrtider vid rattfylleri

Mg/l (utandningsluft)Promille (blodet)Normal SpärrtidAnm.
0, 10 – 0,15 0,20 – 0,30 – 12varning möjlig*
 0,16 – 0,49 0,31 – 0,99 12
 0,50 – 1,00 – 12-24grovt rattfylleri
Ovanstående är Transportstyrelsens riktlinjer

*Varning eller kortare spärrtid än 12 månader meddelas endast i undantagsfall vid rattfylleri. Vad som kan leda till varning beror på omständigheter i de enskilda fallen och är mycket svårt att räkna upp här.

När spärrtiden gått ut måste du söka om nytt körkortstillstånd för att få körkortet tillbaka. Med andra ord kan du inte bara börja köra när tiden gått ut. Om spärrtiden är över 12 månader måste du också ta om körkortet helt.

Straff på grund av rattfylleri

Uttömmande redogörelse finns i ovan länkade artikel med benämningen Brott och Straff.

Kortfattat kan emellertid nämnas att straffskalan för rattfylleri sträcker sig från dagsböter till fängelse i 2 år, beroende på om brottet är grovt eller inte. I tillägg till straffet kan även andra påföljder meddelas i kombination med straffet som exempelvis samhällstjänst, skyddstillsyn med mera.

Det finns många rättsfall gällande rattfylleri och alla har olika förutsättningar. I ett särskilt fall – Mållgan körde – är situationen inte bara så märkligt att man tror det är en skröna; historien är ganska underhållande också. Men, rättsfallet visar också hur viktig bevisning och tvivel är i ett brottmål.

Alkolås – körkort med villkor vid rattfylleri

Körkort med villkor alkolås kan sökas istället för att få körkortet återkallat vid rattfylleri.

Tiden för villkor alkolås är alltid 12 eller 24 månader och tiden sätts med utgångspunkt i allvarlighetsgraden.

Med villkor alkolås på körkortet får du emellertid bara köra den bil som är utrustad med ditt personliga alkolås. I tillägg får du inte köra utanför Sveriges gränser eftersom ett körkort med villkor om alkolås bara gäller i Sverige.

För ett uttömmande information om alkolås läs vår artikel “Alkolås i stället för återkallat körkort”.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan?

Nedan kan du ta del av exempel på skrivelser avseende rattfylleri, alkohol

Här kan du ta del av bland annat några av våra rättsfall som handlat om rattfylleriöverträdelser.

Länkar av intresse

Rulla till toppen