Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri.

Promillegränser och spärrtid

De flesta frågor vi får handlar om hur lång spärrtid man riskerar vid olika promillenivåer; läs mer om det i tabellen nedan. Längre ned reder vi ut frågor om dubbelbestraffning och alkolås. Därefter tipsar vi om de tjänster vi kan erbjuda; från gratis rådgivning till personligt ombud.

Spärrtider vid rattfylleri

Mg/lPromilleNormaltidAnm.
 0,10-0,15 0,20-0,30 – 12varning möjlig
 0,16-0,49 0,31-0,99 12
 0,50 – 1,00 – 12-24grovt rattfylleri
Ovanstående är Transportstyrelsens riktlinjer

Varning eller kortare spärrtid än 12 månader meddelas dock endast i undantagsfall vid rattfylleri. Men vad som kan leda till varning beror på omständigheter i de enskilda fallen och är mycket svårt att räkna upp här.

Vi kan se över dina möjligheter till att få varning.

När spärrtiden gått ut måste du söka om nytt körkortstillstånd för att få körkortet tillbaka. Med andra ord kan du inte bara börja köra när tiden gått ut. Om spärrtiden är över 12 månader måste du också ta om körkortet helt.

Dubbelbestraffning

Vi får många frågor om hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla körkortet när man redan fått böter, eller i värsta fall blivit frihetsberövad, för rattfylleri.

Straffet (böter, frihetsberövande) är helt separerat från frågan om körkort. Böter och fängelse är med andra ord det straff man får för det brott man begått, vilket bestäms i Tingsrätt i en brottmålsprocess. Körkortsåterkallelsen däremot är en myndighets-administrativ åtgärd, som görs med trafiksäkerheten som grund. Det senare handlar med andra ord inte om ett straff i lagens bemärkelse, eftersom avsikten med att återkalla körkortet är baserat på andra trafikanters säkerhet

Alkolås – körkort med villkor, rattfylleri

Körkort med villkor alkolås kan sökas istället för att få körkortet återkallat vid rattfylleri. Men omständigheter kan finnas som kan göra att man inte får sin ansökan beviljad, bl.a:

  • Om man har svenskt körkort men är permanent bosatt utomlands
  • Personer med körkort utfärdat i EES och är bosatta utomlands
  • Om man har ett körkort utfärdat utanför EES.
  • De som begått annan handling som i sig skulle vara grund för återkallelse.
  • Om man endast har körkortstillstånd eller förarbevis men ej körkort.

Tiden för villkor alkolås är alltid 12 eller 24 månader och tiden sätts med utgångspunkt i allvarlighetsgraden. Detta betyder att oavsett om du kunde ha fått 6 månaders spärrtid, så kan du inte avsluta alkolåset innan den tid du fått som villkor gått ut. Om du ändå gör det så får du, i tillägg till tiden med alkolås som du haft, spärrtid på körkortet den tid du skulle fått om du inte sökt om alkolås.

Med villkor alkolås på körkortet får du emellertid bara köra den bil som är utrustad med ditt personliga alkolås. I tillägg får du inte köra utanför Sveriges gränser eftersom ett körkort med villkor alkolås bara gäller i Sverige.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan? Letar du information om annat, som t.ex. fortkörning? Börja gärna på vår startsida för att hitta mer information om det du söker.

Länkar av intresse

Läs mer om körkort och rattfylleri i vårt blogginlägg med rättsfall, där kan du också få lite inblick i hur domstolar resonerar.

I detta inlägg har vi samlat lite historia och statistik gällande rattfylleri.

Rättsfallet “Mållgan körde” är inte bara så märkligt att man tror det är en skröna; historien är ganska underhållande också. Men, rättsfallet visar också hur viktig bevisning och tvivel är i ett brottmål

Indraget Körkort
Rattfylleri Körkort
Titel
Rattfylleri Körkort
Beskrivning
Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri. Från gratis rådgivning till personligt ombud.
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo