Rattfylla, Rattfylleri, Rattonykterhet – Oavsett vad man kallar det så är det ett allvarligt brott, som normalt medför såväl höga böter som indraget körkort under lång tid.

Självklart så är brottet allvarligt och vid första anblick kan man anse att det aldrig finns några förmildrande omständigheter vid rattonykterhet. Men vid en fördjupad analys av tidigare rättsfall finner man att domstolarna vid flera tillfällen sett anledning att göra en mildare bedömning än brukligt.

I utgångspunkten så är normal tid för återkallat körkort vid rattfylleri av “normalgraden”, 12 månader. För grov rattfylla, vid över 1,0 promille, så ligger återkallelsetiden på 24 månader.

Men det finns tillfällen då högre instanser i förvaltningsrätterna (Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen) har ansett att det funnits förmildrande omständigheter.

Indraget körkort vid rattfylla/rattfylleri

rattfylleri

I ett fall hade en person med nästan 1,8 i promille backat sin bil 4-5 meter i ett tomt parkeringshus. Domstolen ansåg att det fanns förmildrande omständigheter och ändrade tiden för återkallat körkort från 24 månader till 6 månader.

I ett annat fall var en person dömd för grovt rattfylleri (över 2,4 promille), men slapp undan med en varning istället för indraget körkort. Personen hade endast kört ett par meter och faran för trafiksäkerheten var obefintlig. Brottet rattfylla kunde alltså konstateras. Men samtliga instanser i körkortsfrågan ansåg att det förelåg synnerliga skäl att utdela varning istället för återkallelse.

Det finns ett flertal ytterligare fall där personer kommit undan med en varning eller betydligt sänkt spärrtid, på grund av omständigheterna kring överträdelsetillfället. Detta då omständigheter kring överträdelsen är avgörande för domstolarna när de ska bedöma hur lång återkallelsetiden ska vara vid rattfylleri.

“X har inte tidigare gjort sig skyldig till något trafiknykterhetsbrott. “

“Det har inte framkommit någon konkret eller abstrakt fara för medtrafikanter vid körningen.”

“X behov av körkort är stort.”

Citat från domar i körkortsmål

Men det finns därtill lika många rättsfall där liknande omständigheter inte lett till kortare spärrtid. Skillnaden ligger alltid i en helhetsbild av situationen och en bedömning av trafikfaran i de enskilda fallen.

För att ha möjlighet till en mildare bedömning i de här fallen är det A och O att veta hur man ska uttrycka sig till Transportstyrelsen eller Förvaltningsrätten. Kännedom om tidigare rättsfall och kunskap om vad domstolen lägger vikt vid kan innebära månader för körkortet.

Behöver du råd eller hjälp med att yttra dig till Transportstyrelsen? Vill du överklaga ett beslut och försöka få ned spärrtiden? Kontakta mig idag!

Trafikjuri§ten