För att kunna ha körkort ska man uppfylla en mängd medicinska krav. Exempel på detta är bland annat att man har tillräckligt bra synförmåga, att man är befriad från allvarliga medvetandestörningar eller kognitiva störningar. Samt att man inte har något missbruk eller beroende. Om man inte uppfyller dessa krav kommer Transportstyrelsen överväga återkallelse av körkort på grund av medicinskt hinder för körkortsinnehav.

Reglerna kring vad som medför hinder för körkortsinnehav och körkortstillstånd finns i Transportstyrelsens egen författningssamling, med benämningen TSFS 2010:125. Här framgår även hur allvarliga problemen ska vara för att ett hinder föreligger.

Läkares anmälningsskyldighet

När Transportstyrelsen gör ett körkortsingripande på grund av att det föreligger ett medicinskt hinder för körkortsinnehav, så startar detta vanligtvis med att en läkare har anmält den medicinska bristen till Transportstyrelsen.  Läkarens anmälningsplikt är absolut och går utöver patientsekretess. Alla läkare ska, enligt lag, tillställa Transportstyrelsen en anmälan om olämplighet om de anser att en person inte uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehav.

Enbart specialistläkare kan göra en slutlig bedömning om huruvida en körkortshavare uppfyller respektive inte uppfyller de medicinska kraven.

Även om din läkare anser att du uppfyller kraven, så förekommer det att Transportstyrelsens läkare gör en annan bedömning. Detta innebär att Transportstyrelsen i regel meddelar beslut om återkallelse på grund av medicinskt hinder för körkortsinnehav, trots att din läkare gjort en annan bedömning.

Att processa mot Transportstyrelsen vid medicinskt hinder för körkortsinnehav

Om din läkare anser att du har ett medicinskt hinder för körkortsinnehav, så kommer Transportstyrelsens läkare vara av samma uppfattning. Med ett sådant utgångsläge är det i princip omöjligt att vinna framgång, under förutsättningen att undersökningar mm. gått korrekt till.

Om Transportstyrelsen anser att det föreligger ett medicinskt hinder, medan din läkare inte anser att så är fallet, så bör man dock se närmare på ärendet och överväga en process. Kontakta oss om du vill veta om det finns möjligheter att vinna framgång i ditt fall.

Länkar av intresse

Läs om Transportstyrelsens (felaktiga) tolkning av Esterman syntest i vårt blogginlägg här.

Här finns ännu en artikel om synfältsundersökning där Transportstyrelsen gjort en felaktig bedömning.

Här bloggar vi om ett fall där Kammarrätten gav den enskilde rätt mot Transportstyrelsen vid återkallelse på grund av missbruk.

Indraget Körkort
Medicinskt hinder för körkortsinnehav
Titel
Medicinskt hinder för körkortsinnehav
Beskrivning
Överväger Transportstyrelsen återkallelse av ditt körkort på grund av medicinskt hinder för körkortsinnehav? Läs mer om dina möjligheter här.
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo