Felaktig körkortsåterkallelse – Synfältsundersökning för körkort

Transportstyrelsens valde, med stöd av sin avdelning för trafikmedicin, att ännu en gång felaktigt återkalla ett körkort på grund av resultatet av en synfältsundersökning.

Det är ostridigt att X vid en synfältsundersökning med Esterman-program i det perifera synfältet inte har sett tre intilliggande testpunkter, varav två ligger innanför 20 grader och en på 20,5 grader uppåt från synfältets centrum.

Enligt 2 kap. 4 § i de aktuella föreskrifterna ska synfältet vid seende med båda ögonen samtidigt ha en horisontell utsträckning av minst 120 grader varav minst 50 grader åt vardera sidan från synfältets centrum, och i detta område ska synfältet ha en vertikal utsträckning av minst 20 grader uppåt och minst 20 grader nedåt. I detta område utgör defekt som i utbredning är större än två intilliggande testpunkter i Esterman-programmet och som är belägen i området utanför 20 grader från synfältets centrum, och som alltså ligger i det perifera synfältet, hinder för innehav.

Av den synfältsundersökning som har gjorts framgår att X inom det föreskrivna området har en defekt motsvarande två punkter. Synfältsundersökningen visar alltså inte att han har en sådan defekt som är ett hinder mot innehav. Transportstyrelsen har därför inte haft fog för att återkalla hans körkort med stöd av 2 kap. 4 §.

Kammarrätten i Göteborg, mål 3789-19

Oops, they did it again!

I ett annat fall, där min huvudman vann framgång pga. liknande omständigheter, motiverade Transportstyrelsen återkallandet av körkortet genom att hänvisa till interna direktiv, samt ”gällande praxis” för synfältsundersökning för körkort – utan att närmare precisera vilken praxis som åsyftas. Detta var direkt felaktigt och lagstridigt.

Kammarrätten motiverade sitt beslut enligt följande:

Enligt 2 kap. 4 § i de aktuella föreskrifterna ska synfältet vid seende med båda ögonen samtidigt ha en horisontell utsträckning av minst 120 grader varav minst 50 grader åt vardera sidan från synfältets centrum, och i detta område ska synfältet ha en vertikal utsträckning av minst 20 grader uppåt och minst 20 grader nedåt. I detta område utgör defekt som i utbredning är större än två intilliggande testpunkter i Esterman-programmet och som är belägen i området utanför 20 grader från synfältets centrum, och som alltså ligger i det perifera synfältet, hinder för innehav. Den synfältsundersökning som har gjorts visar inte att X har någon sådan defekt.

Transportstyrelsen har därför inte haft fog för att återkalla hans körkort med stöd av 2 kap. 4 §.

Kammarrätten i Göteborg, mål 3427-19

Har även du råkat ut för eller riskerar körkortsåterkallelse på grund av synfältsundersökning? Kontakta mig idag för rådgivning!

Trafikjuristen

Rulla till toppen