General Data Protection Regulation (GDPR)

Sedan den 25:e maj 2018 är alla organisationer inom EU förpliktade att efterleva de dataskyddsregler som handlar om integritet och behandling av personuppgifter. Kravet gäller alla som behandlar personuppgifter och det spelar därför ingen roll om det handlar om ett privat företag, en offentlig myndighet eller intresseförening.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en dataskyddsregel som har ersatt den sedan tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med GDPR grundar sig i dina mänskliga rättigheter och din rätt till respekt för privat- och familjeliv genom skydd av personuppgifter.

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://indraget-korkort.se 

Personuppgifter vi hanterar

Som verksamma Jurister och företagsägare är vi, enligt svensk lagstiftning, skyldiga att spara viss information om våra klienter. De uppgifter som sparas strider dock inte mot bestämmelserna i GDPR. Vår hantering av kakor (cookies) kan du läsa om här.

Klienter

Av arkiveringsskäl och för våra klienters säkerhet lagras nödvändiga personuppgifter, som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer i upp till 10 år.

Media

Filer du översänder till oss eller laddar upp via vår webbplats raderas utifrån anledningen till uppladdningen. Vid klientförhållande kan filer komma att lagras upp till 10 år. Vid kontakter som inte utmynnar i ett uppdragsåtagande raderas filer senast en vecka efter kontakten avslutats.

Kontaktformulär och GDPR

De personuppgifter du anger genom våra olika formulär sparas med grund i avtal. Uppgifterna sparas olika länge beroende på avsikten med formuläret. Vid klientförhållande kan uppgifterna komma att sparas i upp till 10 år.  Vid utnyttjande av tjänsten Gratis rådgivning sparas din e-postadress och förnamn i syfte att skicka en kundundersökning efter frågan besvarats. Uppgifterna raderas efter detta helt och fler kontakter kommer inte tas från vår sida.

Webbshop

Vid köp av produkter i vår webbshop sparas dina angivna personuppgifter i upp till 5 år. Grund för lagringen är avtal samt lagstadgat krav på ekonomisk redovisning.

Vilka vi delar dina data med

De data du själv anger vid betalning av våra tjänster eller produkter kan lagras av tredje part, såsom PayPal och Stripe. Grunden till denna lagring är det avtal om behandling av betalning som du ingår med aktören i fråga. Uppgifter förutom detta delas inte med annan aktör än de som är nödvändiga för att utföra den tjänst som avses (t.ex Transportstyrelsen, domstolar, osv). Vi säljer inga personuppgifter till tredje part.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt för att uppfylla de krav som ställs på oss i lag gällande bl.a. arkivering och redovisning. Undantaget är kontakter som inte utmynnar i ett uppdragsåtagande, vilka raderas hos oss enligt ovanstående.

Vilka rättigheter du har över din data, enligt GDPR

Du begära ett utdrag innehållande de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte sådana uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Underleverantörer

Vi använder följande underleverantörer för att förse dig med de produkter som kan köpas hos oss:

Google

Används för viss e-posthantering samt lagring av klientdokument vid ett uppdragsåtagande. De dokument du skickar till oss som ev lagras hos Google raderas efter 1 år om inte arkiveringskrav säger annat.

Stripe och PayPal

Används som betaltjänst för våra produkter. De uppgifter du skickar vid betalning kan därför komma att lagras av dessa aktörer utifrån de villkor som finns för nyttjande av betaltjänsten i fråga. I enlighet med våra allmänna villkor erbjuder vi inget annat betalningsalternativ.

One.com

Det webbhotell vi använder, som också hanterar större delen av den e-post som skickas mellan dig och oss. De hanterar även vår domän, backup och servertjänster.

Amazon Web Services

AWS hanterar data som lämnas i formuläret för automatiskt genererat yttrande eller överklagan. Denna data lagras ej av AWS utan hanteras i form av krypterad information som genererar det slutliga dokumentet.

Fortkörning Gratis RådgivningFAQKontakt

Rulla till toppen