Gratismall för Prövningstillstånd i Kammarrätt

För att överklaga Förvaltningsrättens dom krävs att man söker prövningstillstånd i Kammarrätten. Denna gratismall ger grundläggande information och råd om hur du söker prövningstillstånd. Dokumentet är i form av en pdf-fil som du laddar ned till din enhet.

0,00 kr

För att överklaga Förvaltningsrättens dom krävs att man söker prövningstillstånd i Kammarrätten. Denna gratismall ger grundläggande information och råd om hur du söker prövningstillstånd.

För fullständig överklagan ska råden i mallen användas ihop med gratismallen för överklagan av Transportstyrelsens beslut. För mer ingående information, råd och exempel hänvisar vi till våra mallar för respektive överträdelsegrund.

 

 

Scroll to Top