Kickbike i trafiken

Vilka regler gäller i trafiken för elsparkcykel?

Elsparkcykel, kickbike, elscooter – kärt barn har många namn – oavsett namn så är det samma regler som gäller i trafiken. Elsparkcykel har snabbt blivit ett populärt sätt att ta sig fram i städer, men tänk på att det är du, som förare, som är skyldig att veta vad som gäller för just ditt fordon.

Vad är en elsparkcykel (elscooter)?

En elscooter är ett eldrivet fordon med två hjul, gjord för en person. För att en elsparkcykel ska vara klassad som cykel i trafiken gäller att den har en maxhastighet på 20 km/h och en effekt på högst 250 watt. Om den uppfyller dessa regler, så gäller samma regler som för vanlig cykel.

elkickbike i trafiken
elsparkcykel i trafiken
Klassad som cykel:

Körning i trafiken med elsparkcykel som uppfyller kraven på en cykel:

NÄR?

En elscooter ska ha bromsar och ringklocka. Vid körning i mörker ska en elsparkcykel även ha fram- och bakljus, samt reflexer.

VAR?

Elsparkcyklar får köras på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.

HUR?

Det är inte tillåtet att skjutsa någon på en elsparkcykel.

VEM?

Personer under 15 år som kör elscooter ska använda hjälm.

Ansvaret är ditt

Tänk på detta när du kör elscooter i trafiken:

Trafiksäkerhet

Kör försiktigt och anpassa hastighet och avstånd efter förhållandena. Du får inte köra din elsparkcykel på trottoar eller gångbana.

Hänsyn

Parkera din elscooter på ett säkert sätt så att den inte är i vägen för andra. Använd cykelställ eller annat ställe som är anpassat för ändamålet.

Uppmärksamhet

Körning med elsparkcykel under påverkan av alkohol eller annat ämne, samt körning i uttröttat tillstånd eller vid sjukdom – som medför en trafikrisk – kan innebära misstanke om vårdslöshet i trafik.

Elsparkcykel som inte är klassad som cykel

En elscooter som går snabbare än 20 km/h, eller har en högre effekt än 250 watt, kan inte bli klassad som cykel. Dessa elsparkcyklar kan istället anses som mopeder, vilket innebär att andra trafikregler gäller.

Kan man begå rattfylleri på elkickbike?

Ja. regler för rattfylleri gäller för en elscooter som är klassad som moped eller annat fordon än cykel.

Vilka regler för körkort gäller?

Trafikregler gäller utifrån vilken typ av fordon just din elsparkcykel tillhör och beroende på vilken typ av fordon din elscooter tillhör, så gäller motsvarande regler för körkortsbehörighet.

Vare sig cykel eller moped

Om din elsparkcykel inte uppfyller reglerna för vare sig cykel eller moped, så får den bara framföras inom inhägnat område.

Hjälp och information

  • Om du är osäker på vad som gäller för din elscooter bör du kontakta företaget som du köpt eller hyrt den från.
  • Du kan också läsa mer om reglerna för elsparkcyklar på Transportstyrelsens webbplats.

Lagtexter om elsparkcykel i trafiken

Rulla till toppen