"Hur går ett ärende till?"
"vad kostar det?" M.M.

Är det någon idé att överklaga?

JA! Du kan inte få ett värre beslut än vad Transportstyrelsen redan fattat. I tillägg så kostar det dig inte någonting att få ditt ärende prövat av domstolen. Processen är också skriftlig, så du behöver inte in i en domstol. Det är därtill bättre att överklaga och få en juridisk fråga utredd av jurister vid domstolen. För varför nöja sig med vad en handläggare vid Transportstyrelsen anser?

 

Vad är viktigast fokusera på när man ska yttra sig/överklaga?

Det är oerhört viktigt att du i din skrivelse sätter fokus på de omständigheter som är väsentliga i ditt fall. Det kan även vara av avgörande betydelse vilka dokument du skickar till Transportstyrelsen/Domstolen och att du tagit del av all information som du har rätt till. I handböckerna som du kan hitta i vår webbutik får du konkreta råd om vad som är mer och mindre viktigt att fokusera på. Det finns handböcker för såväl yttrande som för den som vill överklaga. Dessa rekommenderas starkt ifall du vill överklaga och skriva ditt yttrande själv.

 

Jag vill ha hjälp, men är det inte väldigt dyrt att anlita jurist?

Jag erbjuder inledande gratis juridisk rådgivning i körkortsärenden. Det kostar dig alltså inget att ringa mig inledningsvis. Mina uppdrag som ombud (om du anlitar mig) görs alltid mot ett fast pris som är överenskommet innan ärendet påbörjats. Du kommer således alltid får tydlig information innan jag påbörjar ett arbete som kommer påföra dig kostnader. Genom lång erfarenhet och stor kunskap i området så kan jag hålla mycket konkurrenskraftiga priser för mina uppdrag.

 

Hur kan ni hålla priserna så mycket lägre än andra jurister?

Genom att jag hela tiden håller mig á jour inom området, så behöver jag minimal tid för att sätta mig in i relevanta lagar och rättsfall. Sådan inläsningstid får du betala mycket för om du anlitar någon som inte har lika stor kunskap eller erfarenhet i just körkortsfrågor.

 

Men ni befinner er inte där jag är?

Som ditt juridiska ombud i körkortsmål tar jag hand om hela din överklagningsprocess, oavsett vilken förvaltningsrättslig domstol som berörs. Ärendena är uteslutande skriftliga och jag har haft ett stort antal fall över hela Sverige. Här kan du ta del av ett urval av mina referensärenden.

 

FAQ - att överklaga

Finns det inget annat sätt att få hjälp än att ringa?

Jo, du kan även med fördel använda dig av formuläret Case Review på denna sida för gratis inledande rådgivning. Vår Case Review hittar du HÄR eller via knappen “Gratis Rådgivning” överst på sidan.

 

Vad händer när jag kontaktar indraget-korkort.se/Trafikjuri§ten?

1.

Du kontaktar mig via: direktmöte, telefon, e-post eller genom webbsidans Case Review och beskriver i detalj ditt ärende.

2.

Genom de uppgifter som du angett gör jag en kostnadsfri preliminär bedömning i ditt fall. Jag ger dig även uppgift om vilket pris jag kommer debitera om du önskar mitt biträde vidare.

3.

Du får därefter själv avgöra hur du vill gå vidare med fallet och om du önskar mitt biträde. Du behöver naturligtvis inte bestämma dig direkt, utan jag rekommenderar alltid att man ska fundera igenom hur man vill gå vidare. Det är även viktigt att påpeka att du inte behöver känna dig stressad, även om det handlar om snäva tidsramar från Transportstyrelsen eller domstolen. Bara ärendet inte har passerat någon tidsfrist, så räcker det med att jag får besked någon dag innan tidsfristen utlöper. Du kan även själv begära en förlängning av dessa frister hos myndigheten eller domstolen. Detta förklarar jag närmare under vårt inledande samtal.

4.

Om du önskar mitt biträde så tillställer jag dig en fullmakt via e-post som du: (a) skriver ut (b) undertecknar (c) skannar in och (d) digitalt sänder tillbaka till mig. Därefter kan det vara aktuellt att jag begär anstånd, vilket innebär en förlängning av tiden för att överklaga. Detta kan variera från fall till fall och typen av ärende, men i normala fall brukar det handla om 2 veckor extra.  När fullmakten är undertecknad och återsänd till mig, kommer du faktureras. Jag kommer påbörja mitt arbete efter att fakturan är betalad i sin helhet (förskott).

5.

Härefter påbörjas uppdraget med insamlande av bevisning och djupintervju med dig, normalt sett över telefon. Överklagandeskriften påbörjas, oftast med kompletterande samtal med dig. Jag tillställer dig en arbetskopia när skriften börjar bli färdigställd. Vi har ytterligare samtal kring överklagandeskriften via telefon eller mail. Eventuella korrigeringar, tillägg, etc görs tills du är nöjd och godkänner arbetet.

6.

Jag tillställer Transportstyrelsen eller domstolen materialet.

7.

När en dom eller beslut meddelas så kommer det att tillställas mig och jag kommer därefter att direkt vidarebefordra denna till dig med kommentar och normalt sett efterföljande samtal.

– Normal tidsåtgång per ärende ligger mellan 4-6 timmar (effektiv arbetstid). Men, tiden är fördelad på flera dagar och är beroende av vilken bevisning mm som ska tas med i ärendet. Det kan t.ex. finnas omständigheter i ditt fall som gör att ett intyg dröjer.

OBSERVERA! 

– Jag åtar mig endast fall där jag anser att man har en möjlighet att vinna framgång och du kommer tydligt meddelas redan inledningsvis om jag anser att det saknas möjlighet i just ditt ärende. Jag har förståelse för att man helst vill ha sitt ärende utfört omgående, men jag arbetar utifrån att leverera kvalitet och en överklagandeskrift som ger dig en möjlighet att vinna framgång. Detta innebär att jag inte kommer “stressa igenom”  mitt arbete, utan tiden för mitt uppdrag ligger normalt sett på 1-2 veckor (beroende på bevisning i det enskilda fallet och pågående ärenden för andra klienter). – Önskar du ett biträde som skriver en överklagandeskrift på kortast möjliga tid och utan hänsyn till kvalité, så är jag inte rätt ombud för dig!

KONTAKTA MIG IDAG!

Genom att kontakta mig för en gratis översiktlig genomgång så är du bättre rustad mot Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, även om du väljer att själv skriva ditt yttrande eller din överklagan.

Sidvisningar: 40 823
Scroll Up