Vad bör du göra om du råkar ut för en trafikolycka

Lämplighetskraven för att bedriva taxiverksamhet

Om du råkar ut för en trafikolycka finns några saker som är viktiga att tänka på.

Om du känner dig osäker på hur du ska göra så bör du kontakta polisen! Men, var medveten om att detta förfarande kan komma att medföra ett ingripande mot ditt körkortsinnehav.

Gör följande steg:

Steg 1.

Stanna kvar i ditt fordon tills du är säker på att du kan lämna det utan att utsätta dig själv eller andra för fara.

Steg 2.

Undvik att diskutera vem som är ansvarig för olyckan. Detta är en försäkringsfråga som utreds av försäkringsbolagen.

Steg 3.

Gör inte upp i godo med de inblandade. Vad du och övriga kommer ”överens om” kan helt sakna betydelse när försäkringsbolagen ser över fallet. I värsta fall kan du bli stämd för avtalsbrott och/eller förlora din möjlighet att få fordonsskadan täckt av försäkringsbolaget.

Steg 4.

Dokumentera händelsen noggrant! 

ombud körkort

Om möjligt, ta uppgifter till inblandade personer. Skriv ner deras namn, telefonnummer och adress alternativt registreringsnummer på fordon.

Om det finns vittnen på plats, skriv ner deras namn, telefonnummer och adress.

Fotografera händelsen

Ta kontakt med polisen om du är osäker på vad som gäller eller vill att polisen ska dokumentera olyckan. Observera att Polisen kommer att rapportera händelsen till Transportstyrelsen om du anses vållande eller medvållande till olyckan. Detta kan medföra att Transportstyrelsen kan komma att prova ditt körkortsinnehav.

Steg 5.

När det kommer till själva skadan och skaderegleringen ska denna riktas mot ditt försäkringsbolag.

Du kan göra din skadeanmälan via webben, skriftligt eller via telefon. 

arbete körkortsjurist

Om du har krockat med ett annat motorfordon ska du, normalt sett, alltid göra din skadeanmälan via webben eller skriftligt.

Innan du kan lämna in ditt fordon för reparation måste, som regel, en verkstad i första hand göra en skadebesiktning. Kontakta ditt försäkringsbolag för att försäkra dig om vad som gäller i ditt specifika fall.

Trafikjuristerna Ombud Transportstyrelsen
Trafikjuristerna Henrik och Britta
Rulla till toppen