En felaktigt genomförd anmälan från läkare om körkort och en sjukvårdsregion som inte vet hur anmälningar ska gå till… Det kanske låter som en Kalle Anka strip, men verkligheten överträffar verkligen dikten när det kommer till Region Dalarna och deras läkares oduglighet, men JO visade var skåpet skulle stå.

Till att börja med så kan vi gratulera vår klient som, efter mycket om och men, fått rätt av Chefs-JO i sin klagan mot en ”specialistläkare” och region Dalarna, för deras felaktiga anmälan och rundhänta hantering mot en(?) av sina patienter.

Henrik Trafikjuristerna.se

Fallet är en lång och utdragen process som innebar att vår klient förlorade sitt körkort efter en felaktig anmälan som en läkare gjorde mot honom.

Specialistkompetens

I förekommande fall bemödade man sig att vare sig efterse den patienttrygghet eller den informationsplikt som läkare har och efterleva mot sina patienter. Inte heller ansåg man att svensk lagstiftning var tillräckligt intressant eller relevant att förhålla sig till. Den egna självgodheten räckte tydligen – enligt deras egna yttranden i ärendet.

We see you

Att läkare ska anmäla trafikfarliga körkortshavare är naturligtvis viktigt för såväl det allmänna som för den enskilde. Inte minst eftersom konsekvenserna kan bli förödande om en medicinskt farlig körkortshavare tillåts fortsätta framföra fordon. Men, det är långt ifrån alltid som så är fallet…

Svensk sjukvård

Ibland så händer det att läkare gör högst tvivelaktiga anmälningar mot enskilda. Om det beror på inkompetens eller om det handlar om att man helt enkelt inte kan tolka lagstiftning (i det här fallet läsa två meningar i följd) kanske man ska låta vara osagt. Men, ibland så måste man ifrågasätta om läkares kompetens är tillräcklig för att få tillåtas ha det ansvar som det innebär att kunna anmäla sina patienter. Konsekvenserna för den enskilde blir i de allra flesta fallen förödande.

HEB Trafikjurist

I förevarande fall förstod man inte skillnad på promille alkohol i blod/utandningsluft eller lagrad alkohol i levern. Läkaren gick till och med så långt att denne såg sig tvungen att dra till med ett försvarstal som, i det närmaste, endast kan tolkas som förtal mot sin patient för att vidhålla sin uppenbart felaktiga medicinska ståndpunkt. På grund av de förhöjda värdena så konstaterade man, helt oförskämt, att man minsann lyckats stoppa en obotlig rattfyllerist! Detta helt utan att någon sådan misstanke, än mindre dom, om sådant brott riktats mot patienten i fråga.

Justitia

På toppen av kalaset står en aningslös sjukvårdsregion som inte begriper vilket ansvar de har, för såväl patientsäkerhet som läkare de har anställt, och därmed framstår som helt frikopplade från vad deras aningslöshet utsätter patienterna för. Bedrövligt är bara förnamnet. 

Ta del av JO beslutet i sin helhet nedan.

Rulla till toppen