Pengar

Bötesbelopp vid vissa trafikförseelser

Fortkörningsböter 50 km/h eller lägre hastighetsbegränsning Km/tim över:0-10 km/tim – 2 000 kr11-15 km/tim – 2 400 kr16-20 km/tim – 2 800 kr21-25 km/tim – 3 200 kr26-30 km/tim – 3 600 kr31-40 km/tim – 4 000 kr Högre hastigheter rapporteras till åklagare och föranleder i regel ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande kan komma att visas …

Bötesbelopp vid vissa trafikförseelser Läs Mer »

Indraget Körkort Böter och Dubbelbestraffning

Indraget Körkort, Böter och Dubbelbestraffning

Det är vanligt förekommande att den som har meddelas böter och sedan fått indraget körkort av samma anledning anser sig blivit föremål för dubbelbestraffning. Reglerna om dubbelbestraffning har sin utgångspunkt i den juridiska principen “Ne bis in idem” – inte samma sak två gånger. Detta är en princip som innebär att en fråga som redan avgjorts …

Indraget Körkort, Böter och Dubbelbestraffning Läs Mer »

körkort återkallat på grund av annan brottslighet än trafikbrott

Återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott

I fråga om brott och körkortsingripanden så är det inte enbart Trafikbrott som kan medföra körkortsingripande. Ett körkortsingripande kan även bli aktuellt om du gjort dig skyldig till brottslighet som inte är trafikrelaterad. Detta framgår i körkortslagens återkallelsegrunder inom lagens 5:e kapitel 3 § 6:e punkt. En körkortshavare kan alltså få återkallat körkort på grund …

Återkallat körkort på grund av annan brottslighet än trafikbrott Läs Mer »

undanrojande ordningsbot

Undanröjande av ordningsbot

Jag vill överklaga polisens böter! Är en vanligt förekommande – och nästintill inledande fras, som vi får höra när vi pratar med körkortshavare som råkat i luven på polisen. Den korrekta termen är “Undanröjande av ordningsbot” och handlar om att du felaktigt godkänt en ordningsbot. Att få en ordningsbot undanröjd är dock tyvärr inte så …

Undanröjande av ordningsbot Läs Mer »

Rulla till toppen