fortkörning körkort

Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av fortkörning.

De flesta frågor vi får handlar om hur lång återkallelsetid/spärrtid man riskerar vid olika hastighetsöverträdelser, se mer om det i tabellen nedan. Därefter behandlas frågor om varning och körkortsbehovets betydelse vid körkortsåterkallelse pga fortkörning.

Längre ned reder vi ut frågor om dubbelbestraffning, polisens befogenheter, vad som gäller om man erkänner/nekar och vad rådrum betyder. Längst ned på sidan tipsar om de tjänster vi kan erbjuda vid fortkörning; testa till exempel snabbkollen för att se över dina möjligheter.

Fortkörning och spärrtid på körkort

Återkallelsetid vid fortkörning på väg med 30km/h eller lägre, samt vid bogsering.

HastighetsöverträdelseNormal återkallelsetid
16–20 km/hVarning*
21–30 km/h2 månader
31–40 km/h3 månader
41–50 km/h4 månader
51–60 km/hMinst 5 månader
61–70 km/h6 månader eller mer
* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren

Återkallelsetid vid fortkörning på väg med 40km/h eller mer.

HastighetsöverträdelseNormal återkallelsetid
25–30 km/hVarning*
31–40 km/h2 månader
41–50 km/h3 månader
51–60 km/h4 månader
61–70 km/h5 månader
71–80 km/h6 månader
81– km/h8 månader
* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan spärrtiden gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in, så tillverkas ett nytt körkort när spärrtiden gått ut. Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan måste få ett nytt körkort utfärdat.

Varning istället för indraget körkort vid fortkörning

Tabellerna ovan visar normal påföljd. Rättsfall, s.k. lagpraxis, har emellertid visat att det är möjligt att få varning även vid högre hastigheter än de som finns i tabellen som varningsgrundande. Vad som kan leda till varning beror dock på omständigheterna i de enskilda fallen. Vill du veta om du har möjlighet till en kortare spärrtid? Använd snabbkollen (se längre ned) eller kontakta oss direkt.

Körkortsbehov

Ett körkortsingripande ska göras med hänsyn till den enskilda individens unika förutsättningar; alltså genom en individualiserad bedömning i varje enskilt fall. De omständigheter som i praxis lett till en mildare bedömning än normalfallet utgår från körkortsbehovet tillsammans med omständigheter vid överträdelsen och personens körkortshistorik:

  • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbete)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Trafikintensitet, fara för andra trafikanter, väder, sikt, plats, tid, m.m.

Dubbelbestraffning

Vi får många frågor om hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla ett körkort när man redan fått böter för fortkörning och kanske till och med för vårdslöshet i trafik.

Här måste man förstå att dessa delar är helt separerade från varandra. Böter är ett straff som man får på grund av det brott man begått, t.ex. fortkörning, medan körkortsåterkallelsen är en myndighets-administrativ åtgärd, som görs med trafiksäkerheten som grund. Det senare handlar alltså inte om ett straff i lagens bemärkelse och avsikten med att återkalla körkortet är inte heller att straffa.

Att erkänna eller neka

När man blir stoppad för fortkörning så blir man oftast presenterad med böter för överträdelsen direkt på plats. Om man blivit fångad av fartkamera kommer ett underlag hem i brevlådan. När man godtar dessa böter (skriver under bötesföreläggandet), så har man på samma gång erkänt fortkörningen. Ett alternativ till att erkänna eller neka är att begära rådrum, läs mer om det längre ned.

Erkänna en fortkörning

Ett erkännande leder till att Transportstyrelsen får information om fortkörningen, de startar då ett ärende för att utreda om de anser att körkortet ska återkallas.

Transportstyrelsen tar ingen hänsyn till invändningar som t.ex. att det inte var du som körde eller att den hastighet du fått böter för är felaktig. Har du erkänt så har du också godtagit både hastigheten och ansvar för brottet. Därför kommer myndigheten endast se till körkortsbehovet i sig. Om du anser att det polisen eller ett bötesföreläggande påstår är felaktigt så ska du neka till brottet. Har du felaktigt erkänt så kan emellertid undanröjande av ordningsbot eller resning vara ett alternativ, läs mer om det här.

Neka till fortkörning

Att neka betyder att en åklagare kommer titta på det ärendet för att se om han anser att det finns bevis nog för att väcka åtal i Tingsrätt. Då har man möjlighet att argumentera och inkomma med bevisning mot vad polisen/åklagaren påstår. Vid en friande dom blir det inte heller någon körkortspåföljd. Men, en fällande dom i Tingsrätt leder till att Transportstyrelsen kommer överväga återkallelse, precis som vid erkännande.

Det ska emellertid påpekas att Transportstyrelsen i de flest fall fattar preliminärt beslut om återkallelse även om man nekar. I ett sådant beslut kan de inte utfärda en varning. Om du ligger på gränsen till varning och har ett stort körkortsbehov kan det alltså vara en nackdel att neka. Här kan vi ge dig råd om hur du bäst bör agera.

Polisen – agerande, löften och rådrum

Polisen kan, om en hastighetsöverträdelse varit allvarlig nog och om det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet, besluta att omhänderta körkortet. Det är alltså inte polisen som slutligt drar in ett körkort, utan myndigheten. Polisen får också medge en person att köra bil i ytterligare 24 timmar efter överträdelsen.

Löften om körkort vid fortkörning

Vi får ofta höra att polisen gjort si eller sagt så – får de verkligen göra det? Speciellt vanligt verkar det vara att polisen “lovar” att inget kommer hända med körkortet om man bara skriver under för böterna. Detta är en sanning med modifikation. Polisen menar då att han inte kommer omhänderta körkortet på plats, men han väljer samtidigt att inte upplysa om att Transportstyrelsen kan göra en annan bedömning.

Vad polisen sagt eller lovat spelar ingen roll för Transportstyrelsen – det gäller även om du kan bevisa detta. Bevis om sådana påståenden skulle eventuellt kunna leda till en disciplinär påföljd för polisen i fråga, men för ditt körkort spelar det ingen roll.

Att begära rådrum

Rådrum är en lagstadgad rättighet som kort betyder att du ber polisen om betänketid innan du skriver under på ett erkännande. Vi har dock hört från mer än en av alla som kontaktar oss att poliser inte tillåtit detta eller skrattat åt personer som bett om det. Det har till och med hänt att polisen “hotat” med att inte tillåta personen att få köra i 24 timmar och att denne ska få gå hem från platsen denne stoppades eftersom han inte ville skriva under erkännandet.

Regeln om rådrum lyder:

Vid utfärdande av föreläggande av ordningsbot får rådrum med godkännandet medges. Till den misstänkte lämnas då exemplar 2 av föreläggandet, inbetalningskort samt svarskuvert.
Rikspolisstyrelsens författningssamling 2008:1, § 15

Rådrum kan polisen välja att ge i 8 dagar, men det kan bara ges till personer boende i de nordiska länderna. Personer under 18 år bör däremot alltid ges rådrum för att kunna rådgöra med vårdnadshavare.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan? Se våra tjänster nedan. Kolla särskilt in Snabbkollen och vår tjänst för yttrande på bara några minuter – unika i sitt slag och utformade specifikt för ärenden om indraget körkort vid fortkörning.

Länkar av intresse

Läs om historia och statistik kring körkort och fortkörning i vårt blogginlägg här.

För den som felaktigt godkänt böter (erkänt) kan det vara väl värt att läsa detta inlägg om hur man begär undanröjande av ordningsbot och resning.

Fortkörning vid översnöad hastighetsskylt – läs här om vad som gäller.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top