Fortkörning, från brott och böter till Spärrtid på ditt körkort.

Fortkörning? Riskerar du spärrtid på körkortet? Som Sveriges främsta Trafikjurister ger vi dig dom råd och tips som faktiskt kan göra skillnad efter din hastighetsöverträdelse.

Varför våra klienter rekommenderar oss till sina vänner:

Här kan du bland annat läsa om:

  • Varning, spärrtid och böter, vad gäller för dig?
  • Transportstyrelsen och ditt körkort
  • Tips och råd som påverkar spärrtider
  • Överklaga beslut om indraget körkort, m.m.
  • Ta hjälp av Sveriges mest erfarna trafikjurister – gratis inledande samtal, fast pris för hela uppdraget, omfattande arbete, m.m.
– Vad säger våra klienter om oss och vårt arbete?

Använd med fördel menyn för att navigera till det som intresserar dig mest.

Jag har kört för fort – Vad kommer hända nu?

Har polisen omhändertagit ditt körkort? Ska du yttra dig till Transportstyrelsen men vet inte hur?

Reglerna kring körkortsåterkallelse är komplexa och risken att fokusera på fel saker är hög. Vad och hur du skriver är direkt avgörande för din spärrtid. Ta inte för lätt på uppgiften – det är nu det gäller!

Med en gedigen kunskap och flest körkortsmål i Sverige, vägleder vi dig rätt, för bästa möjliga resultat.

Här kan du ta del av ett av Trafikjuristernas arbetsexempel:

Alltid till fast pris utan begränsning i tid, omfattning eller kvalité!

Körkort, Spärrtider och Böter vid fortkörning

Normal spärrtid vid fortkörning på väg 40km/h eller mer
ÖverträdelseNormal spärrtid*
25–30 km/hVarning
31–40 km/h2 månader
41–50 km/h3 månader
51–60 km/h4 månader
61–70 km/h5 månader
71–80 km/h6 månader
81 km/h –8 månader eller mer

* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren

Normal spärrtid, fortkörning på väg 30km/h eller mindre, samt bogsering
ÖverträdelseNormal spärrtid*
16–20 km/hVarning
21–30 km/h2 månader
31–40 km/h3 månader
41–50 km/h4 månader
51–60 km/hMinst 5 månader
61–70 km/h6 månader eller mer

* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren

Böter – hastighetsbegränsning högre än 50 km/tim
Km/tim överBötesbelopp
1-10 km/tim 1 500 Kr
11-15 km/tim 2 000 Kr
16-20 km/tim 2 400 Kr
21-25 km/tim 2 800 Kr
26-30 km/tim 3 200 Kr
31-35 km/tim 3 600 Kr
36-50 km/tim 4 000 Kr

Vid allvarliga fortkörningar kan kan polisen, istället för ordningsbot, rapportera överträdelsen till åklagare som kan besluta om strafföreläggande. Strafföreläggande kan visas på t.ex. MrKoll och Lexbase.

Böter – hastighetsbegränsning 50 km/tim eller mindre
Km/tim överBötesbelopp
1-10 km/tim2 000 Kr
11-15 km/tim2 400 Kr
16-20 km/tim 2 800 Kr
21-25 km/tim 3 200 Kr
26-30 km/tim 3 600 Kr
31-35 km/tim 4 000 Kr
36- km/tim 4 000 Kr

Vid allvarliga fortkörningar kan kan polisen, istället för ordningsbot, rapportera överträdelsen till åklagare som kan besluta om strafföreläggande. Strafföreläggande kan visas på t.ex. MrKoll och Lexbase.

Här kan du se vår sammanfattade förklaringsvideo av den här artikeln.

Får polisen “ta” ditt körkort för fortkörning?

Polisen inte bara kan, utan de ska, enligt lag, omhänderta ditt körkort om du är misstänkt eller erkänt en allvarlig fortkörning. Men bara om trafikbrottet innebär att det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer att gripa in mot ditt körkort (se tabellen om spärrtider ovan).

Du kan ”åka fast” för fortkörning genom olika scenarion.
1. Du har passerat en stationär hastighetskamera och blivit fotograferad.
2. Polisen har mätt din hastighet med laser vid en kontroll.
3. En polis har legat bakom dig och med egen bil mätt upp din hastighet (vilket de kan göra med flera olika tekniker).
4. Polisens nya fordon har mätt din hastighet med sin avancerade laserteknik.

Hur överklagar jag polisens beslut att omhänderta mitt körkort?

Ett omhändertagande av körkortet görs genom ett skriftligt beslut från polisen och det finns ingen laglig möjlighet för dig att överklaga ett sådant omhändertagandebeslut. Beslutet om omhändertagande upphävs som en konsekvens av att Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut i saken.

indraget körkort

Om polisen beslutar sig för att omhänderta ditt körkort så kan de samtidigt meddela dig rätten att fortsätta köra under 48 timmar. Det är ingen obligatorisk rättighet du har, omvänt är det polisen som avgör detta. Tiden kan inte förlängas. Om du är osäker på om du vill erkänna hastighetsöverträdelsen eller inte, så kan Polisen också medge rådrum (extra betänketid).

Ditt omhändertagna körkort, tillsammans med övriga relevanta handlingar, skickar polisen till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen startar som en följd av detta en utredning mot dig.

Ska man erkänna eller neka till fortkörning?

Frågan är komplicerad och vi varken kan, bör eller ska råda dig om huruvida du ska erkänna ett brott eller inte. Vad vi däremot kan göra är att förklara vad vardera beslut kan innebära.

Denna artikel förklarar utförligt polisens beslut om att omhänderta körkortet, rådrum, 48 timmar medgivande och vad som händer om du erkänner eller nekar.

Jag har erkänt en hastighetsöverträdelse, borde jag ha nekat?

Till att börja med så är det viktigt att du förstår att en accepterad ordningsbot är samma sak som ett erkännande. Ordningsboten har även samma rättsverkan som en dom i domstol och det enda sättet att få rätsida på en felaktigt ordningsbot är genom att begära undanröjande av den.

Hur överklagar jag en ordningsbot?

Jag har nekat till en fortkörning, vad händer nu?

Om du istället nekar till överträdelsen så kommer ärendet bli överfört till åklagare som då får avgöra om det finns grund att väcka åtal mot dig. Du får normalt sett en möjlighet att acceptera ett strafföreläggande innan åklagaren väcker åtal. Att betala detta strafföreläggande kommer ses som att du erkänt och saken är därmed avklarad – straffrättsligt.

Vad gör Transportstyrelsen?

Det är bara Transportstyrelsen som kan besluta om indraget körkort efter fortkörning. Polisen har varken möjlighet eller befogenhet att påverka eller lova något om körkortet.

När Transportstyrelsen mottar ett omhändertaget körkort och underlag från polisen så påbörjar Transportstyrelsen en utredning gällande körkortsingripande. En utredning startas oavsett om du har erkänt eller nekat till själva brottet.

För fullständig information om Transportstyrelsens handläggning och olika typer av beslut rekommenderar vi denna artikel.

Jag har fått ett brev och ska yttra mig innan beslut, hur gör jag?

fortkörning, spärrtid, böter, praxis

Transportstyrelsen skickar en underrättelse till dig inom ca en vecka. Ihop med brevet skickar de med en blankett för yttrande och du får 1-2 veckor på dig att svara.

Myndigheten fattar beslut mot bakgrund av överträdelsen och det du skriver och kommer inte begära mer information. De kommer fatta beslut även om du väljer att inte yttra dig, så vill du kunna påverka beslutet så är det dags att agera redan här!

Vad kan påverka ett beslut om indraget körkort vid fortkörning?

När det gäller beslut som handlar om spärrtid på körkort vid fortkörning är ditt behov av körkort, din tidigare skötsamhet och omständigheterna vid hastighetsöverträdelsen betydelsefulla. Men det kan även finnas annat som är viktigare i vissa fall.

Vad och hur du beskriver dina omständigheter är direkt avgörande för spärrtiden.

Ta som exempel lastbilsföraren som kört fläckfritt i 30 år, som ringde oss efter att han skrivit sitt yttrande själv, förtvivlad över att inte ha fått en sänkning. Hur han hade beskrivit situationen vid överträdelsen innebar att han inte fick någon sänkning, trots körkortsbehov och sitt långa körkortsinnehav.

Vad kommer Transportstyrelsen lägga vikt vid?

Sammanfattningsvis kan man säga att detta är huvudpunkterna som Transportstyrelsen väger in vid avgörande av spärrtid på körkort vid fortkörning:

Överklaga Transportstyrelsens beslut
  • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbete) kopplat till försörjning
  • Inga körkortsingripanden eller trafiköverträdelser de senaste 2 åren
  • Trafikintensitet, risktagande, fara för andra trafikanter, väder, sikt, plats, tid, m.m.
  • Andra särskilda omständigheter exempelvis handikapp.

Transportstyrelsen har ett ganska litet utrymme för att frångå normal spärrtid. För att få sänkning måste man därför vara noggrann med vad och framför allt hur man skriver sitt yttrande.

Under 2021 sänkte vi spärrtider i 216 av totalt 299 mål. Den totala tiden som vi sänkte spärrtider slutade på 636 månader.

Jag har behov av körkort i arbetet, vad gäller då?

INtyg avseende körkortsbehov
Se vår webbutik för intyg från arbetsgivare, kollega m.m.

Behovet av körkort har att göra med om du behöver körkort i ditt arbete och för din försörjning. Yrkesförare har därför alltid en viss fördel när det kommer till spärrtid på körkortet.

Men, det är inte enbart yrkesförare som kan få sänkning, utan även personer som använder fordon som en del i sitt arbete. T.ex. resande säljare, viss vårdpersonal, m.fl.

För att klargöra så är det risken att bli uppsagd, eller att nödgas ta tjänstledigt utan lön under spärrtiden, sådant som ska vägas in i bedömningen. Däremot tas mycket liten hänsyn till behov av att transportera sig till eller från arbete, skola, dagis, osv.

Påverkas spärrtiden av att jag kört för fort innan?

Yttrande fortkörning mall
Mallar m.m. finner du i vår webbutik

Ett långt och obrutet körkortsinnehav visar att du, normalt sett, är en skötsam trafikant som visar hänsyn till gällande trafikregler. Särskilt kontrollerar man de senaste två åren, då man anser att överträdelser inom denna tid visar på ett riskbeteende.

Om du har tidigare överträdelser (främst fortkörning), återkallat körkort eller varning så kan det vara svårare att påverka en spärrtid – det kan även innebära att du får en högre spärrtid än i normala fall. Men även andra allvarliga, eller mindre förseelser kan bli en del av den samlade bedömningen.

Vi har för flertalet klienter inte bara lyckats se till så spärrtiden inte blivit längre, utan även sänkt spärrtiden – trots tidigare överträdelse.

Jag körde inte vårdslöst, spelar det någon roll?

Omständigheterna vid överträdelsetillfället har också stor betydelse i dessa sammanhang. Att särskilt påtala sådant som var mindre trafikfarligt vid överträdelsen, kan därför vara avgörande för spärrtid på körkort vid fortkörning.

Låg trafikintensitet, god sikt, dagsljus, torr vägbana, rak väg med goda siktförhållanden vid sidan av vägen. Detta går ut på att beskriva den potentiella trafikfaran och är sådant som domstolarna bedömt som mindre trafikfarliga.

Följaktligen är det betydligt allvarligare att köra i 51 km/tim utanför en skola strax före kl. 8 en dimmig vardag, än att köra i 150 km/tim på motorväg med 110 km/tim, med låg trafikintensitet och goda siktförhållanden. Båda fallen har dock ett utgångsläge för spärrtid om 2 månader.

Finns det annat som kan påverka spärrtiden på körkort vid fortkörning?

yttrande till transportstyrelsen

Viktigt att inse är att domstolarna kan ta hänsyn till mängder av andra omständigheter som Transportstyrelsen normalt sett inte gör i spärrtidsbedömningen. Exempelvis kan nämnas högriskpersoner under Coronapandemins början, funktionshindrade personer, samhällsviktiga personer. På liknande sätt ska hänsyn tas om till om det gått lång tid mellan fortkörningstillfället och körkortsingripandet.

Sammanfattningsvis kan skälen som kan ge sänkning av spärrtid på körkort vid fortkörning inte listas i sin helhet, då det är mycket individuellt. Vad som inte påverkar spärrtiden är däremot känsloyttringar, ursäkter, m.m.

Sammanfattningsvis, lägg tid på ditt yttrande och ta saken på allvar!

Varning, beslutet, prövotid – Vad gäller?

Beslutet om spärrtid gäller direkt det fattas, men själva spärrtiden gäller antingen från du tagit del av beslutet (om inte polisen omhändertagit körkortet vid fortkörningen) eller från polisens omhändertagande av körkortet. Om körkortet omhändertogs den 22 mars och man fått 3 månader spärrtid så är spärrtiden slut den 23 juni (alltså dagen efter omhändertagandet + den tid i månader man fått).

Kan jag få varning istället för indraget körkort vid fortkörning?

Förvaltningsdomstolarna och Transportstyrelsen har, i vissa fall, meddelat varning även vid högre hastighetsöverträdelser. Viktigt att inse är att dessa fall är ovanliga och att man inte kan peka på någon enskild faktor, utan det har handlat om en sammantagen bedömning.

Vad gäller om jag får spärrtid när jag har prövotid?

Om du hade körkort med prövotid vid tiden för din fortkörning så måste du ta om körkortet helt efter en spärrtid, även riskutbildningar (risk 1 och risk 2). Det innebär att om du kör för fort förbi en fartkamera under prövotiden och Transportstyrelsens brev kommer först efter prövotiden är slut, så kommer man ändå få ta om körkortet efter en spärrtid eftersom fortkörningen gjordes under prövotiden.

Däremot har inte AM kort någon prövotid, så denna behörighet ska man normalt återfå efter spärrtid. Vidare har man bara prövotid på sin första “ordinarie” behörighet, så har man tagit A1 vid 16 års ålder och tar B behörighet två år senare, vid 18 års ålder, så har man inte prövotid på sitt körkort längre.

onlineyttrande

Hur överklagar man Transportstyrelsens beslut?

Beroende på vad Transportstyrelsens beslut säger, så kanske du vill överklaga till Förvaltningsrätten. Även om du skulle vara nöjd med beslutet, så kan du ändå överklaga.

Anledningen till detta är enkel – du har nämligen allt att vinna och inget att förlora. Domstolen har i tillägg ett större utrymme att sänka spärrtiden än vad Transportstyrelsen har.

Varför du ska överklaga och hur kan du läsa mer om i denna artikel.

Hur får jag nytt körkort efter spärrtiden är slut?

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan spärrtiden gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid vid din fortkörning. Denna blankett fyller du i och skickar in, så tillverkas ett nytt körkort när spärrtiden gått ut.

Med fördel kan man ta foto och betala på Trafikverkets kontor, så är man säker på att allt kommer in som det ska.

Transportstyrelsen måste ha handlingar och betalning innan de kan fatta beslut om att trycka nytt körkort – beslutet måste vara fattat och spärrtiden måste ha gått ut innan du får köra igen.

Det innebär att du inte bara kan börja köra när spärrtiden är slut, utan du måste få ett nytt körkort utfärdat, (detta gäller även om du har kvar det gamla körkortet).

Är det dubbelbestraffning att få böter och återkallat körkort?

Med anledning av att vi ofta får frågan, kan vi nämna att Högsta Förvaltningsdomstolen redan avgjort saken, genom att hänskjuta frågan till Europadomstolen. För att sammanfatta svaret så anser inte HFD att böter och efterföljande spärrtid på körkortet är dubbelbestraffning.

Vill du veta mer om hur domstolen resonerade om böter, indraget körkort och dubbelbestraffning?

Jag vill ha hjälp med yttrande eller överklagande

Alla har olika förutsättningar och som ett resultat av detta har vi tagit fram flera olika lösningar till din hjälp. Tryck på flikarna nedan för att kolla in vilka alternativ du har.

Jag vill ha ett juridiskt ombud som hjälper mig

Tillsammans med oss som ditt juridiska ombud kan du känna dig trygg med att du har hjälp av Sveriges mest erfarna trafikjurister.

Med flest körkortsmål i Sverige har vi den kunskap och erfarenhet du behöver vid din sida, i din kamp för körkortet.

Jag behöver en mall/handbok

Våra mallar är snarare små handböcker för att ge dig all information du behöver, för att kunna fokusera på det viktigaste i din skrivelse.

Webbutik
onlineyttrande

Jag vill veta mina förutsättningar

Använd vårt formulär för gratis rådgivning eller boka en tid för samtal – självklart kostnadsfritt!

sad

Länkar av intresse

Rulla till toppen