Undanröjande av ordningsbot – Mall för klagan av ordningsbot

Denna mall beskriver hur processen för ett undanröjande av en ordningsbot går till.

Förklaringsbeskrivningarna har sin utgångspunkt utifrån en trafikförseelse och ordningsbotens förhållande till ditt körkortsinnehav. Men, en ansökan om undanröjande av en ordningsbot fungerar på samma sätt oavsett vad ordningsboten handlar om.

100,00 kr

Artikelnr: 1100 Kategori:

Denna mall beskriver hur processen för ett Undanröjande av ordningsbot går till.

Förklaringsbeskrivningarna har sin utgångspunkt utifrån en trafikförseelse och ordningsbotens förhållande till ditt körkortsinnehav. Men, en ansökan om undanröjande av en ordningsbot fungerar på samma sätt oavsett vad ordninUndanröjande av ordningsbotgsboten handlar om.

Ordningsböter utfärdas framför allt av polisen, men även i vissa fall av Tullverket eller Kustbevakningen, och i sällsynta fall av Åklagarmyndigheten. Ordningsböter handlar enbart om brott som har penningböter i straffskalan. Ordningsböternas storlek kan som lägst vara 200 kronor och högst 4 000 kronor. Om det förekommer flera överträdelser så kan den totala summan som högst uppgå till högst 10 000 kronor.

För att ge en kort inledande beskrivning så handlar ett undanröjande av ordningsbot om att man anser att man felaktigt godkänt att man har begått ett brott.

Rulla till toppen