Fortkörningsböter

Trafikjuristerna Ombud Transportstyrelsen
Trafikjuristerna Henrik och Britta

50 km/h eller lägre hastighetsbegränsning

Km/tim över:
0-10 km/tim – 2 000 kr
11-15 km/tim – 2 400 kr
16-20 km/tim – 2 800 kr
21-25 km/tim – 3 200 kr
26-30 km/tim – 3 600 kr
31-40 km/tim – 4 000 kr

Högre hastigheter rapporteras till åklagare och föranleder i regel ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande kan komma att visas i olika webbsidor som visar brott.

Fortkörning övriga väger
11-15 km/tim – 2 000 kr
16-20 km/tim – 2 400 kr
21-25 km/tim – 2 800 kr
26-30 km/tim – 3 200 kr
31-35 km/tim – 3 600 kr
36-40 km/tim – 4 000 kr

Högre hastigheter rapporteras till åklagare och föranleder i regel ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande kan komma att visas i olika webbsidor som visar brott.

arbete körkortsjurist

Kört mot rött ljus:
Motorfordon 3.000 kr
Övriga fordon 1.500 kr

Otillåten körning:
Motorfordon 3.000 kr

Åka utan bilbälte:
Förare 1.500 kr
Passagerare 1.500
Minderårig (förarens ansvar) 2.500

Inte tillämpat högerregeln:
Motorfordon 2.000
Övriga fordon 1.000

Hållit för kort avstånd till framförvarande fordon

2.000

Överskridit spärrlinje:
Motorfordon 1.500

Otillåten fordonstrafik:
Motorfordon 1.000
Övriga fordon 500

Otillåten färd i viss riktning:
Motorfordon 1.000
Övriga fordon 500

Kört fordon i fel körfält:
1.000

Kört moped klass II, cykel eller annat fordon i fel typ av körfält

500

Överträdelse omkörningsförbud:
3.000

Inte iakttagit väjningsplikt:
2.000

Inte iakttagit stopplikt:
Motorfordon 2.500
Övriga fordon 1.000

Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med motorfordon

Motorfordon 3.000
Övriga fordon 1.500

Brukande av oskattat fordon:
1.000

Oläslig nummerplåt:
1.500

Brott mot körförbud:
Alla 1.500

Mallar och intyg
Behöver du en mall för undanröjande av ordningsbot?

Kört utan lyse/reflex i mörker eller dålig sikt:
Motorfordon 1.200
Moped klass 2 500
Cykel/hästfordon 500

Ej medfört körkort:
500

Färd utan hjälm eller med felaktigt fastspänd hjälm på mc/moped:
Förare 1.500
Passagerare 1.500
Minderårig (förarens ansvar) 2.500

Cykelförare vars passagerare under 15 inte har cykelhjälm:
500

Otillåten paråkning cykel/moped:
500

Otillräckligt mönsterdjup (1,6 mm för sommardäck och 3 mm för vinterdäck)

1.200

Ej använt vinterdäck när det krävs (1 december – 31 mars vid vinterväglag)

1.200

Körning med dubbdäck under otillåten tidsperiod (16 april – 30 september om ej vinterväglag råder)

500

Kört utan belysningen tänd vid mörker (Observera – kan innebära vårdslöshet i trafik)

1.200

Bristfälliga eller trasiga framstrålkastare vid mörkerkörning

1.600

Bristfälliga eller saknade reflexer vid mörkerkörning

1.000

Kört moped klass II, cykel eller hästfordon utan belysningen tänd vid mörker

500

Har du godtagit en ordningsbot som du anser är felaktig? Här kan du läsa om undanröjande av ordningsbot.

Rulla till toppen