Opiater i blod

Informationsblad från Rättsmedicinalverket med uppgifter om hur länge efter intag olika opiater och opioider kan påvisas i blodet. Denna information är vad myndigheter och domstolar utgår ifrån vid bedömning.

0,00 kr

Informationsblad från Rättsmedicinalverket med uppgifter om hur länge efter intag olika opiater och opioider påvisas i blodet. Denna information är vad myndigheter och domstolar utgår ifrån vid bedömning.

OBS! Att denna info inte kan användas som en garanterad utgångspunkt, utan endast som referens, då olika människor har olika hög förmåga att bryta ned produkter i kroppen.

Scroll to Top