BildNamnSammanfattningPrisDetaljerhf:categories
Kört mot Rött - Yttrande till Transportstyrelsen om Körkort

Råd och information inför yttrande till Transportstyrelsen när man kört mot rött. Med hjälp av manualen ska du själv kunna utforma ett välskrivet yttrande, genom att fokusera på vad som är viktigt i just ditt fall. Dokumentet är även värdefullt vid en överklagan av Transportstyrelsens beslut.

100,00 krVisa detaljeryttrandemallar|overklaganmallar|mallar
Kört för Nära - Yttrande till Transportstyrelsen om Körkort

Råd och information inför yttrande till Transportstyrelsen när man kört för nära framförvarande fordon. Med hjälp av manualen ska du själv kunna utforma ett välskrivet yttrande, genom att fokusera på vad som är viktigt i just ditt fall. Dokumentet kan även vara värdefullt inför en överklagan av ett beslut, för att veta vad man ska fokusera på.

100,00 krVisa detaljeryttrandemallar|overklaganmallar|mallar
Rattfylleri, alkohol - Mall för Yttrande till Transportstyrelsen om körkort

Råd och information inför yttrande till Transportstyrelsen vid alkoholrelaterad rattfylleri. Med hjälp av manualen ska du själv kunna utforma ett yttrande, genom att fokusera på vad som är viktigt i just ditt fall. Dokumentet kan även användas vid en överklagan av ett beslut. OBS! Läs denna artikel innan köp!

100,00 krVisa detaljeryttrandemallar|overklaganmallar|mallar
Opålitlighet i Nykterhet - Mall för Yttrande till Transportstyrelsen om körkort

Råd och information inför yttrande till Transportstyrelsen vid opålitlighet i nykterhetshänseende. Med hjälp av manualen ska du själv kunna utforma ett yttrande, genom att fokusera på vad som är viktigt i just ditt fall. Dokumentet kan även användas vid en överklagan av ett beslut.

100,00 krVisa detaljeryttrandemallar|overklaganmallar|mallar
Drograttfylleri - Mall för Yttrande till Transportstyrelsen om körkort

Råd och information inför yttrande till Transportstyrelsen vid drograttfylleri. Med hjälp av manualen ska du själv kunna utforma ett yttrande, genom att fokusera på vad som är viktigt i just ditt fall. Dokumentet kan även användas vid en överklagan av ett beslut. OBS! Läs denna artikel innan köp!

100,00 krVisa detaljeryttrandemallar|overklaganmallar|mallar
Intyg från Kollega/Uppdragsgivare

Mallen innehåller förslag på hur man som företagare kan styrka sitt behov av körkort i arbetet, genom intyg från kollega eller uppdragsgivare. Dokumentet är i form av en pdf-fil som du laddar ned till din enhet direkt efter köpet.

Som extramaterial skickar vi även med mall för intyg om privat körkortsbehov på grund av engagemang i förening.

100,00 krVisa detaljerintyg-korkort|foretagaremallar
Begäran om mer tid - Anstånd

Det kan finnas olika anledningar till att man behöver mer tid för att yttra sig till Transportstyrelsen eller överklaga till Förvaltningsdomstolarna. När man behöver mer tid så ska man rikta frågan till den instans som ska avgöra ärendet. Detta dokument ger tips för en sådan begäran och exempeltext att använda.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
Fullmakt för ombud

Detta dokument kan användas för att ge någon annan fullmakt att företräda dig i ett ärende gällande trafikbrott eller körkorts-/tillståndsärende hos Transportstyrelsen.

0,00 krVisa detaljergratismaterial
(THC) Cannabis i Blod och Urin

Rättsmedicinalverkets informationsblad ger dig det korrekta svaret på hur länge THC kan påvisas i urin och blod och är avgörande för om du kan bli dömd för ringa narkotikabrott och framför allt drograttfylleri.

Informationsbladet beskriver även hur länge THC kan ses i blod och urin genom passiv rökning.

 

0,00 krVisa detaljermedicin-info
Eftersupning - Rattfylleri

Är det en fråga om eftersupning eller rattfylleri? Här kan du ta del av Rättsmedicinalverkets informationsblad för hur bedömningar görs i dessa fall.

0,00 krVisa detaljermedicin-info
Kokain och Bensoylekgonin i urin och blod

Hur länge kan kokain ses i blodet? Hur länge kan restprodukten bensoylekgonin synas i blodet?

Gissa inte, ladda ner Rättsmedicinalverkets info-blad så kan du kanske rädda körkortet.

0,00 krVisa detaljermedicin-info
Opiater i blod

Informationsblad från Rättsmedicinalverket med uppgifter om hur länge efter intag olika opiater och opioider kan påvisas i blodet. Denna information är vad myndigheter och domstolar utgår ifrån vid bedömning.

0,00 krVisa detaljermedicin-info
Concerta och Ritalin vs Amfetamin

Information från Rättsmedicinalverket om Concerta och Ritalin och varför dess verksamma substans inte kan förväxlas med Amfetamin vid testanalys av blod och urin. Denna information är vad myndigheter och domstolar utgår ifrån vid bedömning.

0,00 krVisa detaljermedicin-info
Rättsfallssamling gällande Provtagning Alkohol (CDT, PEth)

I denna zip-fil har vi packat in 16 domar från Förvaltningsrätterna som gäller provtagning för alkohol (CDT och PEth). Här kan man läsa hur domstolarna bedömt i flera fall gällande körkort med villkor, ansökan om körkortstillstånd och återkallelse vid förhöjda värden.

Filen är en zip-fil (öppnas i dator) som är tillgänglig som nedladdning direkt efter köpet.

100,00 krVisa detaljerrattsfall
Rättsfallssamling gällande Fortkörning

I denna zip-fil har vi packat in 20 domar från Förvaltningsrätterna och 10 från de allmänna domstolarna som gäller fortkörning. Här kan man läsa hur domstolarna bedömt olika fall av fortkörning i såväl skuldfrågan i brottmålet (allmänna domstolar) som i delar som gäller körkort (Förvaltningsdomstolar).

Filen är en zip-fil (öppnas bäst i dator) som är tillgänglig som nedladdning direkt efter köpet.

100,00 krVisa detaljerrattsfall
Rättsfallssamling gällande Opålitlighet, Nykterhet

I denna zip-fil har vi packat in 18 domar från Förvaltningsrätterna som gäller opålitlighet i nykterhetshänseende. Här kan man läsa hur domstolarna bedömt i flera fall gällande opålitlighet i nykterhetshänseende avseende såväl alkohol som droger.

Filen är en zip-fil (öppna i dator) som är tillgänglig som nedladdning direkt efter köpet.

100,00 krVisa detaljerrattsfall
Rättsfallssamling gällande Medicinskt hinder, syn

I denna zip-fil har vi packat in 14 domar från Förvaltningsdomstolarna som gäller medicinskt hinder för körkortsinnehav på grund av synfel. Här kan man läsa hur domstolarna bedömt i flera fall gällande medicinska hinder efter syntester (Esteman och Humphrey).

Filen är en zip-fil (öppna i dator) som är tillgänglig som nedladdning direkt efter köpet.

100,00 krVisa detaljerrattsfall
Scroll to Top