Kört för Nära – Yttrande till Transportstyrelsen

100,00 kr

Råd och information inför yttrande till Transportstyrelsen när man kört för nära framförvarande fordon.

Dokumentet innehåller:
  • Specifika tips och råd om saker som är viktigt att ta med (respektive inte ta med) i ditt yttrande.
  • Beskrivning av normal återkallelsetid och vad som kan justera utgångspunkten nedåt (resp. uppåt)
  • En genomgång av Transportstyrelsens blankett med förklaringar.
  • En kortfattad beskrivning av hur Transportstyrelsen handlägger ditt ärende.
  • Skillnader mellan att ha erkänt eller nekat till själva brottet (kört för nära).
  • Exempel på bilagor som kan vara bra att bifoga.
  • Vad som händer efter beslut. Hur man överklagar.
  • En mall för att skriva yttrandet elektroniskt istället för på papper.
  • E-post till Transportstyrelsen för att undvika fördröjning via posten.
  • m.m.

Med hjälp av manualen ska du själv kunna utforma ett välskrivet yttrande, genom att fokusera på vad som är viktigt i just ditt fall.

Observera!

Dokumentet tar endast sikte på yttrandet till Transportstyrelsen när man kört för nära framförvarande fordon. Manualer för andra återkallelsegrunder läggs till kontinuerligt i vår webbshop. Dokumentet kan även vara värdefullt inför en överklagan av ett beslut, för att veta vad man ska fokusera på. 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top