indraget körkort

HUR GÅR ETT ÄRENDE TILL? VAD KOSTAR DET?

Att överklaga med hjälp av indraget-korkort.se/Trafikjuri§ten

överklaga

Vad händer när jag kontaktar Indraget Körkort/Trafikjurist.se?

 1. Initial kontakt

  Du kontaktar oss via telefon, e-post eller genom webbsidans Case Review och beskriver i detalj ditt ärende.

 2. Kostnadsfri bedömning/rådgivning

  Genom de uppgifter som du angett gör vi en kostnadsfri preliminär bedömning i ditt fall. Vi ger dig även uppgift om vilket pris vi kommer debitera om du önskar vårt biträde vidare och ger råd om andra tjänster vi har (om tillämpligt).

 3. Betänketid

  Du får därefter själv avgöra hur du vill gå vidare med fallet och om du önskar vårt biträde. Du behöver naturligtvis inte bestämma dig direkt, vi rekommenderar alltid att man ska fundera igenom hur man vill gå vidare. Det är här viktigt att påpeka att du inte behöver känna dig stressad, även om det handlar om snäva tidsramar från Transportstyrelsen eller domstolen. Bara ärendet inte har passerat någon tidsfrist, så räcker det med att vi får besked någon dag innan tidsfristen utlöper. Du kan även själv begära en förlängning av dessa frister hos myndigheten eller domstolen. Detta förklarar vi närmare under vårt inledande samtal.

 4. Uppdragsåtagande

  Om du önskar vårt biträde så tillställer vi dig en fullmakt via e-post som du: (a) skriver ut (b) undertecknar (c) skannar in och (d) sänder tillbaka till oss digitalt. När fullmakten är undertecknad och återsänd till oss, kommer du faktureras. Vi kommer påbörja vårt arbete efter att fakturan är betalad i sin helhet (förskott).

 5. Ärendet påbörjas

  Härefter påbörjas uppdraget med insamlande av bevisning och information från dig. Här kan det också bli aktuellt att begära anstånd, vilket innebär en förlängning av tiden för att yttra sig/överklaga. Detta varierar från fall till fall och typen av ärende. I normala fall behövs ingen förlängning (t.ex. vid fortkörning och körning mot rött), medan det i andra ärenden kan vara mer aktuellt på grund av behov av att samla in handlingar (T.ex. medicinskt hinder). När vi ber om förlängning brukar det handla om 2 veckor extra. Överklagandeskriften påbörjas, oftast med kompletterande e-postkontakt/samtal med dig.

 6. Arbetets gång

  Vi tillställer dig en arbetskopia när skriften börjar bli färdigställd. Vi har ytterligare kontakt kring skrivelsen via e-post eller telefon. Eventuella korrigeringar, tillägg, etc. görs tills du är nöjd och godkänner arbetet. Vi skickar alltså ingenting utan att du läst och godkänt skrivelsen!

 7. Godkänd skrivelse

  Vi tillställer Transportstyrelsen eller domstolen skrivelsen tillsammans med bevisning.

 8. Dom eller beslut

  När ett beslut meddelas så skickas det alltid per ordinarie post till dig. Det ska även skickas till oss som ombud, men kan missas av myndigheten. Det är därför viktigt att du kontaktar oss när beslut kommer. När en dom meddelas så skickas den däremot direkt till oss, normalt via e-post, och vi kommer därefter att direkt vidarebefordra denna till dig med kommentar och normalt sett efterföljande kontakt.

 9. Tidsåtgång

  Normal tidsåtgång per ärende ligger mellan 4-6 timmar (effektiv arbetstid). Vi fördelar normalt tidsåtgången över flera dagar eftersom arbetet är beroende bland annat av tillkommande bevisning. Det kan till exempel finnas omständigheter i ditt fall som gör att ett intyg dröjer.

 10. KVALITET!

  Vi åtar oss endast fall där vi anser att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång. Anser vi att det inte finns möjligheter i ett ärende så meddelar vi dig detta redan inledningsvis, vid första kontakten.

  Vi har förståelse för att man helst vill ha sitt ärende utfört omgående, men vi arbetar utifrån att leverera kvalitet och en skrivelse som ger dig en möjlighet att vinna framgång. Detta innebär att vi inte kommer “stressa igenom”  vårt arbete, utan tiden för vårt uppdrag ligger normalt sett på 1-2 veckor (beroende på, tidsfrister, bevisning i det enskilda fallet och pågående ärenden för andra klienter).

trafikjuristerna

Önskar du ett biträde som ska utföra ditt ärende på kortast möjliga tid utan hänsyn till kvalitét?
Då är vi inte rätt ombud för dig!

Trafikjuri§terna – Indraget Körkort

Trafikjurist.se och indraget-korkort.se drivs i samarbete med ECLAW.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top