HUR GÅR ETT ÄRENDE TILL? VAD KOSTAR DET?

indraget körkort

Att överklaga med hjälp av indraget-korkort.se/Trafikjuri§ten

överklaga

Vad händer när jag kontaktar indraget-korkort.se/Trafikjuri§ten?

 1. Initial kontakt

  Du kontaktar oss via telefon, e-post eller genom webbsidans Case Review och beskriver i detalj ditt ärende.

 2. Kostnadsfri bedömning/rådgivning

  Genom de uppgifter som du angett gör vi en kostnadsfri preliminär bedömning i ditt fall. Vi ger dig även uppgift om vilket pris vi kommer debitera om du önskar vårt biträde vidare.

 3. Betänketid

  Du får därefter själv avgöra hur du vill gå vidare med fallet och om du önskar vårt biträde. Du behöver naturligtvis inte bestämma dig direkt, utan vi rekommenderar alltid att man ska fundera igenom hur man vill gå vidare. Det är även viktigt att påpeka att du inte behöver känna dig stressad, även om det handlar om snäva tidsramar från Transportstyrelsen eller domstolen. Bara ärendet inte har passerat någon tidsfrist, så räcker det med att vi får besked någon dag innan tidsfristen utlöper. Du kan även själv begära en förlängning av dessa frister hos myndigheten eller domstolen. Detta förklarar vi närmare under vårt inledande samtal.

 4. Uppdragsåtagande

  Om du önskar vårt biträde så tillställer vi dig en fullmakt via e-post som du: (a) skriver ut (b) undertecknar (c) skannar in och (d) sänder tillbaka till oss digitalt. Därefter kan det vara aktuellt att vi begär anstånd, vilket innebär en förlängning av tiden för att överklaga. Detta kan variera från fall till fall och typen av ärende, men i normala fall brukar det handla om 2 veckor extra.  När fullmakten är undertecknad och återsänd till oss, kommer du faktureras. Vi kommer påbörja vårt arbete efter att fakturan är betalad i sin helhet (förskott).

 5. Ärendet påbörjas

  Härefter påbörjas uppdraget med insamlande av bevisning och djupintervju med dig, normalt sett över telefon. Överklagandeskriften påbörjas, oftast med kompletterande samtal med dig.

 6. Arbetets gång

  Vi tillställer dig en arbetskopia när skriften börjar bli färdigställd. Vi har ytterligare samtal kring överklagandeskriften via telefon eller mail. Eventuella korrigeringar, tillägg, etc görs tills du är nöjd och godkänner arbetet.

 7. Godkänd skrivelse

  Vi tillställer Transportstyrelsen eller domstolen materialet.

 8. Dom eller beslut

  När en dom eller ett beslut meddelas så skickas det till oss och vi kommer därefter att direkt vidarebefordra denna till dig med kommentar och normalt sett efterföljande samtal.

Tidsåtgång

Normal tidsåtgång per ärende ligger mellan 4-6 timmar (effektiv arbetstid). Vi fördelar normalt tidsåtgången över flera dagar eftersom arbetet är beroende bland annat av tillkommande bevisning. Det kan till exempel finnas omständigheter i ditt fall som gör att ett intyg dröjer.

OBSERVERA!

trafikjuristen

Vi åtar oss endast fall där vi anser att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång. Anser vi att det inte finns möjligheter i ett ärende så meddelar vi dig detta redan inledningsvis, vid första kontakten.

Vi har förståelse för att man helst vill ha sitt ärende utfört omgående, men vi arbetar utifrån att leverera kvalitet och en överklagandeskrift som ger dig en möjlighet att vinna framgång. Detta innebär att vi inte kommer “stressa igenom”  vårt arbete, utan tiden för vårt uppdrag ligger normalt sett på 1-2 veckor (beroende på bevisning i det enskilda fallet och pågående ärenden för andra klienter).

Önskar du ett biträde som skriver en överklagandeskrift på kortast möjliga tid och utan hänsyn till kvalitét?
Då är jag inte rätt ombud för dig!

Trafikjuri§ten

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top