Inom kort kommer svaret - Beslutet kommer

När beslutet från Transportstyrelsen kommer så har vi kontakt om utgången och vad som ska göras därnäst. Om du är nöjd med beslutet så avslutas ärendet hos oss. Om du inte är nöjd så ser vi över om det finns något i beslutet som indikerar att ärendet behöver kompletteras, ändras eller förtydligas innan en överklagan.

Scroll to Top