Lämplighetskraven för att bedriva taxiverksamhet

Inom kort kommer svaret - Beslutet kommer

När beslutet från Transportstyrelsen kommer så har vi kontakt om utgången och vad som ska göras därnäst. Om du är nöjd med beslutet så avslutas ärendet hos oss. Om du inte är nöjd så ser vi över om det finns något i beslutet som indikerar att ärendet behöver kompletteras, ändras eller förtydligas innan en överklagan.

Detta är särskilt viktigt eftersom Transportstyrelsen kan ändra ett beslut själva, efter överklagan. De ska nämligen ompröva alla beslut som överklagas.

Rulla till toppen