TRAFIKJURISTERNA

Vi går vidare - Överklagan till Förvaltningsrätten

Eftersom vi redan från början har skrivit yttrandet fullständigt och med all nödvändig information och argumentation – Vi gör jobbet rätt från början – så behövs bara mindre ändringar för att så snabbt som möjligt skicka överklagan till Förvaltningsrätten. Många gånger kan det göras samma dag som vi mottar beslutet.

 

Om du anlitar oss först vid en överklagan så görs samma grundarbete som vid ett yttrande (se längre upp). Det är alltså samma arbete som görs och därför också samma kostnad. Även överklagan skickas per e-post och allt arbete och kontakter ingår så klart i den kostnad du redan betalat inledningsvis.

Rulla till toppen