kontakta oss

Transport-styrelsen kan klaga - Om du vinner

Om du vinner målet i Förvaltningsrätten så kan Transportstyrelsen välja att överklaga till Kammarrätten. För att Kammarrätten ska lyfta målet krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd innebär att man måste förklara varför det är viktigt att högre rätt tittar på målet och avgör saken. Detta kräver lite tilläggsarbete för den som klagar. Det innebär att om Transportstyrelsen klagar på en dom där du vunnit, så fortsätter vi vårt uppdrag utan ytterligare kostnad.

 

Om det däremot är du som vill klaga, så är det du (vi) som måste skriva ansökan om prövningstillstånd. Detta tilläggsarbete har då en mindre kostnad då det kräver en annan typ av juridisk argumentation än den som framförs i grundskrivelsen.

Scroll to Top