skötsamhet

Att klaga på domen - Om du vinner

Om du vinner målet i Förvaltningsrätten så kan Transportstyrelsen välja att överklaga till Kammarrätten. För att Kammarrätten ska lyfta målet krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd innebär att man måste förklara varför det är viktigt att högre rätt tittar på målet och avgör saken. Detta kräver ett tilläggsarbete för den som klagar. Om Transportstyrelsen klagar på en dom där du vunnit, så fortsätter vi vårt uppdrag även i Kammarrätten, utan ytterligare kostnad.

 

Om det däremot är du som vill klaga, så är det du (vi) som måste skriva ansökan om prövningstillstånd. Detta tilläggsarbete har då en mindre kostnad då det kräver en annan typ av juridisk argumentation än den som framförs i grundskrivelsen.

Rulla till toppen