arbete körkortsjurist

Du är vår chef! - En omfattande och komplett skrivelse

Utifrån den information du tillställer oss och de samtal och kontakter vi har, skriver vi ett utkast till yttrande eller överklagan (minst 5-6 sidor). Våra skrivelser innefattar hänvisning till lag, förarbete, rättspraxis (tidigare domar i mål liknande ditt) och juridiska rättsprinciper som är tillämpliga. Våra yttranden är kompletta från början och behöver inget tilläggsarbete för att användas till en överklagan därför ingår överklagan till Förvaltningsrätten när vi anlitas för att skriva yttrande – Vi gör rätt från början!

 

Vi skickar utkastet till dig via e-post och du kan i lugn och ro läsa igenom och kommentera på skrivelsen. Vi justerar och gör de ändringar som vi kommer överens om. När du är nöjd med vårt arbete skickas skrivelsen och bilagor till Transportstyrelsen via e-post.

Rulla till toppen