Extra skrivelser innan dom - Ytterligare arbete

Om Transportstyrelsen inkommer med ytterligare inlaga (skrivelse) efter överklagan – vilket inte är ovanligt – så kommer du åläggas av domstolen att svara. Allt tillkommande arbete, såväl genomläsning av deras skrivelse, som genomgång med dig och svar, ingår i vårt fasta pris.

 

Det gäller även om de fortsätter yttra sig flera gånger. Vi besvarar tills domstolen är nöjd med att både du och Transportstyrelsen har fått sagt sitt. Självklart kommunicerar vi om samtliga skrivelser, så att du hela tiden vet vad vi gör i ditt ärende.

Rulla till toppen