ej anpassat avstånd

EJ ANPASSAT AVSTÅND TILL FRAMFÖRVARANDE​

Lagreglering som ligger som grund för bedömningen när någon ej anpassat avstånd till framförvarande fordon: Körkortslagens 5 kap. 3 § 4 och 5 kap. 6 och 9 §

Körkortet ska återkallas om en körkortshavare har kört ett motordrivet fordon och brutit mot någon regel som är viktig från trafiksäkerhetssynpunkt, under förutsättning att överträdelsen inte är ringa. Vid en sådan återkallelse ska en spärrtid bestämmas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Bara om det finns särskilda skäl kan det vara tillräckligt med en varning i stället för att återkalla körkortet.

Om du ej anpassat avstånd till framförvarande fordon finns det skäl för Transportstyrelsen att göra ett körkortsingripande mot dig.

Utredningen

För bedömning om huruvida du anpassat avståndet eller ej är baserat på att du antingen erkänt överträdelsen (genom ett ordningsföreläggande) eller att det finns en dom mot dig.

Allvarlighetsgraden av överträdelsen, om det finns underlag, räknar Transportstyrelsen ut genom att se till det tidsmässiga avståndet mellan fordonen. Om de har uppgift om hur långt det var mellan fordonen och i vilken hastighet de färdades.

Hastighet i km/tim räknas om med beaktande av att 1 km är lika med 1000 m och 1 tim = 3600 sek. Ett avstånd om 5 meter i en hastighet av 70 km/tim blir alltså ett tidsmässigt avstånd om 0,26 sekunder. 70 000 m/3 600 s = 19,44 m/s (en genväg är att ta hastigheten/3,6, i detta fall 70/3,6 = 19,44) 5 m/19,44 m/s = 0,26 s Om avståndet varit så kort att fordonen kolliderat, noll meter, är det tidsmässiga avståndet alltid noll sekunder oavsett vilken hastighet det varit fråga om.

Spärrtiden och bedömningen

Spärrtidsspannet av påföljden är beroende av vad som framkommer i polisens handlingar och omständigheterna vid överträdelsetillfället. Spannet för överträdelsen ligger mellan varning och 4 månader. Men den normala påföljden är 2 månader.

Praxis

Kammarrätten i Göteborgs (Mål nr 5741-14) valde att sänka en meddelad spärrtid om 2 månader till 1 månad i och med att personen i fråga hade ett stort körkortsbehov (egen företagare).

När det skett en sammanstötning

Har du även sammanstött med framförvarande fordon så finns inget, hitintills, rättsfall som beviljat varning (såvida det inte handlat om mycket låg hastighet, med mycket liten fordonsskada).

Värt att överklaga?

Man bör alltid överklaga ett Transportstyrelsens beslut som man inte är nöjd med. Dels för att det inte kostar någonting för att få sin sak rättsligt prövad, men även för att du inte kan få ett värre utfall än vad Transportstyrelsen redan beslutat i ditt fall. Det kan därtill vara bra att få sin juridiska sak prövad av en juristdomare än att nöjda sig med vad en handläggare på myndigheten beslutat.

Kontakta mig idag för gratis rådgivning kring dessa och andra trafikjuridiska frågor.

Trafikjuri§ten

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top